3.1 Wederopbouw 1948-1973

HC Nederland (1948-1973)
3.1 De welvaart neemt toe in Nederland

1 / 50
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 50 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

HC Nederland (1948-1973)
3.1 De welvaart neemt toe in Nederland

Slide 1 - Tekstslide

Waar gaat dit onderwerp over?
Historische Context Nederland 1948-2008
Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1948-1978?
Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1978-2008
De welvaart neemt toe in Nederland
Van multicultureel naar groeiende verdeeldheid

Slide 2 - Tekstslide

KA les 1 
47. De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren '60 van de 20e eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen


Slide 3 - Tekstslide

 • Wederopbouw en Marshallplan
 • Sociale coalitie om wederopbouw mogelijk te maken
 • Babyboom
 • Economische groei en verdere industrialisatie
 • Maakbaarheid en maatschappij
 • Ontstaan van de consumptiemaatschappij
 • Verzuiling en ontzuiling
 • Jongerencultuur
 • Tweede feministische golf
 • Van emigratie- naar immigratieland
 • oliecrisis en het einde van de groei 
Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1948-1978?

Slide 4 - Tekstslide

 • Wederopbouw en Marshallplan
 • Sociale coalitie om wederopbouw mogelijk te maken
 • Babyboom
 • Economische groei en verdere industrialisatie
 • Maakbaarheid en maatschappij
 • Ontstaan van de consumptiemaatschappij
 • Verzuiling en ontzuiling
 • Jongerencultuur
 • Tweede feministische golf
 • Van emigratie- naar immigratieland
 • oliecrisis en het einde van de groei 
Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1948-1978?
Deze les: terug naar 1945

Slide 5 - Tekstslide

Hoe ging het met de mensen net na de oorlog?

Slide 6 - Tekstslide

Hoe ging het met de mensen net na de oorlog?

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

Nederland lag letterlijk en figuurlijk   in puin
Er waren 3 vormen van wederopbouw nodig:
Fysieke: ............
Maatschappelijke: ...................
Economische: ...........

Zoek op blz. 72 welke dingen ondernomen moesten worden
timer
5:00

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Warschaupact (1955-1991)
NAVO (1949)
Nederland wordt lid van de NAVO 1949
Het polygoonjournaal uit 1950 vertelt trots over het West-Europese leger en waarom Nederland daaraan deel wil nemen

Slide 11 - Tekstslide

EGKS / EEG / EG / EU
1951
1958
1967
1993
Nederland blijft ook in de opvolgers van de EGKS een belangrijke rol spelen.

Slide 12 - Tekstslide

Wat was het Amerikaanse doel
achter de Marshallhulp?

Slide 13 - Open vraag

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Op economisch vlak profiteerde Nederland van de 'Wirtschaftswunder' en
de vondst van aardgas in Groningen liet de staatskas rinkelen

Slide 16 - Tekstslide

Gelijktijdig met de verzorgingsstaat kwam de consumptiemaatschappij en Amerikanisering 

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Reclame uit 1950 voor de Hoover-stofzuiger 

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Waarom deed Nederland mee aan het Marshallhulpprogramma, de EGKS en de NAVO?
A
Uit angst voor de Soviet-Unie
B
Om nieuwe oorlogen te voorkomen
C
Omdat de neutraliteitspolitiek mislukt was
D
Om Nederland snel te laten herstellen

Slide 23 - Quizvraag

Waar is AOW een afkorting van?
A
Algemene Ouderdomswet
B
Algemene Ouderenwet
C
Anti-ouderenwet
D
Arbeiders Ouderdomswet

Slide 24 - Quizvraag

Welke minister president is begonnen met de opbouw van de verzorgingsstaat?
A
Colijn
B
Drees
C
Mussert
D
Kuyper

Slide 25 - Quizvraag

Sleep de 4 gebeurtenissen in de juiste volgorde. Doe dit van hoog naar laag. Bovenaan de eerste gebeurtenis, onderaan de laatste.
1. Nederland verdient veel geld met de verkoop van gas
2. Nederland verandert in een verzorgingsstaat
3. Het is de tijd van de wederopbouw
4. De economie groeit door de lage lonen en het Marshallplan

Slide 26 - Sleepvraag

Slide 27 - Tekstslide

De repatriëring zat niet bij iedereen lekker. Zo blijkt uit de Treinkaping bij De Punt (1977). 

Slide 28 - Tekstslide

Bij de soevereiniteitsoverdracht van '49 zou Indonesië een federale staat worden. Echter werd Indonesië een eenheidsstaat, zonder (grote mate) onafhankelijkheid deelstaten. 

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Link

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

00:44
Wat zijn oorzaken voor het ontstaan van jeugdculturen?
A
Meer geld
B
Meer vrije tijd
C
Popmuziek
D
Langer volgen van onderwijs

Slide 33 - Quizvraag

01:25
Wat waren de kenmerken van nozems?

Slide 34 - Woordweb

02:04
Leg uit waarom hier duidelijk sprake is van een generatiekloof tussen de Nozems (geboren na de oorlog) en de generatie voor hen (die de oorlog hebben meegemaakt).

Slide 35 - Open vraag

02:41
Wat wilden provo's vooral?
Provo's wilden vooral...
A
Betere woningen
B
Meer geld voor studenten
C
Het gezag provoceren
D
Vrede en liefde

Slide 36 - Quizvraag

04:09
Leg uit waarom de kledingstijl van hippies goed aansluit op hun idealen

Slide 37 - Open vraag

Noem een tweetal overeenkomsten tussen alle jeugdculturen

Slide 38 - Open vraag

Slide 39 - Video

HC Nederland
jeugdculturen

Slide 40 - Tekstslide

lesdoelen
Na deze les:
- ken je de belangrijkste jeugdculturen
- kun je hun standpunten/ideeën uitleggen
- dit koppelen aan maatschappelijke verschijnselen en
- wat de Tweede Feministische Golf inhoudt 

Slide 41 - Tekstslide

jeugdcultuur
De eigen stijl van een groep jongeren die tot uiting komt in hun favoriete muziek, dans en kleding, in hun taal en in hun idealen.

Slide 42 - Tekstslide

HC
De HC noemt de volgende jeugdculturen:
nozems, provo's, hippies, punk- en kraakbeweging, rap en gabber

Slide 43 - Tekstslide

5

Slide 44 - Video

2

Slide 45 - Video

00:55
Leg uit waarom de kraakbeweging in feite een logische gevolg is van een probleem dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was ontstaan.

Slide 46 - Open vraag

02:32
Wat is een kenmerkend verschil tussen de punkbeweging en gabbercultuur?

Slide 47 - Open vraag

Slide 48 - Tekstslide

Slide 49 - Tekstslide

Slide 50 - Tekstslide