NNO les 3

Noord Nederlands Orkest
Concert voor Rafiq
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
MuziekBasisschoolGroep 5-8

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Noord Nederlands Orkest
Concert voor Rafiq

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik op de vorige les
Herhalen: 
- Wij zoeken een land
- De storm  
- Hoe spel je dat?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Video

Toelichting
Herhaal de storm door zelf een storm met de klas te maken of het filmpje te kijken.
Lessuggestie: Misschien kan je een leerling voor de klas zetten om de storm te maken met de verschillende gebaren. 

Slide 5 - Video

Toelichting
Herhaal hoe spel je dat. Vergeet ook niet om het ritme mee te klappen. Weet je even niet meer hoe die ging? Kijk dan op de volgende slide!

Het regenkoor

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 7 - Video

Toelichting
Saidah komt na een lange reis aan in Nederland. Ze wordt achtergelaten op een winderig station waar het ook nog begint te regenen. In het concert volgt nu de uitvoering van het regenkoor door de leerlingen.
1. Kijk naar het filmpje en bespreek samen met de leerlingen de verschillende speelmanieren: handen wrijven, vingerknippen, slaan op bovenbenen.

Maak nu zelf een regenkoor door de volgende stappen te volgen. 
  • Laat alle leerlingen eerst zachtjes het handen wrijven inzetten. Wordt voorzichtig harder door sneller te wrijven.
  • Terwijl de rest van de klas doorgaat, begint de linker zijkant van de klas op aangeven van jou als leerkracht met vingerknippen.
  • Op jouw aangeven komt één voor één de rest erbij, totdat iedereen in zijn of haar vingers knipt. Versnel het vingerknippen.
  • Terwijl de rest van de klas doorgaat met vingerknippen, begint de linker zijkant van de klas op jouw aangeven met handen op de bovenbenen te slaan. één voor één komt de rest erbij. Versnel en wordt sterker.
  • Bouw het voorgaande weer af, door in omgekeerde volgorde te werken.
Het regenkoor

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verhaal deel 3
Welk liedje herken je in dit muziekstuk?

Slide 9 - Tekstslide

Toelichting
  • Lees het verhaal deel 3 voor aan de klas. Zie voor het verhaal bladzijde 15 van de lesbrief. 
  •  Geef de leerlingen de opdracht om zich in te leven in Saidah en laat ze een briefje schrijven aan haar ouders. Luister ondertussen naar het fragment uit het derde deel van de symfonie van Mahler.
  • Vraag enkele leerlingen om hun geschreven briefje voor te lezen aan de klas. Voer een klassengesprek; komt de inhoud van de verschillende briefjes overeen? Hoe zou je je voelen als je in de situatie van Saidah zat?
Het reislied

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 11 - Video

Toelichting
1. Het reislied bestaat uit twee verschillende tempo-delen. Vraag de leerlingen wat er met het tempo aan de hand is. Het lied bestaat uit een langzaam en een snel deel.
2. Vraag de leerlingen te gaan staan wanneer ze het snelle tempo horen en te gaan zitten bij het langzame tempo.
3. Oefen het lied. Studeer eerst de langzame delen in. 
4. Studeer daarna de snelle delen in. Zing tot slot het gehele lied.

Let op:
Tijdens de voorstelling voeren de leerlingen bewegingen uit tijdens de snelle gedeeltes van het lied. Deze bewegingen zijn precies hetzelfde als de bewegingen van Het vriendenlied die in les 5 aan bod komt. Nadat de leerlingen Het vriendenlied hebben geleerd, kun je ze vragen om de bewegingen ook bij het reislied uit te voeren.

Dit lied komt nog een keer in het concert voor, maar dan als een kortere versie en zonder tekst. De leerlingen zingen de melodie dan op ‘na’.
Wat hebben we vandaag geleerd/ geoefend?
- De storm en Hoe spel je dat? herhaald
- Geoefend met het regenkoor
- Het reislied geoefend
 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies