cross

H1.3 Faseveranderingen

Hoofdstuk 1: Scheikunde
Paragraaf 3: Faseveranderingen
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Scheikundehavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 1: Scheikunde
Paragraaf 3: Faseveranderingen

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je leert dat stoffen in verschillende fasen voorkomen en van fase kunnen veranderen.

 • Ik ken de drie fases en de zes fase-overgangen van stoffen 
 • Ik kan beschrijven wat het verschil is tussen een (scheikundig) zuivere stof en een mengsel 
 • Ik kan een smeltpunt/traject en een stolpunt/traject van een mengsel in een diagram tekenen 

Slide 2 - Tekstslide

Toestandsaanduidingen
Vast: (s)
Vloeibaar : (l)
Gas: (g)
Opgelost in water: (aq)

We noemen dit ook wel
Aggregatietoestanden


Slide 3 - Tekstslide

Faseveranderingen
Als water verdampt gaat het van de vloeibare fase naar de gasfase.

Notatie: 
H2O (l) -> H2O (g)
Fasedriehoek

Slide 4 - Tekstslide

0

Slide 5 - Video

Celcius / Kelvin

Slide 6 - Tekstslide

Absolute nulpunt & kelvin
Kelvin --> Celsius -273
Celsius --> Kelvin +273

Slide 7 - Tekstslide

Zuivere stof en mengsel
Zuivere stof: 
 • is één stof en bestaat uit dezelfde moleculen

Mengsel:
 • meerdere verschillende soorten moleculen door elkaar

Slide 8 - Tekstslide

hoe bepaal je of het een mengsel of zuivere stof is?


Laat de stof smelten, stollen of koken
 • als het een zuivere stof is dan: ...........................
 • blijft de temperatuur hetzelfde bij een faseverandering
 • als het een mengsel is dan:.................
 • dan verandert de temperatuur tijdens de faseverandering

Slide 9 - Tekstslide

Zuivere stof


bij een zuivere stof heb je een: smeltpunt, stolpunt of kookpunt

Slide 10 - Tekstslide

Mengsel

Stoltraject
Mengsel


bij een mengsel heb je een: smelttraject, stoltraject of kooktraject

Slide 11 - Tekstslide

0

Slide 12 - Video

Faseveranderingen 1 en 4 zijn
A
verdampen en stollen
B
condenseren en vervluchtigen=sublimeren
C
stollen en sublimeren
D
condenseren en stollen

Slide 13 - Quizvraag

Faseveranderingen 3 en 6 zijn
A
stollen en rijpen
B
smelten en (vervluchtigen) sublimeren
C
rijpen en verdampen
D
condenseren en stollen

Slide 14 - Quizvraag

Het kookpunt van ethanol is 78 graden Celsius, hoeveel Kelvin is dit?
A
-193 K
B
351 K
C
-95 K
D
251 K

Slide 15 - Quizvraag

Wat is het absolute nulpunt?
A
0 K
B
273 K
C
-273 K
D
0 graden Celcius

Slide 16 - Quizvraag

Het kookpunt van koper is 2843 K hoeveel graden Celsius is dat?
A
3116 graden Celsius
B
2670 graden Celsius
C
2570 graden Celsius
D
3016 graden Celsius

Slide 17 - Quizvraag

Wat is het koudste ?
A
10 graden celsius
B
273 Kelvin
C
200 Kelvin
D
-10 graden Celsius

Slide 18 - Quizvraag

Evaluatie Leerdoelen
 • Je leert dat stoffen in verschillende fasen voorkomen en van fase kunnen veranderen.

 • Ik ken de drie fases en de zes fase-overgangen van stoffen 
 • Ik kan beschrijven wat het verschil is tussen een (scheikundig) zuivere stof en een mengsel 
 • Ik kan een smeltpunt/traject en een stolpunt/traject van een mengsel in een diagram tekenen 

Slide 19 - Tekstslide

Huiswerk


Leren en maken H1.3

Slide 20 - Tekstslide