cross

1. Een geschenk van de Nijl (opdrachten)

Jagers-verzamelaars trekken achter de dieren aan en komen uit in Egypte. De oevers van de Nijl blijken een bijzonder vruchtbaar gebied.
1. Een geschenk van de Nijl
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
Geschiedenismavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Jagers-verzamelaars trekken achter de dieren aan en komen uit in Egypte. De oevers van de Nijl blijken een bijzonder vruchtbaar gebied.
1. Een geschenk van de Nijl

Slide 1 - Tekstslide

Opdrachten
Maak de opdrachten zelfstandig. 
Gebruik eventueel de leertekst van Learnbeat

Aan het eind bespreek je de opdrachten met je buurman/buurvrouw

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen op welke manier de Nijl van groot belang is voor de Oude Egyptenaren
Bekijk aan het eind van deze les of je het leerdoel behaald hebt. 

Slide 3 - Tekstslide

Egypte
Rondom de Nijl was er genoeg vruchtbare grond voor de eerste boeren om planten te laten groeien. De Egyptenaren leerden de Nijl's overstromingen te gebruiken voor de landbouw
Mesopotamië
Tussen de grote rivieren de Eufraat en de Tigris ontstond voldoende vruchtbare grond door het slib van de rivieren. Hier ontstonden de eerste grote samenlevingen. 
Wij noemen in deze kaart het gekleurde deel de "Vruchtbare 
Halve Maan."

Slide 4 - Tekstslide

Waarom wordt het gebied op de kaart de vruchtbare halve maan genoemd?

Slide 5 - Open vraag

De Griekse schrijver Herodotus kwam tijdens één van zijn vele reizen in Egypte. Hij beschreef het land en zijn bewoners uitgebreid in zijn boeken. Daarin sprak hij over Egypte als: het geschenk van de Nijl.

Maar wat zou hij daarmee bedoeld hebben?

Slide 6 - Open vraag

delta 
1.
Nijl
2.
Middellandse Zee
3.
Rode Zee
4.
Sleep de nummers naar de goede plaats

Slide 7 - Tekstslide

delta 
1.
Nijl
2.

Slide 8 - Sleepvraag

De Nijl

Slide 9 - Tekstslide

Waarom overstroomt de Nijl?

Slide 10 - Open vraag

Hoe dachten de Egyptenaren dat de Nijl overstroomde?

Slide 11 - Open vraag

Waarom waren de Egyptenaren blij met de overstroming?

Slide 12 - Open vraag

Leg uit waarom in Egypte verschillende beroepen ontstonden?

Slide 13 - Open vraag

Dijkjes 
1
Sjadoef (waterpomp) 
2
De Nijl
3
Veeteelt
4
Geoogst graan
5
Kanaal
6
Sleep de nummers naar de goede plaats.

Slide 14 - Tekstslide

Hoe noem je het gebouwde systeem van de vorige dia?

Slide 15 - Open vraag

boeren 
1.
soldaten 
2.
farao 
3.
schrijvers 
4.
ambtenaren 
5.
handelaren 
6.
ambachtslieden
7.
Sleep de nummers in de piramide. De belangrijkste groep bovenaan en de minst belangrijke groep onderaan.

Slide 16 - Tekstslide

Beneden Egypte 
Boven - Egypte 
Geef met één van de twee pijlen aan in welke richting de Nijl stroomt. 

Slide 17 - Tekstslide

Leg uit hoe de eerste steden ontstonden?

Slide 18 - Open vraag

Leg uit waarom er veel ruilhandel was in Egypte.

Slide 19 - Open vraag

Bespreek je antwoorden met je buurman / buurvrouw:

* Fluistertoon
* Vul je antwoorden aan
* 10 minuten de tijd

Slide 20 - Tekstslide

Schrijf 3 drie dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 21 - Open vraag

Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 22 - Open vraag