Structuursessie 12.10.22

Structuursessie - SEC
12.10.2022
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekWOStudiejaar 3

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Structuursessie - SEC
12.10.2022

Slide 1 - Tekstslide

Sander van Acht
Projectleiding
Conceptontwikkeling Redactie
 
Pascal Altena
User interface
Grafisch ontwerp
Front end development 

Slide 2 - Tekstslide

CSY
IV-HO

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

 1. Terugkoppeling input
 2. Bepalen gezamenlijke richting per vraag
 3. Bepalen user stories (fase 1)
 4. Bepalen features en life cycle management
 5. Afstemmen proces (menukaart), huisstijl, Trello
Agenda

Slide 5 - Tekstslide

Strategisch
- Bestuurders
- Directies
- CISO, ISO / FG
 
Tactisch
- Management
- Adviseurs en specialisten
Voor wie doen we dit?
Operationeel
- Medewerkers
    - Onderwijs
    - Onderzoek
    - Ondersteuning
- StudentenSlide 6 - Tekstslide

Strategisch
- Bestuurders
- Directies
- CISO, ISO / FG
 
Tactisch
- Management
- Adviseurs en specialisten
Voor wie doen we dit?
Operationeel
- Medewerkers
    - Onderwijs
    - Onderzoek
    - Ondersteuning
- Studenten

SURF
- Redactie (tekst/beeld)
- Beheer (ook moderatie)

Slide 7 - Tekstslide

Welke toevoegingen/wijzigingen qua doelgroep zijn nodig?

Slide 8 - Open vraag

1. Terugkoppeling input

- bespreek de 5 punten
- noteer wijzigingen
- wissel uit en combineer
- deel conclusies

Slide 9 - Tekstslide

Toevoegingen / wijzigingen in de centrale boodschap van het SEC:

Slide 10 - Open vraag

Toevoegingen / wijzigingen in de waarde die het SEC toevoegt:

Slide 11 - Open vraag

Toevoegingen / wijzigingen in wat het SEC moet zijn:

Slide 12 - Open vraag

Toevoegingen / wijzigingen in wat het SEC NIET moet zijn:

Slide 13 - Open vraag

Toevoegingen / wijzigingen in de 'must have' functionaliteiten van het SEC:

Slide 14 - Open vraag

Welke onderwerpen moeten we behandelen in het SEC?

Slide 15 - Woordweb

Inhoudelijk
- CISO, ISO / FG
- Management
- Adviseurs en specialisten
- HR / Awareness
Wie komt op het platform?
Operationeel
- Medewerkers
    - Onderwijs
    - Onderzoek
    - Ondersteuning
- (Studenten)

SURF
- Redactie (tekst/beeld)
- Beheer (ook moderatie)

Slide 16 - Tekstslide

3. Bepalen user stories

Als: (klant)
 
Wil ik: (beschrijving van datgene dat ontwikkeld moet worden)
 
Zodat ik: (beschrijving van de reden waarom dat ontwikkeld moet worden)

Slide 17 - Tekstslide

3. Bepalen user stories


Als zorgverlener, wil ik inzicht in de medicatiehistorie van de patiënt, zodat ik bij twijfel de nieuw voorgeschreven dosering gemakkelijk kan verifiëren.

Slide 18 - Tekstslide

3. Bepalen user stories

- verplaats je in de doelgroep
- bespreek hun behoeftes
- vul de user stories in
- deel jullie conclusies

Slide 19 - Tekstslide

Inhoudelijk
- CISO, ISO / FG
- Management
- Adviseurs en specialisten
- HR / Awareness
Wie komt op het platform?
Operationeel
- Medewerkers
    - Onderwijs
    - Onderzoek
    - Ondersteuning
- (Studenten)

SURF
- Redactie (tekst/beeld)
- Beheer (ook moderatie)

Slide 20 - Tekstslide

User stories Inhoudelijk: Management, Adviseurs en specialisten

Slide 21 - Open vraag

User stories Operationeel: Medewerkers, Studenten

Slide 22 - Open vraag

User stories SURF:
Redactie, Beheer

Slide 23 - Open vraag

4. Bepalen features

Slide 24 - Tekstslide

Welke functionaliteiten voegen we toe o.b.v. de user stories?

Slide 25 - Woordweb

Beschrijf zo concreet mogelijk welk type content we in het SEC gaan plaatsen.

Slide 26 - Woordweb

Welke tags/attributen moeten minimaal aan ieder stuk content toegevoegd worden?

Slide 27 - Woordweb

Welke informatie willen we van bezoekers 'tracken'?

Slide 28 - Woordweb

4. Life Cycle Management

Slide 29 - Tekstslide

4. Life Cycle Management

- Wie 'bewaakt' de toegang? Wie voert redactie?
- O.b.v. welke criteria bepalen we of een product 'end of life' is?
- Zijn de criteria voor iedere bron hetzelfde?
- Is iedere vervolg-cyclus gelijk qua doorlooptijd en criteria?
- Wie bepaalt inhoudelijk de relevantie/actualiteit van een bron?
- Moet de check wekelijks/maandelijks/per kwartaal plaats vinden?
- Welke vragen zijn hierbij nog meer relevant?

Slide 30 - Tekstslide

Voldoet Atlassian Confluence aan onze 'must haves'?

Slide 31 - Tekstslide

Zijn er onderwerpen die we overgeslagen hebben om tot een MVP te komen?

Slide 32 - Open vraag

5. Afstemmen proces, huisstijl, Trello

Proces
 • Formeren kerngroep en werkgroepen
 • Online samenwerkomgeving kern- en werkgroepen (Trello / Jira?)

Huisstijl
 • SURF stijl of een specifieke SEC stijl? Tone of voice? Branding?

Trello (?)
 • Accounts aanmaken

Slide 33 - Tekstslide

5. Vervolg

1. Onderzoek & content
 • Welk platform binnen SURF ecosysteem voldoet aan onze eisen?
 • Werken vanuit content - experiment met tags / LCM in platform

2. Wireframes & Mockup
 • Uitwerking UI en visuele stijl

3. Bouw
 • Ontwikkeling redactionele content en opbouw SEC

Slide 34 - Tekstslide

Dank!
12.10.2022

Slide 35 - Tekstslide