Klachten: Luisteren en Leren

Klachten: Luisteren en Leren
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Klachten: Luisteren en Leren

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Aan het einde van de les zul je begrijpen wat een klacht is, waarom klachten belangrijk zijn, hoe je omgaat met klachten en het verschil tussen mondelinge en schriftelijke klachten.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over klachten?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een klacht?
Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een product of dienst.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zijn klachten belangrijk?
Ja, klachten zijn belangrijk omdat ze feedback geven over de kwaliteit van producten of diensten, en kunnen helpen bij het verbeteren van bedrijfsprocessen.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat als een klant niet klaagt?
Als een klant niet klaagt, kan het zijn dat hij/zij de relatie met het bedrijf beëindigt zonder een kans te geven om het probleem op te lossen.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terechte en onterechte klachten
Een terechte klacht is gebaseerd op een geldige reden, terwijl een onterechte klacht ongegrond is of voortkomt uit misverstanden.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe omgaan met klachten?
Om klachten effectief te behandelen, is het belangrijk om te luisteren, empathie te tonen, het probleem serieus te nemen en een passende oplossing te bieden.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wie behandelt welk soort klachten?
In grote organisaties hebben specifieke afdelingen de verantwoordelijkheid voor het behandelen van verschillende soorten klachten.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar behandel je klachten?
Klachten kunnen worden behandeld via verschillende kanalen, zoals persoonlijk, telefonisch, per e-mail of via een klachtenformulier.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschil tussen mondelinge en schriftelijke klachten
Mondelinge klachten worden direct uitgesproken, terwijl schriftelijke klachten op papier of elektronisch worden ingediend.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.