Een haiku bij een Van Gogh

Kunstenaar Vincent van Gogh
Titel Zelfportret als schilder
Datering 1887 - 1888
Locatie Parijs, Frankrijk
Collectie Van Gogh Museum, Amsterdam
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsBeeldende vorming+2Middelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Aan de hand van een schilderij van Vincent van Gogh schrijven de leerlingen een haiku, een kort gedicht van maximaal 17 lettergrepen.

Instructies

Algemeen leerdoel
- De leerlingen bekijken een schilderij van Vincent van Gogh en beschrijven de sfeer daarvan, of hun gevoel daarbij, in een kort gedicht van maximaal 17 lettergrepen.

Aansluiting bij het curriculum
- Domein Nederlands: kerndoel 1, 8, 10
- Domein Kunst en cultuur: kerndoel 50, 52
- Tehatex: Domein A Vaktheorie
- Kunst algemeen: Domein A Vaardigheden

Benodigde materialen
- Pennen of potloden met een aantal blaadjes kladpapier
- Velletjes stevig A5-papier om de eindresultaten op over te schrijven
- Eventueel: tekenpapier (A3), Oost-Indische inkt en dunne penselen 

Differentiatie
1. Een haiku kan ook met minder lettergrepen worden geschreven: 5 - 7 - 4 bijvoorbeeld, of 4 - 6 -4. Andere combinaties zijn ook goed mogelijk, zolang er maar een bepaald ritme ontstaat binnen de verdeling van drie korte regels. Gewoonlijk worden niet meer dan de 17 lettergrepen gebruikt. Laat de leerlingen met de verschillende mogelijkheden experimenteren.
2. Bundel de gemaakte haiku's in een boekje, met per haiku een afbeelding van het schilderij waar het over gaat. Of laat leerlingen er een eigen illustratie van het schilderij bij maken.

Onderdelen in deze les

Kunstenaar Vincent van Gogh
Titel Zelfportret als schilder
Datering 1887 - 1888
Locatie Parijs, Frankrijk
Collectie Van Gogh Museum, Amsterdam

Slide 1 - Tekstslide

Vertel: Dit is een schilderij van Vincent van Gogh. Als ik zou moeten vertellen over wat ik zie op dit schilderij, of over wat er op dit schilderij gebeurt, dan kan ik daar een heleboel woorden bij gebruiken. Maar het kan ook heel kort, luister maar... Ga vervolgens door naar de volgende slide. 

Zelfportret als schilder, 1887 - 1888
Een man met rood haar
zet streepjes in zijn gezicht
op een doek vol kleur.

Slide 2 - Tekstslide

Lees het gedicht voor. Vraag: - Wie weet welke dichtvorm dit is? > Het is een haiku, een dichtvorm die bedacht is in Japan. - Wie kan het lettergrepenschema benoemen? - Is het een goed gedicht over dit schilderij? Waarom wel, of niet? Of gaat het misschien meer over de maker? Of over allebei?

een - man - met - rood - haar

zet - streep - jes - in - zijn - ge - zicht

op - een - doek - vol - kleur

Slide 3 - Tekstslide

Bespreek vervolgens de opbouw van het gedicht: drie regels, met lettergrepenschema 5 - 7 - 5. Vertel dat het bij haiku's gaat het om het aantal lettergrepen, niet om het aantal woorden. Sta eventueel nog even stil bij het afbreken van woorden, en hoe iets soms anders kan klinken dan je het meestal schrijft: 'stree - pjes' vs. 'streep - jes'.
Een haiku bestaat uit
drie regels, met lettergrepenschema
5
7
5

Slide 4 - Tekstslide

Toon deze samenvatting even kort alvorens naar het volgende voorbeeld te gaan. Is de klas al bekend met haiku's, dan is dit een goed moment om afwijkende lettergrepenschema's (zie: VOORBEREIDING - differentiatie) te introduceren. Met de schrijftool onderaan de pagina kunnen de cijfers worden doorgestreept en aangepast.
Kunstenaar Vincent van Gogh
Titel De oogst
Datering juni 1888
Locatie Arles, Zuid-Frankrijk
Collectie Van Gogh Museum, Amsterdam

Slide 5 - Tekstslide

Vertel: Dit schilderij (De oogst, 1888) maakte Vincent in het zuiden van Frankrijk. Het is een landschap met boeren die op een warme dag aan het oogsten zijn. Vincent schreef later in een brief dat zijn teken- en schilderwerk net zo zwaar was als het werk van de boeren op het land. Vraag: Hoe zou het zijn als jij, net als Vincent, in dat landschap zou staan? Wat zou je zien, horen, voelen, ruiken..?

De geur van het land

op een hete zomerdag

kriebelt in mijn neus.

Slide 6 - Tekstslide

Lees de haiku met de klas. Vraag: Is het een goed gedicht over dit schilderij? Waarom wel, of niet? Licht toe dat haiku's ook over een gevoel kunnen gaan dat je bij een schilderij hebt. Vraag een leerling om op het digibord de lettergrepen aan te geven. (Korter lettergrepenschema? Vraag leerlingen dan hoe deze haiku anders zou kunnen. Bijvoorbeeld: De geur van stro - op een zomerdag - kietelt mijn neus; 4-5-4)

De - kleur - van - het - land ...

O - ran - je - da - ken ... 

Een - vrouw - in - een - tuin ...

Een - kar - vol - met - stro ...

Blau - we - ho - ri - zon ...

Slide 7 - Tekstslide

Vertel: Dit zijn een paar voorbeelden van beginregels voor een haiku over dit schilderij, met steeds 5 lettergrepen. Jullie kiezen (alleen of in tweetallen) een beginregel, en daar maak je dan in 5 tot 10 minuten de rest van de haiku bij. Denk steeds goed aan het aantal lettergrepen. 

De oefening kan ook klassikaal.
Haiku-houvast

 • Kijk goed en vraag: Wat zie ik? Wat gebeurt er? Welk gevoel krijg ik erbij?
 •  Herkent een lezer in jouw haiku het schilderij waar het over gaat?
 • Drie regels, lettergrepenschema 5 - 7 - 5

Slide 8 - Tekstslide

Bespreek nog even kort de belangrijke punten bij het maken van een haiku. Benoem dat het niet noodzakelijk is dat alle vragen 'beantwoord' worden. De vragen zijn een hulpmiddel bij het zoeken naar woorden en zinnen. Ander lettergrepenschema? Met de tekenfunctie rechtsonder kan het schema worden doorgestreept en veranderd.

De - kleur - van - het - land ...

O - ran - je - da - ken ... 

Een - vrouw - in - een - tuin ...

Een - kar - vol - met - stro ...

Blau - we - ho - ri - zon ...

Slide 9 - Tekstslide

Laat tijdens de oefening deze slide op het digibord staan.

Slide 10 - Tekstslide

Laat een aantal leerlingen de gemaakte haiku's voorlezen, en / of op het digibord schrijven met hun vinger of de digibord-pen. Gebruik daarvoor de tekenfunctie rechtsonder.

Slide 11 - Tekstslide

Vertel dat de leerlingen nu (alleen of in tweetallen) een haiku gaan maken bij een ander schilderij van Vincent. Ze kunnen kiezen uit de voorbeelden op het digibord. Toon daarna met ca. 10 seconden per slide de individuele werken, en vraag de leerlingen om vooral goed te kijken. Bij ieder schilderij staat in de bijbehorende notities een voorbeeld van een haiku, dat naar eigen inzicht wel of niet als voorbeeld kan worden ingezet.
Kunstenaar Vincent van Gogh
Titel De aardappeleters
Datering april - mei 1885
Locatie Nuenen, Noord-Brabant
Collectie Van Gogh Museum, Amsterdam

Slide 12 - Tekstslide

Een vrouw schenkt koffie
aan een tafeltje waarop
aardappels dampen.

De aardappeleters, 1885
Kunstenaar Vincent van Gogh
Titel Het Gele Huis ('De straat')
Datering september 1888
Locatie Arles, Zuid-Frankrijk
Collectie Van Gogh Museum, Amsterdam

Slide 13 - Tekstslide

Onder blauwe lucht
rijdt een gitzwarte stoomtrein
langs gele huizen.

Het Gele Huis ('De straat'), 1888
Kunstenaar Vincent van Gogh
Titel De slaapkamer
Datering oktober 1888
Locatie Arles, Zuid-Frankrijk
Collectie Van Gogh Museum, Amsterdam

Slide 14 - Tekstslide

De kamer is leeg
met de deuren gesloten,
het raam op een kier.

De slaapkamer, 1888
Kunstenaar Vincent van Gogh
Titel Veld met irissen bij Arles
Datering mei 1888
Locatie Arles, Zuid-Frankrijk
Collectie Van Gogh Museum, Amsterdam

Slide 15 - Tekstslide

Bloemen als vlinders
in blauw en paars, groen en geel
wuivend naar de stad.

Veld met irissen bij Arles, 1888
Kunstenaar Vincent van Gogh
Titel Courtisane (naar Eisen)
Datering oktober - november 1887
Locatie Parijs, Frankrijk
Collectie Van Gogh Museum, Amsterdam

Slide 16 - Tekstslide

Japanse dame
in kleurrijke kimono
bij kikker en pad.

Courtisane (naar Eisen), 1887
Kunstenaar Vincent van Gogh
Titel Kop van een skelet met brandende sigaret
Datering januari - februari 1886
Locatie Antwerpen, België
Collectie Van Gogh Museum, Amsterdam

Slide 17 - Tekstslide

Iedereen weet toch
dat roken ongezond is.
De knekelman lacht.

Kop van een skelet met brandende sigaret, 1886
Kunstenaar Vincent van Gogh
Titel Tuin met geliefden: Square Saint-Pierre
Datering mei 1887
Locatie Parijs, Frankrijk
Collectie Van Gogh Museum, Amsterdam

Slide 18 - Tekstslide

Mannen en vrouwen
aan de wandel in een park
vol jonge bomen.

Tuin met geliefden: Square Saint-Pierre, 1887
 • - Kijk goed en vraag: Wat zie ik? Wat gebeurt er? Welk gevoel krijg ik erbij?
 • - Herkent een lezer in jouw haiku het schilderij waar het over gaat?
 • - Drie regels, lettergrepenschema 5 - 7 - 5

 • timer
  10:00

  Slide 19 - Tekstslide

  Laat de leerlingen een keuze maken en ca. 10 minuten aan hun haiku werken. Daarvoor kunnen ze hun eerste versies op kladpapier maken. Zijn ze tevreden, dan kunnen ze hun haiku in het net overschrijven op een stevig velletje A5-papier.
  Wie wil er voorlezen?

  Slide 20 - Tekstslide

  Vraag ter afronding van de les een aantal leerlingen hun haiku's voor te lezen. Toon tijdens het voorlezen het bijbehorende schilderij op het digibord, of laat de andere leerlingen raden over welk schilderij de haiku gaat.