cross

3 gedragswetenschappen thema 1 Complexloos communiceren

1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
gedragswetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 36 slides, met tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Opdracht
Opdracht 1 p 10

Slide 2 - Tekstslide

Gedrag
Waaraan denk jij bij het woordje gedrag?

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht
Opdracht 2 p 11

Slide 4 - Tekstslide

Verschillende vormen van gedrag
 • Je kan bewust of opzettelijk handelen.
 • Je kan bewust nietsdoen.
 • Je kan onbewust handelen.

Slide 5 - Tekstslide

Wat is gedrag?
Gedrag is een verzamelterm voor de handelingen van personen en de innerlijke activiteit die al dan niet aanleiding geeft tot die handelingen.
??

Slide 6 - Tekstslide

Gedrag is een reactie op prikkels.

S(timulus

O(rganisme)

R(eactie)

Slide 7 - Tekstslide

Oefening
Opdracht 3 p 12

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Gedrag
 • Gedrag dat eenvoudig waarneembaar is.
 • Inwendige lichamelijke processen die waarneembaar zijn met de juiste apparatuur.
 • Mentale processen of hersenwerking

Slide 10 - Tekstslide

Oefening
Opdracht 4 p 13

Slide 11 - Tekstslide

De invloed van omgeving op je gedrag.
Denk eens na over het volgende:

Gedraag jij je steeds op dezelfde manier, ongeachte de omgeving/plaats waar je bent?

Slide 12 - Tekstslide

De invloed van de omgeving op je gedrag
G= f (P x O)

Slide 13 - Tekstslide

Oefening
Opdracht 5 p 13

Slide 14 - Tekstslide

1.2. Wetenschappen
Vanwaar halen jullie jullie kennis?

Slide 15 - Tekstslide

Verschillende manieren...
 • We halen onze kennis uit geloof
 • We aanvaarden de kennis van een autoriteit
 • We weten iets omdat het voor de hand ligt of omdat het algemeen aanvaard wordt
 • We halen onze kennis uit wetenschappelijk onderzoek

Slide 16 - Tekstslide

Oefening
Opdracht 6 p 14
Lezen tekst p 15

Slide 17 - Tekstslide

Wetenschap
Wetenschap is het systematisch verzamelen en ordenen van menselijke kennis door gebruik te maken van algemeen erkende methodes, met de bedoeling tot objectieve kennis te komen.

Wetenschappelijk onderzoek is controleerbaar.

Slide 18 - Tekstslide

Wetenschap
1OO % zeker ?

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

2. Indeling van de wetenschappen
NATUURWETENSCHAPPEN
EXACTE WETENSCHAPPEN

<->

HUMANE WETENSCHAPPEN
MENSWETENSCHAPPEN


Slide 21 - Tekstslide

Gedragswetenschappen?
Gedragswetenschappen valt onder de humane wetenschappen.

Je zal vooral kennis maken met onderzoek uit de sociologie en de psychologie.

Slide 22 - Tekstslide

Oefening
Opdracht 7 p 18

Slide 23 - Tekstslide

Kan je alles onderzoeken?
Wat denk jij?

Slide 24 - Tekstslide

Vijf criteria voor onderzoekbaarheid.
 • Is het ethische verantwoord?
 • Is het probleem voldoende afgebakend?
 • Is de doelgroep die moet onderzocht worden bereikbaar?
 • Zijn er voldoende middelen en tijd?
 • Is er voldoende informatie te vinden over het probleem?

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

Welke onderzoeksmethodes kan je gbruiken?
?

Slide 27 - Tekstslide

Onderzoeksmethodes
Literatuurstudie
Observatie
Intervieuw en enquête
Test
Experiment

Slide 28 - Tekstslide

Opdracht
Opdracht 8 p 20

Slide 29 - Tekstslide

5. Fasen van wetenschappelijk onderzoek.
OVUR

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Het ovur stappenplan
ORIENTEREN
Stap 1: Oriëntatie op het onderzoeksprobleem
Stap 2: Formuleren van de onderzoeksvragen

VOORBEREIDEN
Stap 3: Maken van een onderzoeksplan

Slide 32 - Tekstslide

Het ovur stappenplan
UITVOEREN
Stap 4: verwerken van info via de gekozen onderzoeksmethode.
VERWERKEN
Stap 5: Verwerken van de informatie
Stap 6: Beantwoorden van de vragen en formuleren van besluit
RAPPORTEREN:
Stap 7: Info schriftelijk of mondeling rapporteren

Slide 33 - Tekstslide

Het ovur stappenplan
REFLECTEREN EN BIJSTUREN
Stap 8: evaluatie van het onderzoeksproces.

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide

Opdracht
Opdracht 9 p 24

Slide 36 - Tekstslide