MAN Organisatiestructuren en -cultuur

Wat is management by walking around?
1 / 26
volgende
Slide 1: Open vraag
RetailMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Wat is management by walking around?

Slide 1 - Open vraag

Bij welke managementtechniek stelt de manager samen met personeel doelen op?
A
by seduction
B
by walking around
C
by objectives
D
by direction and control

Slide 2 - Quizvraag

Wat houd de PDCA-cyclus in?

Slide 3 - Open vraag

Het opstellen van een omzetdoelstelling is een....
A
Dirigerende taak
B
Constituerende taak
C
Operationele taak
D
Klaas Vaak taak

Slide 4 - Quizvraag

Op welk niveau van management worden missie en visie vastgesteld?

Slide 5 - Open vraag

"Wij kopen de komende 5 jaar enkel natuurvriendelijke grondstoffen in." is een voorbeeld van...
A
Strategisch doel
B
Tactisch doel
C
Operationeel doel
D
Het Goede Doel

Slide 6 - Quizvraag

Inhoud
 • Organisatiestructuren
 • Organogram
 • Vormen taakverdeling
 • Organisatiecultuur

Slide 7 - Tekstslide

Managementproces
1. Organisatie: doelgerichte samenbundeling van kennis en vaardigheden.

2. Beleid: het in onderlinge samenhang vaststellen van doelen.

Slide 8 - Tekstslide

Organisatiestructuur
Inrichting van functies, bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden en daarbij behorende communicatiekanalen.
Moet voldoen aan de voorwaarden!

Slide 9 - Tekstslide

Wat is een "functie"?

Slide 10 - Woordweb

Functie
Verzameling van taken , rechten en plichten binnen een organisatie.

Kun je verschillende functies hebben binnen één organisatie?

Slide 11 - Tekstslide

Organisatievormen
 • Lijnorganisatie.
 • Lijn-staforganisatie.
 • Matrixorganisatie.
 • Projectorganisatie.
 • Linking Pin organisatie.

Slide 12 - Tekstslide

Lijnorganisatie

Slide 13 - Tekstslide

Lijn-staforganisatie

Slide 14 - Tekstslide

Matrixorganisatie

Slide 15 - Tekstslide

Projectorganisatie

Slide 16 - Tekstslide

Linking pin structuur

Slide 17 - Tekstslide

Opdracht
 • 2 x 5 minuten
 • "Waar werk ik?"
 • Iedereen neemt 1 organisatiestructuur
  in gedachten en leest de theorie.
 • Klas stelt gesloten vragen om achter
  de juiste structuur te komen.

Slide 18 - Tekstslide

De indeling van een organisatie moet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden.
Kosten-
voorwaarde
Flexibiliteits-
voorwaarde
Bestuurs-
voorwaarde
Sociale
voorwaarde
Alle processen zijn te beheersen en te controleren.
Taken zijn efficiënt verdeeld.
Wensen en vaardigheden van medewerkers wordt rekening mee gehouden.
De organisatie kan zich aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Slide 19 - Sleepvraag

Organogram

Slide 20 - Tekstslide

Functie
Taakverdeling
Hierarchische verhouding
Stafafdeling

Slide 21 - Sleepvraag

F-indeling

Slide 22 - Tekstslide

P-indeling

Slide 23 - Tekstslide

G-indeling

Slide 24 - Tekstslide

M-indeling

Slide 25 - Tekstslide

Opdracht
 • 10 minuten
 • Maak een organigram van je eigen organisatie (filiaal). 
  Geef daarbij de: 
 • Indelingsvorm.
 • Spanwijdte van elke leidinggevende.
 • Jouw inschatting van het omspanningsvermogen
  van elke leidinggevende.

Slide 26 - Tekstslide