Vincents verzameling

Heb jij een verzameling?
(En wat verzamel je dan?)
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
Kunstzinnige oriëntatieTaalBasisschoolGroep 5-8

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Na een korte introductie over Vincents prentenverzameling maken de leerlingen een tekstbordje bij een onderdeel van hun eigen verzameling.

Instructies

Algemene leerdoelen
- De leerlingen leren meer over een bijzondere inspiratiebron voor Vincents werk.
- De leerlingen schrijven een kort tekstje over een onderdeel van hun eigen verzameling. 

Kerndoelen
1, 2, 5, 8, 9, 52, 53, 54, 55 en 56

Benodigde materialen
- Voor elke leerling een uitdraai van het werkblad Mijn verzameling

Differentiatie 
Maak met objecten (of foto's van objecten) uit de verschillende verzamelingen van de leerlingen een tentoonstelling in de klas of op een centrale plek in de school. De leerlingen kunnen de laatste tekst op hun werkblad met een tekstverwerkingsprogramma uitwerken tot een 'echt' tekstbordje. Laat een aantal leerlingen onderzoeken welk lettertype en welke lettergrootte goed werken, en maak daar een klassikale keuze in: de eenheid van de tekstbordjes helpt om van de tentoonstelling een echt geheel te maken.

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Heb jij een verzameling?
(En wat verzamel je dan?)

Slide 1 - Tekstslide

Deel de werkbladen uit en vertel de leerlingen dat de les gaat over 'verzamelen'. Vraag ze de eerste drie vragen te beantwoorden. (5 min.) 

Bespreek kort de antwoorden door met  een aantal leerlingen te laten vertellen wat ze hebben opgeschreven. Ga daarna naar de volgende slide. 

(Zijn er leerlingen die niets verzamelen? Vraag ze dan te bedenken wat ze het liefst zouden wíllen verzamelen.)
Vincents verzameling
Vincents verzameling

Slide 2 - Tekstslide

Dit is de 'Vincent' waar het om gaat: Vincent van Gogh.

(Zelfportret als schilder, 1887 - 1888) 
Vincents verzameling

Slide 3 - Tekstslide

Vertel: Vincent van Gogh verzamelde van alles: vogelnestjes, uilenballen, boeken... Maar samen met zijn broer Theo verzamelde hij ook nog iets anders, en daarvan zie je op het bord een voorbeeld.

Waaraan kun je zien dat dit plaatje in Japan gemaakt is?

Slide 4 - Tekstslide

Vraag: Wat is dit nou precies? Wie weet wat we hier zien? > Dit is een Japanse prent (van de kunstenaar Utagawa Hiroshige, gedrukt in 1857).

Vraag: Waaraan kun je zien dat dit plaatje in Japan gemaakt is? > Aan de figuurtjes, aan de Japanse tekens, aan de bloemen.
'Theo en ik hebben honderden van die Japanse prenten.'
Vincent aan zijn zus Willemien, 

ca. 30 maart 1888

Slide 5 - Tekstslide

Vertel: Vincent en Theo vonden prenten uit Japan heel bijzonder. Vincent werd er zelfs 'gelukkig en vrolijk' van. Op het bord staat wat hij over de verzameling schreef aan zijn zus Willemien, rond 30 maart 1888.

Slide 6 - Link

Vertel: Het Van Gogh Museum bewaart de Japanse prentenverzameling van Vincent en Theo. Alleen al van de kunstenaar die de prent met de boom maakte, Utagawa Hiroshige, zijn er meer dan 80.
Wat zijn overeenkomsten en verschillen?

Slide 7 - Tekstslide

Vertel: Je kunt goed zien dat Vincent Japanse prenten heel bijzonder vond, omdat hij sommige daarvan ook heeft nageschilderd. Kijk maar eens naar het schilderij rechts, dat is geschilderd door Vincent.  

Zie jij de Japanse printen op de achtergrond? 

Slide 8 - Tekstslide

In dit portret dat Vincent van een vriend maakte, gebruikte hij de Japanse prenten voor de achtergrond.

Portret van Père Tanguy, 1887 - Musée Rodin, Parijs
En waar kan je in dit schilderij de Japanse printen vinden?

Slide 9 - Tekstslide

En als je goed kijkt, zie je aan de muur van dit café ook Japanse prenten hangen. Vincent kende de eigenares, en mocht daar van haar een tentoonstelling van zijn verzameling maken. 

In het café: Agostina Segatori in Le Tambourin, 1887

Slide 10 - Tekstslide

Vincent wilde zijn verzameling dus graag aan andere mensen laten zien, maar in het Van Gogh Museum hangen nu bijna geen prenten uit Vincent en Theo's verzameling. Vraag: Waarom zouden ze die prenten daar niet allemaal laten zien, denk je? 
-  Kunstwerken op papier zijn gevoelig voor licht. Ze verkleuren veel sneller dan schilderijen. (Denk maar aan wat er gebeurt met gekleurd papier als je dat in de zon hangt.) 
-  Er is niet genoeg plek. In het museum gaat het vooral om Vincents eigen schilderijen.

Slide 11 - Tekstslide

Vraag: Kun je zien hoe er toch iets wordt uitgelegd over de prentenverzameling van Vincent en Theo? > Er staat uitleg op een tekstbordje, en daarop staat ook het plaatje van de Japanse prent die Vincent als voorbeeld gebruikte. (In het Van Gogh Museum is de uitleg ongeveer 60 woorden lang. Het staat twee keer op het bordje: een keer in het Nederlands en een keer in het Engels.)
Een tekstbordje in 10 minuten

timer
10:00
1. Bedenk wat je het allerbelangrijkst vindt om te vertellen. Schrijf dat op.
2. Denk aan het aantal woorden: maximaal 60.
3. Denk ook aan de tijd. 
4. Klaar? Lees je werk nog eens goed door. Klopt alles? Ook de spelling?

Succes!

Slide 12 - Tekstslide

Vertel de leerlingen dat ze nu weer even terug gaan naar hun eigen verzameling. Wijs ze op opdracht 4 van het werkblad. Vraag: Stel dat de nummer 1 uit jouw verzameling in een museum komt te hangen, wat zou je er dan allemaal over kunnen vertellen? Dat is meestal meer dan wat er aan woorden op een tekstbordje past. Bedenk wat je het allerbelangrijkst vindt en schrijf dat op. Let goed op het aantal woorden. (10 minuten)