Les CIVO 2-2-2021

1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Ga op een telefoon / ipad / tablet / of tweede scherm naar Lessonup.app

Log in met de zescijferige code die je links onder in beeld ziet staan.

Als je ingelogd bent, kan je actief meedoen met deze les.
LessonUp.app

Slide 2 - Tekstslide

Verwachtingen

Slide 3 - Woordweb • Kennismaking
 • Postpartum problematiek
 • Bespreken artikelen en casuïstiek
 • Therapie en farmacotherapie in zwangerschap/ kraambed
 • Rol van vaders/ partners
 • De TOPOP- poli
 • MBU
 • Afronding

Lesopzet

Slide 4 - Tekstslide

Prevalentie van postpartum psychiatrische aandoeningen
Postpartum depressie

Postpartum angststoornis


Post traumatische stress stoornis

Postpartum psychose


Kraamtranen

Postpartum depressie bij vaders


Slide 5 - Tekstslide

Opdracht
meest voorkomend
minst voorkomend
Postpartum depressie
Postpartum angststoornis
Postpartum psychose
Post traumatische stress stoornis
Postpartum depressie bij vaders
Kraamtranen

Slide 6 - Sleepvraag

Prevalentie van postpartum psychiatrische aandoeningen
 • Kraamtranen
 •      60–70%       3-5 dgn PP   


 • Postpartum depressie            
 •      12,5%         4-6 wkn tot 1 jaar PP
 • Postpartum depressie bij vaders
 •      ongeveer 5-10%
 • Postpartum angststoornis            
 •      5%

 • Post traumatische stress stoornis        
 •      1,5%
 • Post partum psychose            
 •        0,2%         3-10 dgn PP

Slide 7 - Tekstslide

Postpartum depressie
 • Definitie
 • Het is een vorm van een depressie die optreedt bij vrouwen die recent bevallen zijn.
 • Etiologie
 • Kan endogeen zijn, of reactief. Veranderde hormoonhuishouding vaak icm aantal risicofactoren. Sociale/ psychische oorzaken etc.
 
 • Symptomen
 • Verdriet, huilbuien, angst, prikkelbaarheid, wisselende stemmingen, vermoeidheid, schuldgevoelens, verlies eigenwaarde, weinig energie, irritatie, eet, slaap problemen etc
.
 

Slide 8 - Tekstslide

Vervolg postpartum depressie
 • Complicaties gevolgen voor het kind
 • Verminderde ontwikkeling, psycho-sociale problemen zowel internaliserend als externaliserend.

 • Behandeling
 • Psychotherapie, farmacotherapie, contactmomenten, deeltijdbehandeling, opname MBU

  • Kraamtranen versus PPD
  • Symptomen lijken op bovenstaande symptomen, alleen verschil is dat bij kraamtranen de symptomen binnen twee weken na de bevalling zijn verdwenen.
  • In ernstiger gevallen zijn de symptomen ingrijpender en langduriger en is er sprake van een post-partumdepressie.
  .
   

  Slide 9 - Tekstslide

  Postnatale depressie vaders
  5-10%

  Daling van testosteron niveau

  Geen causaal verband

  Slide 10 - Tekstslide

  Casuïstiek
  Carlot Kuipers en Daniëlle Baan

  - Bekend bij de POP poli, spv/ psychiatrie
  - Spoedsectio, foetale nood
  - Foetomaternale transfusie
  - Slechte start
  - Overplaatsing naar Zwolle
  - Terug naar ZGT

  Slide 11 - Tekstslide

  Artikelen
  1. Postpartum Depression, Are You Listening?

  2. Postpartum psychose in de klinische praktijk

  3. Consequences of maternal postpartum depression: a systematic review of maternal and infant outcomes

  4. The risk factors for postpartum depression. 

  5.  Effects of a psychological nursing intervention. RCT
  Slide 12 - Tekstslide

  Beschrijf kort waar het artikel over gaat?
  Kun je met dit artikel iets in de praktijk?
  Leg uit.

  timer
  10:00

  Slide 13 - Open vraag

  Verpleegkundige zorg

  Slide 14 - Tekstslide

  Verpleegkundige zorg
  • Risico selectie en screening / anamnese

  • Kennis en inzicht is essentieel

  • Signaleren van psycho-sociale problemen die ontstaan rond de bevalling

  • Gezinsgerichte zorg

  • Ontwikkelingsgerichte zorg, kangaroecare

  • Autonomie, zelfredzaamheid behouden

  Slide 15 - Tekstslide

  Praktische tips in verpleegkundige zorg
  • Aandacht voor stemming

  • Aandacht voor rustmomenten/ slapen

  • Momenten van ventileren

  • Zorg overzichtelijk houden/ schema/ rust

  • Inspelen op gedrag kind

  • Tijd nemen

  • Goede overdracht naar ketenpartners

  Slide 16 - Tekstslide

  Slide 17 - Video

  Postpartum psychose
  • Definitie
  • Kraambedpsychose, ook wel genoemd postpartumpsychose, is een psychose die bij vrouwen ontstaat vlak na de bevalling, van enkele uren tot enkele weken erna of na het stoppen met de borstvoeding.
  • Etiologie
  • Verminderd actief immuumsysteem, hormoondaling, traumatische/ uitputtende bevalling, biologische factoren, tekort Vit B6, te laag Hb gehalte, slaaptekort, slecht eten, psychiatrisch verleden, erfelijke aanleg, psychosociale stressfactoren,

   
  • Symptomen
  • Vroege verschijnselen: onrust, prikkelbaarheid, opgewonden of juist sombere stemming, slaapstoornissen, achterdocht etc
   Wanen- denkbeelden of overtuigingen
   Hallucinaties
   Verward denken
  .
   

  Slide 18 - Tekstslide

  Vervolg postpartum psychose
  • Gevolgen voor moeder en kind
  • Verstoorde moeder- kind binding                                                                                                                                                Gevaar gezondheid baby/ moeder                                                                                                                                             Gedwongen opname/ ontwrichting gezin                                                                                                                                       Kans op suïcide/ infanticide

   • Behandeling
   • Medicamenteus, opname, dagprogramma, rust, regelmaat, ECT
   .
    

   Slide 19 - Tekstslide

   Psychose in anamnese
   Bij verhoogd risico op PPP:

    Anti- TPO bepaling
    Letten op insomnia
    Laagdrempelig starten met Temazepam/ Lormetazepam
    Belang nachtrust/ FV
    SSRI en TCA zijn contra geïndiceerd
    Olanzapine heeft voorkeur
    Indien persisterend na 1-2 weken starten met Lithium
    .
     

    Slide 20 - Tekstslide

    Casuïstiek postpartum psychose
    Casus Charissa Vries en Jeanette de Jong

    - Depressies, psychoses, NSE, suïcidepogingen ia 
    - POP poli
    - Prille relatie
    - Bevalplan
    - Overstuur/ kinderlijk gedrag
    - Agitatie
    - NVO, sectio, matige start, onrust, angst, algehele narcose!!
    - Overplaatsing Zwolle
    - Pte over naar afdeling psychiatrie
    - Ambique
    - Ingesteld op medicatie

    Slide 21 - Tekstslide

    Verpleegkundige zorg

    Slide 22 - Tekstslide

    Verpleegkundige zorg

    • Risico selectie en screening/ vpk anamnese

    • Kennis en inzicht in de psychopathologie

    • Signaleren/ herkennen van eerste symptomen

    • Weten welke vervolgstappen in te zetten

    Slide 23 - Tekstslide

    Do's
    Dont's
    Betrokken zijn
    1 op 1 begeleiding
    Contact aanpassen
    Opkomen voor patiënt
    Zorg overnemen
    Problemen minimaliseren
    Volledig vertrouwen op steunsysteem

    Slide 24 - Sleepvraag

    Do's
    • Betrokken zijn
    • 1 op 1 begeleiding
    • Contact aanpassen op individuele pte
    • Er durven te zijn
    • Opkomen voor je patiënt
    • Ken je te bewandelen ‘wegen’

    Dont's
    • Alles overnemen
    • Bagatelliseren
    • Vermijden
    • Blind vertrouwen op steunsysteem

    Slide 25 - Tekstslide

    Praktische tips in verpleegkundige zorg
    • 1 op 1 begeleiding

    • Laat het kind niet alleen

    • Zet het steunsysteem in

    • Goede rapportage/ objectiveren

    • Neem de tijd voor het gezin

    • Creëer rust/ regelmaat

    • Beperk contactmomenten

    • Goede nachtrust is essentieel

    • Verzorgingsmomenten overnemen

    • Optimaliseren, moeder-kind interactie

    • FV adviseren

    • Letten op stuwing/ mastitis

    • Geen lactatieremmers geven


    Slide 26 - Tekstslide

    Psychofarmaca tijdens lactatie
    • Relatieve kind-dosis, moet onder de 10% zijn

    • Monotherapie in laagst effectieve dosering

    • Sertraline <3% is de meest veilige SSRI

    • Nortriptyline <5% is de meest veilige TCA

    • Lithium. <30% Hierbij mag geen lactatie                                                                                                       Haldol<4 mg/d mag lactatie                                                                                                                                    Quetiapine< 200 mg/d mag lactatie                                                                                                                           Relatieve kind-dosis is bij Haldol en Quetiapine rond de 6%                                                                       Langdurige benzodiazepines: geen lactatie                                                                                                       Sint Jans kruid: geen lactatie

    Slide 27 - Tekstslide

    Artikel psychofarmaca
    • Relatief nieuw middel in de behandeling tegen postpartum depressies

    • Zulresso       (brexanolone)   (allopregnanolone)

    Slide 28 - Tekstslide

    Zou je brexanolone zelf willen hebben?
    Waarom wel of waarom niet?

    timer
    6:00

    Slide 29 - Open vraag

    Rol van de vaders / partners in postpartum problematiek
    Zij zijn vaak eerste contactpersoon

    Eerste signalering

    Zwaar beroep op partner gedaan

    Aandacht voor psyche van vader

    Slide 30 - Tekstslide

    Conclusie
    Postpartum depressie
    Een veel voorkomende aandoening 10-15%
    Combinatie van interventies/ therapie is het meest effectief
    Herhalingsrisico 40-60% indien geen preventie


      Postpartum psychose
    1-2 op de 1000 vrouwen
    Presentatie en ernst zeer wisselend
    Vaak opname aangewezen
    Herhalingsrisico 65% indien geen preventie

    Slide 31 - Tekstslide

     TOPOP

    Slide 32 - Tekstslide

    Waar denk je aan bij
    TOPOP / POP POLI?

    Slide 33 - Woordweb

    De TOPOP poli
    Doelgroep  
    Elke vrouw met een kinderwens  
    Elke zwangere vrouw uit de regio met psychische klachten en/of met psychofarmaca gebruik (heden of verleden), psych VG of psych FA. 
    Er wordt een individueel zorgplan ontwikkeld

    Voorkomende problematiek op de POP-poli:
    Preconceptioneel advies, psychofarmaca- en lactatie advies
    Begeleiding van zwangeren met angst- en stemmingsstoornissen
    Zwangeren met psychose in VG
    Psychofarmaca gebruik
    Complexe sociale setting
    Middelen afhankelijkheid

    Doel van de POP poli:
    Behandeling maternale psychiatrische aandoening of sociale problematiek
    Optimaliseren hechting tussen vader/moeder en kind

    Slide 34 - Tekstslide

    Slide 35 - Tekstslide

    Moeder-  baby unit
    • Opname op gespecialiseerde Moeder-Baby Unit voor kraamvrouwen met postpartum depressie en kraambed-psychose samen met de baby, focus op ouder-kind hechting.

    • gemiddelde opname duur                                                                                                                                 PPD      55 %                                   24 dgn                                                                                                             PPA       25 %                                                                                                                                                            PPP       10 %                                                                                                                                                                   Pers st    5 %                                                                                                                                                            Prev.       5 %                                   6 dgn


    • MBU PAAZ ZGT heeft opname mogelijkheid voor 3 moeders met hun baby tot de leeftijd van 6 maanden.

    Slide 36 - Tekstslide

    Moeder-  baby unit

    Slide 37 - Tekstslide

    Moeder-  baby unit

    Slide 38 - Tekstslide

    Verpleegkundige taken MBU
    • VEILIGHEID!

    • Reinheid / Rust / Regelmaat

    • Bedhekje

    • Leefklimaat  (praten, ontspannen)

    • Vader/ partner participatie

    • Voeding

    • Sensitiviteit moeder

    Slide 39 - Tekstslide

    Slide 40 - Video

    Vervolg verpleegkundige taken MBU
    • COÖRDINATIE VAN ZORG
       
    • Moeders stimuleren tot:                                                                                                                                                 - Babymassage                                                                                                                                                                  - Knutselen                                                                                                                                                                          - Fitness                                                                                                                                                                                - Spelen met de baby                                                                                                                                                        - Wandelen met de baby                                                                                                                                                 - Liedjes zingen

    Slide 41 - Tekstslide

    Vragen

    Slide 42 - Tekstslide

    Hoe heb je de les ervaren?

    Slide 43 - Woordweb