Doelgroepen semester 1 lesweek 11 Huiselijk geweld en Kindermishandeling + Wet en regelgeving -

Doelgroepen semester 1 les 10 week 11 
Huiselijk geweld en Kindermishandeling +
Wet en regelgeving - Meldcode
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
DoelgroepenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 25 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Doelgroepen semester 1 les 10 week 11 
Huiselijk geweld en Kindermishandeling +
Wet en regelgeving - Meldcode

Slide 1 - Tekstslide

Terugblik & Vooruitblik
Vorige week hebben jullie gewerkt aan Armoede, Werkeloosheid, Echtscheiding, Analfabetisme & Vluchtelingen gekoppeld aan Problemen in de ontwikkeling.
Vandaag gaan we verder met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling + Wet en regelgeving - Meldcode

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
 • De student beschrijft de definitie van Huiselijk Geweld 
 • De student reproduceert de vormen van Huiselijk Geweld
 • De student benoemt de oorzaken van Huiselijk Geweld
 • De student beschrijft de gevolgen van Huiselijk Geweld
 • De student beschrijft de definitie van Kindermishandeling
 • De student reproduceert de vormen van Kindermishandeling
 • De student benoemt de oorzaken van Kindermishandeling
 • De student beschrijft de gevolgen van Kindermishandeling
 • De student reproduceert de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Slide 3 - Tekstslide

Huiselijk geweld
= Geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer.

Bij huiselijk geweld is er vaak sprake van een machtsverschil: het slachtoffer is afhankelijk van de pleger.

Slide 4 - Tekstslide

Vormen van Huiselijk Geweld
Vormen van huiselijk geweld zijn:

 • kindermishandeling;

 • oudermishandeling;

 • ouderenmishandeling;

 • partnergeweld en ex-partnergeweld in alle verschijningsvormen, ook psychische mishandeling en stalking;

 • eergerelateerd geweld zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking (‘vrouwenbesnijdenis’) of huwelijksdwang;

 • psychische mishandeling en verwaarlozing. 

Slide 5 - Tekstslide

Huiselijk geweld slachtoffers
Vrouwen vormen de grootste groep slachtoffers. 
Maar ook mannen, kinderen en ouderen zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Huiselijk geweld komt binnen alle lagen en groeperingen van de bevolking voor.

Slide 6 - Tekstslide

Oorzaken van Huiselijk Geweld
 • Bij huiselijk geweld is niet altijd sprake van opzettelijke mishandeling
 • Het komt ook voor dat mensen de zorg voor hun naasten of cliënten niet meer aankunnen, met mishandeling als gevolg.

Huiselijk geweld is een ingewikkeld probleem, dat niet zomaar is op te lossen. Vaak doet huiselijk geweld zich in een familie voor van generatie op generatie. 
 • Het vaakst is daarbij te zien dat meisjes later slachtoffer worden en jongens dader. 

Slide 7 - Tekstslide

Oorzaken van Huiselijk Geweld 2
De onzichtbaarheid van huiselijk geweld is een belangrijke reden dat huiselijk geweld standhoudt. 
Huiselijk geweld speelt zich af in een intieme relatie van partners of ouders en kinderen. Anderen zien of merken het niet. 
En slachtoffers beleven het als individueel probleem, ze denken dat zij de enige zijn. 
Schaamte, loyaliteitsgevoelens, onterechte schuldgevoelens en afhankelijkheid zijn redenen waarom slachtoffers geen hulp zoeken.

Slide 8 - Tekstslide

Oorzaken van Huiselijk Geweld 3
Uit onderzoek blijkt dat huiselijk geweld vaak samengaat met andere problemen, denk aan: (dreigende) echtscheiding, schulden, werkloosheid, psychische problemen of verslaving.

Slide 9 - Tekstslide

Gevolgen van Huiselijk Geweld
Huiselijk geweld is een ernstig probleem dat diep ingrijpt in het leven van mensen. 
Huiselijk geweld kan leiden tot sterke emotionele problemen. 
Slachtoffers verliezen hun weerbaarheid en zelfvertrouwen, gevoelens van schuld en schaamte overheersen. 
Dit kan leiden tot allerlei lichamelijke stressklachten, depressies en verslaving. 
Vaak raken slachtoffers bovendien in een isolement.

Slide 10 - Tekstslide

Gevolgen van Huiselijk Geweld 2
Ben je  als kind slachtoffer  van huiselijk geweld:
 verliezen van het vertrouwen in zichzelf en in anderen. 
Ze hebben vaker problemen met intimiteit en seksualiteit, en vinden het moeilijker om relaties aan te gaan.
Behalve emotionele problemen, heeft huiselijk geweld bij twee van de vijf slachtoffers ook lichamelijk letsel tot gevolg, regelmatig zelfs blijvend lichamelijk letsel.

Slide 11 - Tekstslide

Gevolgen van Huiselijk Geweld 3
Veel slachtoffers van huiselijk geweld krijgen ook andere problemen, zoals problemen op werk, met huisvesting en financiële problemen.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Kindermishandeling
= Elke vorm van mishandeling (lichamelijk, psychisch of seksueel) die voor een minderjarige bedreigend of gewelddadig is en waarbij afwijkingen bij de minderjarige ontstaan of waarbij verwacht mag worden dat die zullen ontstaan.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Vormen Kindermishandeling
 • Lichamelijke mishandeling

 • Emotionele of geestelijke mishandeling

 • Seksuele mishandeling
 • Uitbuiting
 • Verwaarlozing

Slide 16 - Tekstslide

Oorzaken Kindermishandeling
Kindermishandeling komt voor in alle milieus.
Kindermishandeling komt vaker voor wanneer er ook andere problemen in het gezin zijn. 
Denk aan: ziekte, overspannenheid, huwelijksproblemen, geldproblemen, werkloosheid of verslaving. 
Kindermishandeling heeft alles te maken met onmacht. 
Spanningen worden afgereageerd op het kind.

Slide 17 - Tekstslide

Oorzaken Kindermishandeling 2
Ouders die hun kind mishandelen hebben vaak zelf een minder prettige jeugd gehad. 
Soms ook hebben ouders te hoge verwachtingen van hun kind. Bijvoorbeeld: een vader wil een topvoetballer als zoon, een moeder wenst een dochter die knapper is dan zij. 
Als het kind deze verwachtingen niet kan waarmaken, kan dat tot gevolg hebben dat deze ouders hun gevoelens van teleurstelling afreageren op het kind.

Slide 18 - Tekstslide

Gevolgen Kindermishandeling
Kindermishandeling kan heel verschillende gevolgen hebben. 
Veel hangt af van de vorm waarin het voorkomt en hoe lang het aanhoudt.

Lichamelijke kindermishandeling heeft op de eerste plaats lichamelijke verwondingen tot gevolg.

Slide 19 - Tekstslide

Gevolgen Kindermishandeling 2
Ook psychische gevolgen
Kinderen die mishandeld worden, groeien vaak op in eenzaamheid Kindermishandeling heeft een beschadiging van de identiteit, het zelfbeeld en het zelfvertrouwen tot gevolg. 
Het kind wordt heel onzeker en sluit zich af voor anderen.  
Wie in zijn jeugd mishandeld is, kan daar zijn hele verdere leven last van hebben.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Opdracht Kindermishandeling
Op Teams staat de "opdracht Kindermishandeling"

Maak deze en lever deze alleen of in tweetallen.

Slide 23 - Tekstslide

Leerdoelen behaald?
 • De student beschrijft de definitie van Huiselijk Geweld 
 • De student reproduceert de vormen van Huiselijk Geweld
 • De student benoemt de oorzaken van Huiselijk Geweld
 • De student beschrijft de gevolgen van Huiselijk Geweld
 • De student beschrijft de definitie van Kindermishandeling
 • De student reproduceert de vormen van Kindermishandeling
 • De student benoemt de oorzaken van Kindermishandeling
 • De student beschrijft de gevolgen van Kindermishandeling
   
 • De student reproduceert de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Slide 24 - Tekstslide

TIPS & TOPS

Slide 25 - Tekstslide