De percepties van de zorgkundige m.b.t. de oudere zorgvrager

Inleiding 
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
verzorgingSecundair onderwijs

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Inleiding 

Slide 1 - Tekstslide

Goedemorgen, de les van vandaag starten we met twee foto’s van een bekende persoon.
Wie is deze persoon op beide foto’s?
Graag jullie hand opsteken alvorens te antwoorden op de vraag.
Dan duid ik iemand aan.
Goed, dat ging vlot om te antwoorden.
Waarvoor is deze persoon zo bekend?
Inderdaad, het gaat om Rowan Atkinson. Beter bekend als Mr. Bean.
Hij is recent 65 jaar geworden.
We gaan verder naar slide 2.
Zo wordt het lesonderwerp duidelijk

film
https://youtu.be/YQEOlZRVRuo
Lesonderwerp

Slide 2 - Tekstslide

We kijken samen naar een filmfragment van Mr. Bean. Het lesonderwerp komt hierin naar voor.
Jullie hebben een lesbundel gekregen voor vandaag.
Neem deze op pagina 4.
De vragen voor het filmfragment staan erin omschreven.
De vragen zijn….
-Wat gebeurt er in het filmfragment?
(De leerkracht voorziet tijd tussen de vragen om de leerlingen te laten antwoorden)
-Hoe voel je hierbij?
-Een laatste vraag: waarover gaat de les volgens jullie ?”

Lesonderwerp
De ouderen en vooroordelen

Slide 3 - Tekstslide

De acteur Rowan Atkinson is 65 jaar. Vanaf deze leeftijd wordt de ontwikkelingsfase “oudere” aangegeven. We gaan het vandaag hebben over de verschillende percepties die mensen hebben m.b.t. ouderen. We gaan over naar een oefening om na te gaan wat jullie hierover denken/weten “De les gaat over ouderen en de verschillende manieren om ouder worden te zien. 
Wat zijn kenmerken van ouderen? 
timer
2:00
1
2
Ouderen

Slide 4 - Woordweb

  1: audiofragment met ingesproken instructies door de leerkracht (duur: 29 seconden)
“De oefening bestaat uit het maken van een woordenwolk.
Geef zoveel mogelijk antwoorden op de volgende vraag via LessonUp. Wat zijn de kenmerken van ouderen? Er is een tijdsgrens van 2 minuten.
Het is de bedoeling dat jullie zoveel mogelijk woorden ingeven (bijvoorbeeld: rimpels).
Is dit voor iedereen duidelijk?
Dan gaan we van start. Ik geef een duidelijk signaal als de tijd om is. “
  2: audiofragment met ingesproken instructies door de leerkracht (duur: 37 seconden)
“De tijd is om.”
We bekijken samen de woordenwolk.
-Wat was het eerste kenmerk waaraan je dacht?
-Aan wie dacht je bij deze opdracht?
-Bij welke ouderen zou je deze kenmerken toepassen?
-Hoe zien jullie het ouder worden?
-Wat zou jij moeilijk of makkelijk vinden aan ouder worden?

Vooroordelen over ouderen 

Slide 5 - Tekstslide

Er zijn verschillende manieren om ouderen te zien in hun rol. “
Ken jij een aantal vooroordelen over ouderen?
In de lesbundel kan je jouw antwoorden noteren.
We gaan verder met een aantal vooroordelen.
Jullie kregen een groene en rode kaart.
Groen wil zeggen dat je akkoord gaat. Rood wil zeggen dat je niet akkoord bent. Ik stel telkens vragen bij jullie keuze. We gaan van start met het eerste vooroordeel in de volgende slide.

Vooroordeel 1: ouderen hebben meer tijd omdat ze op pensioen zijn.

Slide 6 - Open vraag

“Het eerste vooroordeel is: ouderen hebben meer tijd omdat ze op pensioen zijn.
-wie kan zijn rood antwoord toelichten?
-wie kan zijn groen antwoord toelichten?
-hoe zou dit vooroordeel zijn gegroeid?
We gaan verder naar het tweede vooroordeel.”
In de lesbundel noteren de leerlingen hun pro’s en contra’s op pagina zes.

Vooroordeel 2: ouderen begrijpen jongeren niet.

Slide 7 - Open vraag

het tweede vooroordeel is: ouderen begrijpen jongeren niet. wie kan zijn rood antwoord toelichten?
-wie kan zijn groen antwoord toelichten?
-hoe zou dit vooroordeel zijn gegroeid?.
We gaan naar het laatste vooroordeel.

Vooroordeel 3: ouderen hebben een goed leven gehad. Vanaf 80 jaar is er geen levenskwaliteit meer.

Slide 8 - Open vraag

Het derde vooroordeel is: ouderen hebben een goed leven gehad. Vanaf 80 jaar is er geen levenskwaliteit meer.
-Wie kan zijn rood antwoord toelichten?
-Wie kan zijn groen antwoord toelichten?
-Hoe zou dit vooroordeel zijn gegroeid “

Les evaluatie
-Wat vonden jullie van de les?
-Wat hebben jullie geleerd uit de les
-waarover ging de les? 

Slide 9 - Tekstslide

.de laatste stap van de les is de evaluatie.
Wat vonden jullie van de les?
Wat hebben jullie geleerd uit de les?
Waarover ging de les?
In jullie lesbundel op pagina twee is een evaluatiedocument om in te vullen. We hebben nu kort even de les geëvalueerd. Maar vul dit document in tegen de volgende les.
We sluiten de les af met een filmpje om een vooroordeel te weerleggen over ouderen.
Bedankt voor jullie aandacht.”

0

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies