Kennismaking met het vak techniek

Kennismaking met het vak techniek
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Kennismaking met het vak techniek

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Aan het einde van de les kun je uitleggen wat het vak techniek inhoudt en waarom het belangrijk is.

Slide 2 - Tekstslide

Vertel de leerlingen wat ze aan het einde van de les zullen kunnen.
Wat weet je al over het vak techniek?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is techniek?
Techniek is het toepassen van wetenschap en kennis om problemen op te lossen en nieuwe dingen te creëren.

Slide 4 - Tekstslide

Leg kort uit wat techniek is en geef voorbeelden.
Waarom is techniek belangrijk?
Techniek is overal om ons heen en speelt een grote rol in ons dagelijks leven. Het helpt ons om problemen op te lossen en verbeteringen aan te brengen.

Slide 5 - Tekstslide

Beschrijf waarom techniek belangrijk is en geef voorbeelden.
Verschillende vakgebieden binnen techniek
Techniek is een breed vakgebied en omvat onder andere bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en informatica.

Slide 6 - Tekstslide

Beschrijf de verschillende vakgebieden binnen techniek en geef een korte uitleg van elk vakgebied.
Wat kun je leren in het vak techniek?
In het vak techniek kun je leren hoe je dingen ontwerpt, bouwt, repareert en verbetert. Je leert ook samenwerken, problemen oplossen en creatief denken.

Slide 7 - Tekstslide

Leg uit wat leerlingen kunnen leren in het vak techniek en benadruk de belangrijke vaardigheden die ze kunnen ontwikkelen.
Praktische toepassingen van techniek
Techniek wordt gebruikt in verschillende industrieën zoals de bouw, de automobielindustrie, de luchtvaart en de informatietechnologie.

Slide 8 - Tekstslide

Geef voorbeelden van praktische toepassingen van techniek in verschillende industrieën.
Interactieve activiteit: Ontwerp je eigen uitvinding
Teken of beschrijf een uitvinding die je zou willen maken. Denk na over hoe het werkt en welke problemen het zou oplossen.

Slide 9 - Tekstslide

Geef de leerlingen de opdracht om hun eigen uitvinding te ontwerpen en moedig ze aan om creatief te denken.
Samenvatting
Techniek is het toepassen van wetenschap en kennis om problemen op te lossen en nieuwe dingen te creëren. Het vakgebied omvat verschillende disciplines en heeft praktische toepassingen in verschillende industrieën.

Slide 10 - Tekstslide

Vat de belangrijkste punten van de les samen en benadruk het belang van techniek.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.