Workshop SCE april 2021

Deze presentatie gebruiken?
Leuk! Vermeld De Kennismaatschap dan graag als bron.
(en verberg deze dia)
Deze presentatie van De Kennismaatschap is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen Niet-commercieel 4.0
1 / 48
volgende
Slide 1: Tekstslide
BeroepsoriëntatieBeroepsopleiding

In deze les zitten 48 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Deze presentatie gebruiken?
Leuk! Vermeld De Kennismaatschap dan graag als bron.
(en verberg deze dia)
Deze presentatie van De Kennismaatschap is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen Niet-commercieel 4.0

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tekst
Workshop 'Hybride lesgeven'
Welkom!
Stedelijk College Eindhoven
april 2021

Slide 2 - Tekstslide

Basisdia: Dit is de openingsdia.
Introductie: 10 min totaal
Dupliceer bij elke training deze presentatie en pas vervolgens de naam, datum en locatie van de school aan.
Docenten melden zich aan op lessonup.app en voeren dan de code van de presentatie in.
TIPS
• Denk eraan om, na het dupliceren van de LessonUP, ook de naam van de LessonUP aan te passen.
• Plak het adres http://lessonup.app in de chat van de videoconference: dat versnelt het aanmeldproces van docenten aanzienlijk omdat ze erop kunnen klikken in de chat. Plaats daar eventueel ook de aanmeldcode.
• Vraag deelnemers om, bij het aanmelden bij jouw LessonUP, hun naam én vak in te vullen: dat helpt jou op de behoefte van de persoon in te spelen.
• Zet het vinkje bij "Toon bij leerlingen" aan, zodat de deelnemers niet alleen de interactieve dia's zien, maar ook de slides.
• Maak docenten er bewust van de het scherm van de LessonUP slides er bijna hetzelfde uit zien als het scherm dat je deelt via Teams of Meet. Benoem dat het via Teams of Meet gedeelde scherm het equivalent is van het Digibord bij een fysieke les.
• Maak ze er bewust van dat het LessonUP scherm interactief is, en het Teams-/Meet-scherm niet.

Voorstellen
 • Marian Schelvis
 • zelfstandig adviseur / projectleider onderwijs & ICT sinds 1998, sinds 2009 in ...

Slide 3 - Tekstslide

Basisdia: introductie 15 min totaal
Stel jezelf voor aan de hand van enkele voorbeelden. Kies uit:
 • Iets over jezelf
 • Laat dan iedere deelnemer zich aanmelden bij LessonUp met "Voornaam - Vak"
Veiligheid en duidelijkheid 
of handopsteken

Slide 4 - Tekstslide

Basisdia
Zorg voor een les zonder verstoringen met deze afspraken. 
(Dit is een voorbeeld van ROC-Adam)

Of jij in deze training ook deze afspraken met de deelnemers maakt, maak je zelf uit. De grootte van de groep kan hierin meespelen.
Wat wil je vandaag leren over
hybride lesgeven?

Slide 5 - Open vraag

Basisdia
Deze dia is van groot belang omdat hij ook als voorbeeld dient van hoe docenten hun les kunnen beginnen.
Doelen van deze dia:
 • Activeren van deelnemers: iedereen doet mee;
 • Laat deelnemers nadenken: "ja, wat doe ik hier eigenlijk?"
 • Leren kennen van deelnemers;
 • Helpt jou inspelen op de verwachtingen, die hier immers geuit worden.
NB: als er al een voorinventarisatie heeft plaatsgevonden dan deze dia vervangen door een dia met die items/vragen.
Na de workshop ...
 • heb je in de basis een hybride les gemaakt
 • ken je een aantal extra mogelijkheden om je leerlingen beter bij de les te betrekken (zowel online als offline)
 • herken je benodigde randvoorwaarden
 • zet je lesmodellen en tools in om te differentiëren
 • kun je je collega's meenemen in het geven van een hybride les (bij een TdT workshop)

  Slide 6 - Tekstslide

  Basisdia
  Doelen
  Wat zijn je ervaringen tot nu toe met
  "Hybride onderwijs"?

  Slide 7 - Woordweb

  Basisdia
  Kijken hoe men het afgelopen jaar ervaren heeft.

  Onderwerpen
  5 Blokken
  • Professionalisatie
  • Motivatie en socialisatie
  • Content en tools
  • Differentiatie
  • Evaluatie

  Verdieping en achtergronden in de wiki: maken.wikiwijs.nl/171517

  Slide 8 - Tekstslide

  Basisdia
  We gaan in een vijftal blokken de onderwerpen doorlopen.
  Bij een aantal onderwerpen zit een stukje interactie en zelfwerkzaamheid.
  Geef in elk blok aandacht aan het train-de-trainer gedeelte.
  Wijs de deelnemers aan het eind van elk blok op de wiki: maken.wikiwijs.nl/171517
  Blok 1: Professionalisatie

  Slide 9 - Tekstslide

  Titeldia
  Blok 1: Professionalisatie (10 min + 10 min TdT incl oefening)
  Dit blok behandelt met name ADSL werkvormen om de motivatie en betrokkenheid te vergroten.
  Achtergronden zoals Deci&Ryan, 21e EV, ... kan men in de wiki terugvinden.
  Geeft extra aandacht aan het train-de-trainer principe van deze training: hoe neem je je collega's mee
  Scenario A: lesrooster centraal
  • De helft van de leerlingen op school, helft thuis.
  • Centrale uitleg- en instructiemomenten  fysiek én online.
  • Opgenomen uitleg blijft online beschikbaar.
  • Na instructie volgen opdrachten

  Slide 10 - Tekstslide

  Vertel hier kort hoe dit zit en wat er wel en niet kan.
  Probeer met elkaar de voordelen vast te stellen.
  Scenario B: leerdoel centraal
  • Delen uit de les worden apart aangeboden.
  • Er worden studiewijzers of andere overzichten gebruikt.
  • Korte instructies, online beschikbaar, opdrachten duidelijk.
  • Op school gesprek met docent of werken onder begeleiding

  Slide 11 - Tekstslide

  Vertel hier kort hoe dit zit en wat er wel en niet kan.
  Probeer met elkaar de voordelen vast te stellen.
  Scenario C: alternatief
  • Perfecte instructie op maat online én fysiek (duidelijke doelen)
  • Digitale leerling moet weten dat je hem of haar "ziet"
  • Werk samen met collega's en gebruik elkaars sterke punten
  • Laat leerlingen in de klas én online samenwerken

  Slide 12 - Tekstslide

  Geef mensen eventueel de ruimte om hun oplossing te delen. Dit dient wel daadwerkelijk op de school te worden gebruikt.
  Probeer de voordelen en reden van deze keus boven water te krijgen.

  Dit scenario is niet interessant als er een van de eerder scenario's op de school wordt ingezet.
  ADSL voor de hybride les
  ADSL = Activerende Didactiek voor Samenwerkend Leren
  • Zo goed als alle ADSL werkvormen zijn om te zetten naar een hybride lesvorm
  • Communicatie tussen leerlingen vormgeven (vaak met een tool)
  • Leerlingen thuis en in de klas groeperen:
   - homogeen
   - heterogeen
  ADSL voor hybride les

  Slide 13 - Tekstslide

  Basisdia
  Activerende Didactische werkvormen voor Samenwerkend Leren.

  In het kort:
  De docent zorgt voor activerende werkvormen waarbij leerlingen worden gestimuleerd een actieve rol te spelen. Enkele voorbeelden:
  • spelvormen​
  • competitieve elementen (quiz, wedstrijdjes)
  • leerlingen elkaar de leerstof laten uitleggen
  Meer uitleg: maken.wikiwijs.nl/171517#!page-6591477

  Voor hybride onderwijs is het van belang de werkvormen aan te passen aan het lesscenario. Stel dat een deel thuis zit en de rest in de klas, dan kun je samenwerken in:
  - homogene groepen: alle leerlingen in een groep zitten of thuis of in de klas. Voordeel: de leerlingen in de klas kunnen wellicht samenwerken zonder hardware/software nodig te hebben. De leerlingen thuis moeten hetzelfde kunnen doen maar dan m.b.v. hard-/software.
  - Heterogene groepen: de leerlingen zitten in groepen waarbij een mix van thuis/in de klas is gemaakt. Alle leerlingen communiceren via hard/software.


  ADSL
  • Kennismaken
   - Op zoek naar
   - Fotospel
  • Groepen maken
   - Kleuren
   - Onderwerpen
   - Puzzelen
  • Samenwerken
   - Denken-Delen-Uitwisselen
   - Check-in-duo's
   - Genummerde hoofden tezamen
   - Expert groepjes
  • Begrippen leren
  Reisgids Digitaal Leermateriaal
  De Reisgids Digitaal Leermateriaal is een gratis website met een beperkte keuze aan didactische apps en werkvormen die eenvoudig te filteren zijn op basis van:
  • Lesfases: begin, midden, eind.
  • Groepssoorten: individueel, groepjes, klassikaal
  Een handige site: zet hem in je favorieten!
  Reisgids Digitaal Leermateriaal

  Slide 14 - Tekstslide

  Basisdia
  Reisgids digitaal leermateriaal laten zien met filters

  Activerende Didactiek voor Samenwerkend Leren
  (ADSL)
  • Denken-Delen-Uitwisselen
  • Genummerde hoofden tezamen
  • Expertgroepjes
  • Drie stappen interview
  • Vul aan en geef door
  • Samenvatten met Mind-mapping
  • De leerling als docent
  • Uitleggen aan elkaar
  • Placemat discussie
  • Voorspellen: Wat zou er gebeuren als.....?
  • Vet Fout!
  • ...
  ADSL voor hybride les

  Slide 15 - Tekstslide

  Basisdia
  Activerende Didactische werkvormen voor Samenwerkend Leren.

  In het kort:
  De docent zorgt voor activerende werkvormen waarbij leerlingen worden gestimuleerd een actieve rol te spelen. Enkele voorbeelden:
  • spelvormen​
  • competitieve elementen (quiz, wedstrijdjes)
  • leerlingen elkaar de leerstof laten uitleggen
  Meer uitleg: maken.wikiwijs.nl/171517#!page-6591477

  Voor hybride onderwijs is het van belang de werkvormen aan te passen aan het lesscenario. Stel dat een deel thuis zit en de rest in de klas, dan kun je samenwerken in:
  - homogene groepen: alle leerlingen in een groep zitten of thuis of in de klas. Voordeel: de leerlingen in de klas kunnen wellicht samenwerken zonder hardware/software nodig te hebben. De leerlingen thuis moeten hetzelfde kunnen doen maar dan m.b.v. hard-/software.
  - Heterogene groepen: de leerlingen zitten in groepen waarbij een mix van thuis/in de klas is gemaakt. Alle leerlingen communiceren via hard/software.


  Hoe neem je je collega's mee?
  Zie wiki voor meer inspiratie!

  Slide 16 - Tekstslide

  Basisdia (alleen de TdT-variant)
  Titeldia: inleiding train-de-trainergedeelte.
  Wijs op de wiki.
  Begeleiding
  Training
  Begeleiding
  Training
  De wandelgang
  Individuele begeleiding
  ICT-café / Pizza-uur
  De academie
  De studiedag
  Hergebruik i.p.v. wielen uitvinden
  Interactiviteit
  Teach-what-you-preach
  Leer van elkaar
  Kijkje in de keuken

  Slide 17 - Tekstslide

  Basisdia (alleen de TdT-variant)
  In de wiki staat in een apart hoofdstuk beschreven wat je kunt doen. Hier staan de highlights op een rij.
  Opdracht
  • Wat zou je willen organiseren op jouw school?
  • Wat moet je daarvoor regelen?

  • Werk in groepjes 
  • (Gebruik digitaal prikbord)
  • 5 min
  • Terugkoppelen in de groep


  Slide 18 - Tekstslide

  Basisdia (alleen de TdT-variant)
  Opdracht geven om te kijken welke vorm(en) op hun school het beste zouden passen.
  Afhankelijk van groepsgrootte: op een extern digitaal prikbord zetten, zodat ze dit na afloop kunnen meenemen. Zet van tevoren het prikbord klaar!

  De voorgaande dia kan als inspiratie dienen.
  Activerende Didactische werkvormen voor Samenwerkend Leren
  • Leerlingen actief bij de les betrekken
  • Variatie in het aanbieden van de lesstof
  • Samen laten werken (21e Eeuwse Vaardigheid)
  • De aangeboden stof beter laten beklijven
  • Basis voor Motivatie en Socialisatie
   (zie volgend blok)
  Zie de Wiki voor voorbeelden

  Slide 19 - Tekstslide

  ADSL beschrijft werkvormen die je als docent kunt gebruiken om de leerlingen actief bij de les te betrekken.
  Verwijs naar de wiki voor meer informatie. Geef een paar interessante voorbeelden. 

  Leg ook de link naar het volgend blokje: motivatie en socialisatie
  Blok 2: Motivatie en socialisatie

  Slide 20 - Tekstslide

  Titeldia
  Blok 2 Motivatie en socialisatie
  Theorie 10 min
  Opdr ADSL tbv motivatie: 15 min + 10 min terugkoppeling
  (NB: TdT: 5 min korter)

  Tijdmanagement: na de opdracht van dit blok is 1 uur voorbij!
  Creëer veiligheid (in de klas én online)

  Slide 21 - Tekstslide

  Basisdia
  Belang van veiligheid
  Bij een online les is veiligheid nog belangrijker dan bij een fysieke les. Om die reden moet je altijd aandacht besteden aan veiligheid. Het bespreken van verwachtingen en het maken van duidelijke afspraken horen daar bij.

  (Heel kort laten zien.)
  Motivatie

  Slide 22 - Tekstslide

  Basisdia

  Do's en don't van online communicatie
  Download deze dia!
  Dit is een voorbeelddia, door het ROC van Amsterdam gemaakt. Het zorgt voor duidelijkheid aan het begin van de presentatie: wat verwacht je van lln en wat niet. 

  Duidelijkheid geeft veiligheid

  De Powerpoint slides zijn hier te downloaden

  Slide 23 - Tekstslide

  Basisdia
  Afsprakendia
  Deze dia is hier te downloaden

  Deze dia is een herhaling van het begin. Je kunt hem nog kort (5 seconden) benoemen, als je hem aan het begin al behandeld het.
  Besteed aandacht aan duidelijkheid en het belang van afspraken. Deze dia helpt daarbij: begin elke les met deze dia.

  Credits: ROC van Amsterdam.
  Waarom? Zelf-derminatietheorie
  Op basis van Deci & Ryan (SDT, 1985. Kijk op de wiki voor achtergrondinfo

  Slide 24 - Tekstslide

  Basisdia
  ABC van Deci en Ryan: Autonomie, Betrokkenheid, Competentie

  Deci & Ryan benoemen betrokkenheid niet als zodanig (zij noemen het 'relatie'), maar het komt in het Nederlands wel mooi uit.
  In een afstandsles is het betrekken van leerlingen nóg belangrijker, omdat leerlingen sneller afhaken. Camera aan, is bijvoorbeeld een must voor de meeste lesvormen.

  Meer info om te verwerken in de wiki: Deci & Ryan (SDT, 1985, hier, hier en hier)
  Socialisatie = motivatie
  • Visueel contact
  • "Contactlijstje"
  • In groepjes werken
  • Creëer contactmomenten

  Slide 25 - Tekstslide

  Basisdia
  Besteed aandacht aan deze punten.
  Visueel contact: camera aan.
  Gebruik 2 schermen en zet de leerlingen altijd op het scherm direct onder je camera, zodat je ze zoveel mogelijk aankijkt.
  Geef regelmatig duidelijk aan dat je op je andere scherm om iets te noteren o.i.d.
  TIP: Papieren 'Contactlijstje': houd een papieren leerling-lijst naast je computer en zet een streepje achter de naam van elke leerlingen die reageert of die jij een beurt geeft (2 kolommen). Aan het eind van de week heb je een overzicht met leerlingen die niet van zich hebben laten horen. Maak daar een 1-op-1 (afstands)afspraak mee.
  In groepjes werken
  Creëer 1-op-1 contactmomenten
  Opdracht 

  • Neem een les van volgende week.
  • In groepjes 2-3
  • Bespreek ideeën om contact te maken met leerlingen  
  • 1 minuut voor het einde (zet de drie beste ideeën op het digitale prikbord)
  • Duur: ±10 minuten.


  Slide 26 - Tekstslide

  Basisdia
  Zorg dat je een opdracht in de trainingen altijd hergebruikt verderop in de training, zeker als hij direct betrekking heeft op een toekomstige les (zoals deze opdracht). 

  Eventueel alleen doen als eerste groepsopdracht niet gedaan is.
  Eén groot, online prikbord voor iedereen. Bijvoorbeeld een Padlet.
  Maak docenten bewust van deze werkvorm.

  "Breakout rooms" (uitzoeken hoe, en of, het werkt in Teams of Meet). 
  Inclusief plan B.

  Afhankelijk van groepsgrootte.
  Ideeën om contact te maken met leerlingen

  Slide 27 - Open vraag

  Basisdia
  Zie opdracht

  Opdracht: ADSL voor motivatie en betrokkenheid
  • Pak een les die je volgende week gaat geven.
  • Loop de ADSL werkvormen door en kies er één uit die je bevalt. 
  • Bedenk kort wat je er voor nodig hebt/moet regelen:
   - moeten ze overleggen? hoe dan?
   - hoe overleggen als ze thuis zitten?
  • NB: verderop gaan we de werkvorm proberen digitaal in te zetten, dus als dat nu niet lukt geen probleem.
  • In groepjes van min 3 max 4, max 15 min.
  • Na afloop terugkoppeling aan de groep

  Slide 28 - Tekstslide

  Opdracht: 15 min in groepen van 3 à 4
  10 min om terug te koppelen aan de groep (kies er één of twee uit)
  Lesmomenten en tools
  Blok 3: Content en tools
  Content
  • Digitale uitbreiding van de methode
  • VO-content, Wikiwijs, LessonUp, ...
  Tools
  • Digitale woordwolk, mindmap, prikbord, ...
  • Enquête, Forms, quiz, ...
  • ...

  Slide 29 - Tekstslide

  Blok 3 Content en tools (10 min)
  Even om de terminologie vast te stellen en wat we onder content en tools verstaan.
  Content
  • Digitale uitbreiding van de methode.
   Vaak gebruikt voor (extra) instructie en verwerking.
  • VO-content, Wikiwijs, LessonUp, ...
   Kan gebruikt worden als aanvulling of alternatief, extra uitleg op een andere manier, extra uitleg op een hoger niveau, verwerking.
  Tools
  Activerende Didactische werkvormen voor Samenwerkend Leren op een digitale manier:
  - beginsituatie peilen met een digitale woordwolk
  - in groepjes uiteen gaan en samen digitale toetsvragen maken (Forms, quiz, ...)
  - ...
  Welke tools gebruik je al?

  Slide 30 - Woordweb

  Basisdia
  In deze woordspin willen we nagaan welke tools al ingezet worden.
  Geef 2 min de tijd om het in te vullen.
  Ga dan 3 min vragen naar hoe iemand iets inzet en wat de ervaringen zijn.
  Niet allemaal aan het woord laten komen, drie is voldoende. Totaal 5 min.
  Lesactiviteiten en tools
  • Ik heb een lesactiviteit: welke tools kan ik daarvoor inzetten?
  • Ik ken een tool: voor welke lesactiviteiten kan ik die inzetten?
  • Kijk in de Wiki voor inspiratie
   en de spreadsheet op volledig formaat

  Slide 31 - Tekstslide

  Basisdia
  Elke les kent verschillende momenten met activiteiten: de beginsituatie peilen, voorkennis activeren, meningen peilen, in groepjes verwerken, evalueren, ...
  Ook zijn er een heleboel tools die je daarvoor kunt inzetten. Maar welke is nou waarvoor geschikt?
  Het Excel-overzicht, dat in de wiki te vinden is, geeft je op twee manieren een ingang: bij welke lesactiviteit zou ik welk tooltje kunnen inzetten of welk tooltje zou ik voor welke lesacitiveit kunnen gebruiken?
  In de Wiki staan een heleboel voorbeelden uitgewerkt!
  Hoe vind je tools voor hybride lessen?
  • In de klas liever even geen computer
  • Online tools dienen interactief te zijn
  • Tools dienen door thuiswerkers, via het bord, te kunnen worden getoond aan klasgenoten
  • Schoolzitters dien via het bord hun resultaten te kunnen delen met de thuiswerkers

  Slide 32 - Tekstslide

  Deze slide heeft geen instructies

  T-pack model

  Slide 33 - Tekstslide

  Optionele dia
  De meeste docenten schatten zichzelf in op het snijvlak van Pedagogiek en Content.
  Teveel in één cirkel zitten zorgt voor eenzijdig lesgeven, bijvoorbeeld teveel inhoud om de pedagogiek, waardoor je de lesstof niet af krijgt. Of teveel op de inhoud, waardoor je het contact met de leerling kwijtraakt.
  Idealiter zit je in het midden: je hoeft geen expert te zijn in alles, als je maar zorgt voor een goede mix.
  Aan de slag
  • Pak één lesmoment uit je les van volgende week.
  • Zoek daarvoor een ADSL-werkvorm met digitale component.
  • Werk dit uit:
   - hoe ga je dit doen
   - wat heb je nodig
  Aan de slag
  • Kies een eigen les
  • Zoek daarvoor een ADSL-werkvorm met digitale component. Zie de wiki
  • Werk dit uit:
   - hoe ga je dit doen
   - wat heb je nodig
  • 15 min
   (dus je hebt alleen tijd voor de grote lijn)
  • groepjes koppelen terug na afloop

  Slide 34 - Tekstslide

  Basisdia
  Alleen als er tijd is:
  De opdracht is een hele praktische waarmee de deelnemer aan het eind van de training met iets naar huis gaat wat direct in de volgende les kan worden toegepast.
  In de korte tijd is het niet mogelijk om iets helemaal uit te werken. Maar wel moet de grote lijn duidelijk zijn:
  - welk lesmoment/activiteit?
  - welk tooltje
  - hoe en wat wil je ermee bereiken
  - wat moet je nog uitwerken, hoeveel tijd kost dat en is het dat waard? 
  Terugkoppeling

  Slide 35 - Tekstslide

  Basisdia
  Laat twee deelnemers hun idee vertellen. Na elke uitleg kunnen de anderen tips geven of verduidelijkende vragen stellen.
  (Dus positief houden, geen kritiek geven)
  Blok 4: Lesmodellen en differentiatie
  • Lesmodellen:
   combi DIM en FtC ...
  • en hiermee differentiëren ...
  • met inzet van digitale componenten !

  Slide 36 - Tekstslide

  Blok 4 Lesmodellen en differentiatie (10 min + opdr 15+10 min)
  In dit blok wordt uitgelegd hoe je de twee lesmodellen Direct Instructie Model (DIM) en Flipping the Classroom (FtC) kunt combineren tot een lesmodel waarin je (deels) online les kunt geven én kunt differentiëren op meerdere aspecten: niveau, tempo, leerstijl, ...
  Differentiatiematrix voor het 
  directe instructie model (DIM)
  Flipping the Classroom
  met differentiatie

  Slide 37 - Tekstslide

  Basisdia (lange uitleg hieronder!)
  DIM: de vlakken geven aan wat er gebeurt in de les. De groene vlakken geven waar en op welk moment jij als docent bezig bent, de blauwe waar de leerling actief is:
  - je start met gezamenlijk de les te verkennen
  - de leerlingen die hebben 'bewezen' (via een formatieve toets bijv) dat ze de stof beheersen, kunnen zelfstandig de verwerking doen; jij als docent geeft alleen maar aan waar ze de opdracht kunnen vinden.
  - De andere leerlingen krijgen extra uitleg. Daarna gaan die ook aan de slag met zelfstandig te verwerken stof op hun niveau.
  - Waar nodig kun je de leerlingen die nog meer instructie nodig hebben, zogenaamde verlengde instructie geven.
  Daarna gaan ook die leerlingen zelfstandig aan de slag op hun niveau.
  - Dan is het een moment om de helicopter-view terug te krijgen. Hierna ga je elke groep even langs en geef je feedback.
  - Tenslotte sluit je af, evalueer je en blik je vooruit op de volgende les.
  Flipping the Classroom:
  - De leerling krijgen huiswerk vooraf: bereid de les voor door dit of dat door te nemen. Dat kan uitleg in het boek zijn, een artikel lezen, een filmpje bekijken. (Let op: FtC is dus niet synoniem voor instructieFILMPJES!!!).
  - In de feitelijke les hoef je dus geen instructie meer te geven en kun je meteen aan de verwerking beginnen: opdrachten maken, verder werken aan een project, case study, ...
  - Aandachtspunt: hoe zorg je ervoor dat elke leerling ook daadwerkelijk die voorbereiding heeft gedaan? En hoe ga je om met leerlingen die niet voldoende hadden aan de instructie? -> zie volgende slide!
  Flipped Mastery Model
  (=combi DIM & FtC)
  Kenmerken
  • Zelfstandige voorbereiding in eigen tijd, tempo, … incl. verwachting dus doelgericht!
  • Formatieve toets
   - Vóór de les: SurveyMonkey, …
   - Begin vd Les: Socrative, Kahoot,…
  • Op maat verder laten gaan
  • Verwerking zelfstandig en gedifferentieerd
  • Volgen van de resultaten

  Slide 38 - Tekstslide

  Basisdia
  DIM en TfC combineren: Flipped Mastery Model
  - De leerlingen nemen zoals hiervoor uitgelegd de voorbereiding door.
  - Tevens maken zij (tijdens of na de instructie) een formatieve toets. Alternatief: je geeft die formatieve toets aan het begin van de feitelijke les.
  - Afhankelijk van het resultaat deel je de klas in twee of drie groepen. Die behandel je dan conform het DIM.

  Succesfactoren:
  - Zorg ervoor dat de verwerkingsopdrachten zelfstandig zijn door te nemen (volledige instructie: zie volgende slide)
  - Geef duidelijk aan wat je verwacht dat de leerling kan na afloop van die instructie
  - Toets de beginsituatie en verdeel de klas in groepen met verwerkingsstof voor elk niveau
  - Zorg ervoor dat je de voortgang kunt volgen (DLWO noodzakelijk die dat kan!)
  Voorwaarden zelfstandig verwerken
  • Aansluiten bij leeftijd, opleiding, niveau, …
  • Volledige instructie ->
  • Volgen

  Slide 39 - Tekstslide

  Basisdia
  Als je de leerlingen zelfstandig opdrachten wilt laten verwerken, dan is het zeer hinderlijk als ze komen met vragen als: moet je het alleen doen of mag het ook samen, hoe lang hebben we ervoor, wat moet je doen als je klaar bent, ...?
  Volledige instructie is een didactisch begrip wat hier wordt toegelicht.
  Mogelijke inzet tools bij FtC

  Slide 40 - Tekstslide

  Basisdia
  Ook in het Flipped Mastery Lesmodel heb je verschillende lesmoment/activiteiten. Hier staan ze met de tooltjes die daarvoor gebruikt zouden kunnen worden. Zie ook de Wiki voor meer inspiratie!
  Aan de slag
  • Pak één lesmoment uit je les van volgende week.
  • Zoek daarvoor een ADSL-werkvorm met digitale component.
  • Werk dit uit:
   - hoe ga je dit doen
   - wat heb je nodig
  Aan de slag
  • Neem een les van volgende week.
  • Welk lesmodel ga je gebruiken?
  • Werk dit uit:
   - hoe ga je dit invullen
   - wat heb je nodig
  • Bekijk alle aandachtspunten uit de e-didactische cirkel
   (Evaluatie/toetsen: vlgd blok!)
  • 15 min
   (dus je hebt alleen tijd voor de grote lijn)
  • met hetzelfde groepje samen

  Slide 41 - Tekstslide

  Basisdia
  Opdr 15 min en terugkoppeling 10 min
  Alleen als er tijd is.
  Dit is de tweede keer dat ze in groepjes uit elkaar gaan. Ook hier weer een zeer praktische opdracht.
  In de vorige opdracht is een lesmoment uitgewerkt met ADSL. 
  Differentiatie:
  1. Je gaat de ADSL-werkvorm verder uitwerken met hetero-/homogene groepen en een tool om te communiceren. 
  2. Je gaat de structuur van de hele les te beschrijven:
  - welk lesmodel ga je gebruiken
  - hoe vul je dat in
  - waar ga je welke activiteit gebruiken en waar is dat met een digitale tool
  - wijs ze op de template/placemat in de wiki die ze hiervoor kunnen gebruiken
  NB: je kunt op het plaatje rechts onderin inzoomen tijdens de les
  TdT: hoe vertel ik het mijn collega's?
  Stap voor stap:
  1e les: alleen DIM met diff.
  2e les: eventueel tooltje erbij
  3e les: FtC
  4e les: Flipped Mastery model
  Werk samen.
  Streef naar hergebruik.
  Geen wielen uitvinden!
  Instructievideo's zijn er in overvloed!

  Slide 42 - Tekstslide

  Je collega's zullen het sneller adopteren als ze bijgaande tips krijgen. 
  Blok 5: Evaluatie
  Volgen van de leerling
  - DLWO dashboard
  - Formatief toetsen
  - Summatief toetsen

  Slide 43 - Tekstslide

  Blok 5 Evaluatie: 10 min (excl opdracht)

  Als er tijd over is kun je een opdracht doen over summatief/formatief toetsen (kost 15 min!)
  Leerlingen volgen
  • DLWO dashboard:
   tijdig bij kunnen sturen
  • Opdrachten geven
  • Feedback geven
  • Toetsen

  Slide 44 - Tekstslide

  Basisdia
  Het volgen van leerlingen is erg belangrijk, vooral als ze op afstand zitten. Een DLWO die daarin voorziet is dan onontbeerlijk Dashboard.
  Bespreek de verschillende mogelijkheden. Welke gebruik je en waarom? Keuze in tools? Passend bij methode?
  Formatief of summatief?
  • Summatief:
   - meer op competentie dan kennis (rubrics)
   - digitale toets (speciale omgeving)
   - fysiek in kleinere groepjes
  • Formatief:
   - Onderwijsleergesprek
   - één op één 
   - digitale toets: enquête, Forms, quiz, ...

  Slide 45 - Tekstslide

  Basisdia:
  Het volgen van leerlingen is erg belangrijk, vooral als ze op afstand zitten. Een DLWO die daarin voorziet is dan onontbeerlijk.
  Summatief toetsen wordt een uitdaging als je vragen stelt die men kan opzoeken of afkijken. Competentie gerichte opdrachten zoals het inleveren van een werkstuk/casus/... is een alternatief. Rubrics vormen bij dit laatste een handig hulpmiddel.

  Heel praktisch is het bij een hybride- of afstandsles handig om een (papieren) leerlinglijst naast je computer te hebben, waarop je leerlingen aanvinkt die aan de beurt komen: met leerlingen zonder streepjes plan je een (extra) gesprek in.
  Opdracht: toetsen
  • Pak nog een keer de les van volgende week
  • Hoe ga je de leerlingen toetsen
  • Bedenk ook concreet de vragen/opdracht!
  • max 10 min in hetzelfde groepje

  Slide 46 - Tekstslide

  Optionele opdracht
  Als er tijd over is, kan dit de afsluitende opdracht zijn. Je hebt voor deze opdracht minimaal 15 minuten nodig!
  - 10 min om de opdracht te maken
  - 5 min terugkoppeling
  en dat is al kort!
  Afronding
  workshop

  Slide 47 - Tekstslide

  Basisdia: afronding (5 min)
  Loop de blokken kort na.
  Geef aan wat ze meennemen:
  - voorbeeldles
  - TdT: wat kun je doen
  Bedankt en succes!

  Slide 48 - Tekstslide

  Loop de blokken kort na.
  Geef aan wat ze meenemen:
  - Wiki met uitleg, inspiratie
  - voorbeeldles
  - TdT: wat kun je doen