cross

De Middeleeuwse stad

4.1
Doel: aan het einde van de les weet je:
 • Hoe steden ontstaan
 • Hoe er weer een geldeconomie kwam
 • Wat Hanzen zijn
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenishavoLeerjaar 4

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

4.1
Doel: aan het einde van de les weet je:
 • Hoe steden ontstaan
 • Hoe er weer een geldeconomie kwam
 • Wat Hanzen zijn

Slide 1 - Tekstslide

Bekijk de plaatjes!

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Welke kenmerken van een Middeleeuwse stad heb jij gezien?

Slide 6 - Open vraag

1000 tot 1150 --> 30 miljoen mensen extra!
Dankzij het voedseloverschot wat onstond door landbouwverbeteringen!

Slide 7 - Tekstslide

landbouw verbetering 1 = ijzerenploeg
landbouwverbetering 2=arabisch juk
1
2

Slide 8 - Tekstslide

landbouwverbetering 3: Drieslagstelsel

Slide 9 - Tekstslide

Dus...
 • Door nieuwe uitvindingen (landbouwverbeteringen) verbouwd men meer voedsel dan nodig is
 • Deze overschotten gaan ze verkopen op de markt --> HANDEL
 • Er ontstaan ambachten (omdat niet iedereen in voedsel hoeft te voorzien)
 • Handelaren en ambachtsmensen gaan wonen rond de markt --> steden ontstaan

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Waar ontstonden nieuwe steden?
A
Bij kastelen
B
langs rivieren
C
kruispunt van wegen
D
allemaal goed

Slide 12 - Quizvraag

gevolgen toename handel
 1. groei nieuwe steden
 2. ontwikkeling geldeconomie > geldwisselaars en banken
 3. ontstaan van handel over grote afstanden in luxekoopwaar ( oa zijde, specerijen met Midden-Oosten)
 4. samenwerkingsverbanden zoals de Hanze (12e - 17e eeuw)

Slide 13 - Tekstslide

Kaart waarop alle Hanze-steden te zien zijn. De steden van de Hanze lagen vooral in Duitsland. Hier in Nederland waren onder andere de IJsselsteden Kampen en Deventer lid van de Hanze. 

Handelaren van Hanzesteden hadden allerlei voordeeltjes als ze handelden in elkaars steden. Ze betaalden bijvoorbeeld minder tol en belasting. 

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Welke Nederlandse stad behoorde NIET tot de 'Hanze'?
A
Zwolle
B
Deventer
C
Zutphen
D
Utrecht

Slide 16 - Quizvraag

Jaarmarkten
 • Elke stad had een plein waar een markt werd gehouden.
 • De belangrijkste markt was de jaarmarkt, die een paar weken duurde.
 • Veel handelaren reisden van jaarmarkt naar jaarmarkt.
 • Veel bijzondere producten werden verkocht op de jaarmarkt 

Slide 17 - Tekstslide

Reizen was voor handelaren gevaarlijk
A
ze hadden veel geld bij zich
B
ze hadden dure koopwaar
C
er was veel armoede
D
eigenlijk is alles wel goed

Slide 18 - Quizvraag

oplossing?
A
geld naar de bank brengen
B
geld goed verstoppen

Slide 19 - Quizvraag

Ja, geld naar de bank

Slide 20 - Tekstslide

Er kwamen wisselbrieven en giro

Slide 21 - Tekstslide

Welke 3 landbouwverbeteringen waren er in dit tijdvak?

Slide 22 - Open vraag

Waarom werkten de Hanze steden samen?

Slide 23 - Open vraag

Dit was 4.1 met het kenmerkend aspect 
de opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarische cultuur


Niet te verwarren met 4.2!
Want als er weer steden zijn willen ze ook nog rechten

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

4.2 de opkomst van de stedelijke burgerij en  zelfstandigheid van steden

Aan het einde van de les weet je wat :
 • stadsrechten zijn
 • het leven in een stad inhield
 • hoe je een burger kon worden
 • wat gilden zijn
 • hoe het bestuur in de stad geregeld was
 • de rol van de adel was in tijdvak 4

Slide 26 - Tekstslide

Noem eens een paar ambachten

Slide 27 - Woordweb

Een Gilde zijn ambachtslieden die zich hebben verenigd! Wat doen ze?
(meerdere antwoorden)
A
Kwaliteitscontrole en prijsafspraken
B
Elkaar beconcurreren
C
Elkaar helpen als iemand ziek is
D
Ze zorgen dat jij het vak leert

Slide 28 - Quizvraag