1. lading en spanning

 1.Lading en spanning
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

 1.Lading en spanning

Slide 1 - Tekstslide

Pictogrammen
Aantekening in je schrift
Filmpje kijken
Uitleg
Opdracht in schrift
Opdracht iPad
Quiz

Slide 2 - Tekstslide

Wat is statische elektriciteit?

Slide 6 - Tekstslide

Opbouw atoom
Proton
  • Kern
  • Positief geladen
  • Kan niet verplaatsen
Neutron
  • Kern
  • Niet geladen
  • Kan niet verplaatsen
Elektron
  • Negatief geladen
  • Kan verplaatsen

Slide 7 - Tekstslide

Vrije elektronen in geleider

Slide 8 - Tekstslide

Statische elektriciteit
Wrijf de voet over de grond en raak de deurknop aan

Slide 9 - Tekstslide

Statische elektriciteit - lading
Te veel elektronen
Te veel elektronen
Negatieve lading
Te weinig elektronen
Te weinig elektronen
Positieve lading
Elektronen - Protonen gelijk
Evenveel elektronen
als protonen
Geen lading (neutraal)

Slide 10 - Tekstslide

Gevaren statische elektriciteit

Slide 11 - Tekstslide

Statische elektriciteit - afstoten
Gelijke ladingen stoten elkaar af

Slide 12 - Tekstslide

Statische elektriciteit - aantrekken
Ongelijke ladingen trekken elkaar aan

Slide 13 - Tekstslide

Aantrekken - afstoten
Wrijf de ballon over de trui en onderzoek hoe de ballon wordt aangetrokken door de trui en de muur

Slide 14 - Tekstslide

Elektroscoop
Met een elektroscoop toon je negatieve of positieve lading aan

Slide 16 - Tekstslide

Elektroscoop

Slide 17 - Tekstslide

Neem de tekeningen over en teken de ladingen in de elektroscoop
(+ en -)
Elektroscoop 1

Slide 18 - Tekstslide

Elektroscoop 1 - uitwerking

Slide 19 - Tekstslide

Neem de tekeningen over en teken de ladingen in de elektroscoop
(+ en -)
Elektroscoop 2

Slide 20 - Tekstslide

Elektroscoop 2 - uitwerking

Slide 21 - Tekstslide

Neem de tekeningen over en teken de ladingen in de elektroscoop
(+ en -)
Elektroscoop 3

Slide 22 - Tekstslide

Elektroscoop 3 - Uitwerking

Slide 23 - Tekstslide

a. Heb je alles van deze les begrepen?
b. Zijn er onderdelen van deze les die je nog niet zo
goed begrijpt of waar je meer uitleg voor nodig hebt?
c. Heb je nog tips of suggesties voor deze les?

Slide 24 - Open vraag

Opdrachtenboek HAVO
Opdrachtenboek H3:
maken + nakijken opdracht 1 t/m 9 (blz. 52)

Slide 25 - Tekstslide

Opdrachtenboek VWO
Opdrachtenboek H3:
maken + nakijken 
opdracht 1 t/m 9 (blz. 54, 55)

Slide 26 - Tekstslide