cross

past continuous

Past continuous
Je gebruikt de past continuous om aan te geven dat je ergens mee bezig was op een bepaald moment in het verleden. Je zegt dus dat je iets aan het doen was.
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Past continuous
Je gebruikt de past continuous om aan te geven dat je ergens mee bezig was op een bepaald moment in het verleden. Je zegt dus dat je iets aan het doen was.

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Je gebruikt de past continuous dus alleen als je kunt zeggen dat je iets aan het doen was.
The math teacher was giving a test
The principal was sitting in his office

Slide 3 - Tekstslide

the coach was playing basketball
The gardener was cutting bushes

Slide 4 - Tekstslide

Je maakt de past continuous door was of were voor het werkwoord te zetten en –ing er achter

I was sleeping
You were living
He/she/it was swimming
We were going
You were doing
They were having

Slide 5 - Tekstslide

Peter .........(to learn) French when the geography teacher was killed
A
were learning
B
learns
C
was learning
D
learned

Slide 6 - Quizvraag

Mary ........(to eat) a sandwich when the geography teacher was killed
A
were eating
B
was eating
C
eated
D
eating

Slide 7 - Quizvraag

Mary and Peter ..........(to talk)in class when the geography teacher was killed
A
was talking
B
talking
C
were talking
D
talked

Slide 8 - Quizvraag

Let op :

Als een werkwoord op een e eindigt, verdwijnt de e
To have – I was having
To live - I was living

Slide 9 - Tekstslide

Als een werkwoord uit 1 lettergreep bestaat met 1 klinker in het midden, verdubbelt de klinker
To swim – he was swimming
To hit – we were hitting


to get - he was getting hit by the door

Slide 10 - Tekstslide

The lunchlady ........(to make)lunch when the geography teacher was killed
A
were makeing
B
was makeing
C
were making
D
was making

Slide 11 - Quizvraag

he ..............(to skip) class when the geography teacher was killed
A
were skiping
B
was skiping
C
were skipping
D
was skipping

Slide 12 - Quizvraag

Vragen:

Was I working?               
Were you drinking?
Was he eating?
Were we studying?
Were you playing?
Were they leaving?

Was of were komt aan het begin van de zin

Slide 13 - Tekstslide

Ontkenningen:                                                         
I wasn’t talking
You weren’t looking
She wasn’t driving
We weren’t walking
You weren’t singing
They weren’t listening

zet not of 't achter was of were

Slide 14 - Tekstslide

Boris (learn) English?
A
was Boris learning
B
were Boris learning
C
was Boris learn
D
Boris was learning

Slide 15 - Quizvraag

They (not swim) in the lake
A
weren't they swimming
B
they weren't swimming
C
wasn't they swimming
D
they wasn't swimming

Slide 16 - Quizvraag

your father (repair) the car?
A
were your father repairing
B
your father was repairing
C
was your father repairing
D
your father were rpairing

Slide 17 - Quizvraag

I (not read) a magazine
A
I wasn't reading
B
I weren't reading
C
wasn't I reading
D
weren't I reading

Slide 18 - Quizvraag

Slide 19 - Video

Past continuous + Past Simple

Als je ergens mee bezig was en onderbroken word door iets anders gebruik je de past continuous voor dat waar je het langste of het eerste mee bezig was.

Voor dat wat er tussendoor komt gebruik je de past simple (ww + ed of tweede vorm)
Er staat when in de zin

Slide 20 - Tekstslide

Je was al tv aan het kijken op het 
 moment dat er werd gebeld.

Slide 21 - Tekstslide

the principal was sitting in the office when someone killed the math teacher
the coach was playing basketball when someone killed the math teacher
the gardener was cutting bushes when someone killed the math teacher

Slide 22 - Tekstslide

When I (to phone).......... they (to play) ................monopoly
A
was phoning - were playing
B
phoned - were playing
C
phoned - played
D
was phoning - played

Slide 23 - Quizvraag

He (to watch)............... the news when the TV set(to break down)..........
A
was watching - was breaking down
B
watched - was breaking down
C
was watching - broke down
D
watched - broke down

Slide 24 - Quizvraag

When Mike (to have).............a bath, the geyser (to explode)..................
A
was having - exploded
B
was having - was exploding
C
had - was exploding
D
had - exploded

Slide 25 - Quizvraag

Yesterday Susan ……....(to walk) along the road when she ……… (to meet) Peter.
A
was walking - met
B
was walking - was meeting
C
walked - was meeting
D
walked - met

Slide 26 - Quizvraag

Als twee dingen tegelijkertijd plaatsvinden en ongeveer even lang duren gebruik je twee keer de past continuous.
Er staat dan meestal while in de zin.

Slide 27 - Tekstslide

while the coach was playing basketball the caretaker was sweeping the hall
the lunchlady was serving food while the principal was sitting in his office
the history teacher was starting his lesson while the gardener was cutting the bushes

Slide 28 - Tekstslide

Fred (to sleep).............while
Jenny (to watch)............... a movie.
A
slept - watched
B
slept - was watching
C
was sleeping - watched
D
was sleeping - was watching

Slide 29 - Quizvraag

Tom (to make).............. a phone call while Don (to have).......... a bath.
A
was making - was having
B
made - had
C
was making - had
D
made - was having

Slide 30 - Quizvraag

You (to do)....... your homework while
George (to get) .......... ready to go out.
A
were doing - was geting
B
was doing - was getting
C
were doing - was getting
D
was doing - was geting

Slide 31 - Quizvraag