Week 38, les 2 - 4.5 Stoffen in het milieu

4.5 Stoffen in het milieu

NASK 3 vmbo basis
Week 38, les 2
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
NaskMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

4.5 Stoffen in het milieu

NASK 3 vmbo basis
Week 38, les 2

Slide 1 - Tekstslide

Vorige les
Gevaarlijke stoffen
Gevarenpictogrammen
Posteropdracht

Slide 2 - Tekstslide

Vandaag
- Uitleg hergebruik, recycling en gft-afval
- Opdrachten maken Learnbeat

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen 4.5
- uitleggen hoe je afval kunt verwerken;
- uitleggen dat je afval kunt hergebruiken;
- uitleggen wat composteren is;
- uitleggen wat duurzaam leven betekent.

Slide 4 - Tekstslide

Hergebruik
Hergebruik is het opnieuw gebruiken van materialen.

Slide 5 - Tekstslide

Recycling
Van afval een nieuw product maken noem je recycling.

Slide 6 - Tekstslide

Gft-afval
Gft-afval bestaat uit afval van groenten, fruit en tuin.

Doel: compost, biogas en elektriciteit maken.

Slide 7 - Tekstslide

Maken
4.4 D : opdrachten 5 - 12
4.4 E : 1 - 6
4.5 C: opdrachten 8 t/m 15

Slide 8 - Tekstslide

Opdracht
Houd een dag lang bij wat je weggooit. Schrijf dit op een papiertje of in de notities van je telefoon. 

Volgende week gaan we hier een opdracht mee doen.

Slide 9 - Tekstslide

Leerdoelen 4.5
- uitleggen hoe je afval kunt verwerken;
- uitleggen dat je afval kunt hergebruiken;
- uitleggen wat composteren is;
- uitleggen wat duurzaam leven betekent.

Slide 10 - Tekstslide