Introductie bediening machines

Introductieweek BOL
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Introductieweek BOL

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan wij doen?
 • Welke vakken horen bij bediening machines?
 • Waar kan je het lesmateriaal voor deze vakken vinden?
 • Wat is de inhoud van de lessen bediening machines?
 • Wat is de terrein indeling?
 • Waarom het dragen van PBM's?
 • Excursie Bauma


Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bediening machines
Wegenbouw

 • Werkaanpak wegenbouw (WaWGB).....
 • Praktijkles WGB1 of WGB2.....

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat verwacht jij te leren bij het vak wegenbouw?

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Bediening machines
Grondverzet

 • Werkaanpak grondverzet (WAgrv).....
 • Praktijkles terrein 5,6,7
 • Simulator

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat verwacht jij te leren bij het vak grondverzet?

Slide 6 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Lesmateriaal wegenbouw
Het lesmateriaal van wegenbouw is te vinden in magister.          
 • Ga naar magister
 • Ga naar ELO
 • Ga naar studiewijzers
 • Ga naar wegenbouw periode 1               

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maak een foto van de studiewijzer van periode 1 wegenbouw

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Lesmateriaal grondverzet
Het lesmateriaal van grondverzet is te vinden in magister.          
 • Ga naar magister
 • Ga naar ELO
 • Ga naar studiewijzers
 • Ga naar werkaanpak grondverzet BOL
 • Lesmateriaal per periode           

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maak een foto van de studiewijzer van periode 1 grondverzet

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg lessen bediening machines
Periode 1

 1. Bediening machines wegenbouw 
 2. Werkaanpak wegenbouw
 3. Simulatorlessen
 4. Werkaanpak grondverzet
Er wordt met roulatieschema's gewerkt, zodat het duidelijk is vooraf aan de les wat je mag gaan uitvoeren.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terrein indelingen
Terrein 1 en 2 is wegenbouw
Terrein 3 is het terrein van civiel en infra (living lab)
Terrein 4 is het hijsen terrein
Terrein 5, 6 en 7 zijn de grondverzet terreinen

Slide 12 - Tekstslide

Terrein 1 en 2 is wegenbouw
Terrein 3 is het terrein van civiel en infra (living lab)
Terrein 4 is het hijsen terrein
Terrein 5, 6 en 7 zijn de grondverzet terreinen

Klik op de afbeelding en deze wordt vergroot.
Veiligheidsregels
 • Het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht.
 • Op de machine wordt geen eten en drinken meegenomen.
 • Tijdens de les wordt er niet gerookt.
 • Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen.
 • Wanneer jij onder invloed bent van alcohol of drugs is het niet mogelijk om deel te nemen aan de lessen. 
 • Meerijden op de machines is niet toegestaan.

Slide 13 - Tekstslide

 • Het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht.
 • Op de machine wordt geen eten en drinken meegenomen.
 • Tijdens de les wordt er niet gerookt.
 • Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen.
 • Wanneer jij onder invloed bent van alcohol of drugs wordt jouw de toegang tot les geweigerd.
 • Meerijden op de machines is niet toegestaan.

Omgangsnormen...........

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waardevolle afspraken??

Slide 15 - Woordweb

 • Normale beleefdheid- en gedragsnormen.
 • De docent spreek jij aan met meneer of mevrouw.
 • Zorg ervoor dat jij andere personen niet tot last bent.
 • Tijdens de lessen ga jij niet:
 • Schreeuwen en fluiten naar andere personen.
 • Claxonneren en lichtsignalen zijn overbodig.
 • Het terrein wordt netjes gehouden en afval wordt weggegooid in prullenbakken op het terrein.

Wat mogen wij als SOMA College van het gedrag van een student verwachten?

Slide 16 - Woordweb

 • De juiste instelling en goede inzet.
 • Hiermee wordt bedoelt dat jij:
 • Je openstelt voor alle lesstof.
 • Aanwijzingen opvolgt die jij ontvangt van de docent.
 • Aannemen van adviezen die jij krijgt van de docent.
 • Verantwoordelijkheidsbesef

Wat zou jij gaan doen wanneer je schade maakt aan een machine in een les situatie
A
Ik ben eerlijk en ik meld het bij de docent
B
Ik ben eerlijk en ik meld het bij mijn slb'er
C
Ik doe net of ik het niet gezien heb
D
Ik doe net of ik het niet gezien heb en ga verder

Slide 17 - Quizvraag

 • Op het SOMA-college werk jij met kostbaar materieel hierbij hechten wij als school veel waarde aan volstrekte eerlijkheid van iedere student.
 • Hiermee bedoelen wij dat jij andermans eigendommen respecteert en ook eerlijk bent in uitspraken en antwoorden.

PBM's zijn persoonlijke beschermingsmiddelen en dragen bij aan een veilige werkomgeving.
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 18 - Poll

 • Draag de juiste kleding en zorg dat deze schoon zijn.
 • Draag een overall (verplicht bij het smeren van de machines).
 • Draag een veiligheidsvest.
 • Draag veiligheidsschoenen met veters (houten en leren klompen zijn niet toegestaan.
 • Draag een veiligheidshelm.

Welk schoeisel mag gedragen worden tijdens de lessen bediening machines?

Slide 19 - Poll

S#
Voor welke doeleinden mag een smartphone worden gebruikt in de praktijklessen?
Appen met de vriendin
Voor lesdoeleinden
Om bereikbaar te zijn in noodgevallen
Om bereikbaar te zijn voor vrienden

Slide 20 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Vind jij dat alles gedeeld mag worden op sociale media?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 21 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Werk veilig!!
We spreken elkaar aan

op onveilig gedrag

en onveilige situaties

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zou jij doen wanneer jij twijfelt over een handeling die met veiligheid te maken heeft?

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Bauma 2022
Excursie 1e en 3e jaars studenten BOL opleiding SOMA College.
Factuur zal voor week 38 verstuurd worden

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bauma 2022
Excursie 1e en 3e jaars studenten BOL opleiding SOMA College.
Factuur zal voor week 38 verstuurd worden

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bauma 2022
Excursie 1e en 3e jaars studenten BOL opleiding SOMA College.
Factuur zal voor week 38 verstuurd worden

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Hoe gaat het in zijn werk?
Maandag 24 oktober vertrek in Harderwijk om 8 uur
Mogelijkheid voor overnachting op campus op zondag
Alle eerste jaars machinisten in hetzelfde hostel

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen?

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies