Huiswerk Barok

Blok 1
Staatsieportretten van Rigaud
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Kunst AlgemeenMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 5,6

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Blok 1
Staatsieportretten van Rigaud

Slide 1 - Tekstslide

Courcillon
Bekijk de afbeelding

Op dit schilderij zie je een  portret van Phillippe De Courcillon  geschilderd door Hyacinthe Rigaud in 1702. 

De adel in de zeventiende eeuw heeft een voorkeur voor pracht en praal en fantastische kostuums. Dat is niet alleen pronkzucht. Deze kleding heeft aan het hof naast lichaamsbedekking nog een belangrijke functie.

Slide 2 - Tekstslide

Welke functie heeft kleding voor een hoveling nog meer behalve lichaamsbedekking en pronken?
A
Met kleding kon je je rijkdom showen
B
Door het dragen van de juiste kleding kon je aan een vrouw komen
C
Met kleding kon je je status binnen het hofprotocol laten zien
D
Door de juiste kleding te dragen liet je zien of je een danser was

Slide 3 - Quizvraag

Lodewijk XIV
Bekijk afbeelding 2. Rigaud maakte ook verschillende staatsieportretten van Lodewijk XIV. 

Afbeelding 2 is het portret waarvoor hij in 1700 opdracht kreeg. Een staatsieportret van een dergelijk machtig vorst moet voldoen aan criteria die de verheven koninklijke status benadrukt.

Slide 4 - Tekstslide

Waaruit kun je afleiden dat het om een afbeelding van de FRANSE koning gaat?

Slide 5 - Open vraag

Hieronder zie je 6 criteria waaraan het staatsieportret moest voldoen. Match het juiste beoogde effect bij het criterium.
De koning moet afgebeeld worden in een waardige/krachtdadige houding
De koning moet de beschouwer zelfverzekerd en streng recht aankijken.
De koning moet vanaf een laag standpunt geschilderd worden (kikvorsperspectief)
De koning moet in kostbare kleding (waaronder de hermelijne koningsmantel) worden afgebeeld
De koning is omgeven door koninklijke attributen (zoals een troon, kroon, zwaard en scepter)
De koning wordt (meer dan) levensgroot weergegeven
Gezag uitstralen
Krachtige persoonlijkheid uitstralen
Benadrukken van zijn (verheven) positie
Uitdrukken van aanzien dat hij geniet
Uitdrukken van status (als koning)
Benadrukking van zijn grootsheid

Slide 6 - Sleepvraag

Ondanks Rigauds inspanningen komt er toch kritiek. Men vindt het portret en met name het gezicht te realistisch.

Leg uit waarom deze relastische weergave Rigaud op kritiek kwam te staan.

Slide 7 - Open vraag

Lodewijk XIV
Bekijk afbeelding 3. 

Het is een bronzen beeld dat Antoine Coysevox in 1687 maakt van Lodewijk XIV. Coysevox geeft een ander meer symbolisch beeld van de vorst. Hij verbeeld hem als een  Klassieke krijgsheer.

Klik op de hotspots om te zien op welke manier hij  is verbeeld als een klassieke krijgsheer of vergelijk het beeld van Julius Caesar (romeinse keizer)

klassieke harnas

een pijlenkoker (als wapen)
Helm van vijand die verslagen is

klassiek zwaard

Brullende leeuw

Slide 8 - Tekstslide

Leg uit waarom Lodewijk XIV ervoor heeft gekozen zich op deze manier af te laten beelden door Coysevox

Slide 9 - Open vraag

Op tal van plaatsen verschijnen tijdens Lodewijks regime portretten en standbeelden van de vorst. Dat gebeurt met een politiek motief.

Welk politiek motief?
A
zelfverheerlijking
B
propaganda
C
populariteit
D
eclectisme

Slide 10 - Quizvraag

Blok 2
De zonnekoning

Slide 11 - Tekstslide

ballet van de nacht
Lees de brontekst en bekijk het videofragment. 
Lodewijk XIV wordt wel de ‘Zonnekoning’ genoemd.

In het fragment worden Lodewijks macht en positie als vorst door middel van de dans benadrukt.

Slide 12 - Tekstslide

Waarom wordt Lodewijk XIV de zonnekoning genoemd

I. De rol van Lodewijk als de opkomende zon in het Ballet van de Nacht bezorgt hem de bijnaam.
II. Lodewijks voortreffelijke staatsmanschap zorgt dat de bijnaam blijft hangen.


A
I is juist, II is onjuist
B
I is onjuist, II is juist
C
beide zijn onjuist
D
beide zijn juist

Slide 13 - Quizvraag

Slide 14 - Video

Beschrijf aan de hand van aspecten van de dans hoe de machtige status van Lodewijk wordt verbeeld.

Slide 15 - Open vraag

Het videofragment is een interpretatie uit een speelfilm (le Roi Danse). Van de choreografie van het werkelijke ballet is niets bewaard gebleven. In het videofragment gaat het om een hofballet (theaterdans) en niet om een hofdans (gezelschapsdans).

Welke uitspraak is juist.... het is een hofballet omdat,
A
... er alleen door mannen wordt gedanst (in hofdans dansen ook vrouwen mee)
B
... er een verhaal wordt uitgebeeld
C
... er is een dansmeester die de dansers aankondigd
D
... er wordt gebruik gemaakt van theatrale effecten

Slide 16 - Quizvraag

Kostuum
Het kostuum dat Lodewijk in het videofragment draagt is gebaseerd op afbeeldingen die ten tijde van Lodewijk van de balletkostuums gemaakt zijn. 

Het kostuum maakt het waarschijnlijk dat de reconstructie van de dans correct is en dat deze niet lijkt op het romantische ballet uit de 19e eeuw

Slide 17 - Tekstslide

Leg uit waarom je op basis van het kostuum kunt afleiden dat de dans van het Ballet de la Nuit niet vergelijkbaar is met 19e eeuwse romantische balletten
tip
denk weer even na wat Romantisch was. Klik hier voor een voorbeeld

Slide 18 - Open vraag

Jean-Baptise Lully is verantwoordelijk voor de muziek en choreograaf Pierre Beauchamps voor de choreografie. Het duo is verantwoordelijk voor de grootse hofballetten die soms wel twaalf uur duurden. Ze bieden vermaak aan het hof. Ook maken ze de status en rangorde van de deelnemende hovelingen duidelijk. Buiten dat hebben deze balletten ook een politiek-strategische functie.

Wat is GEEN politiek-strategische functie van het hofballet?
A
De balletten zijn (vaak) allegorisch van karakter en laten de militaire en politieke situatie/overwinningen zien.
B
Door zelf mee te doen kan Lodewijk laten zien hoe goed hij de kunst van het dansen beheerst en indruk maken op zijn minaressen.
C
De (min of meer) verplichte deelname van de adel bindt ze aan het hof van Versailles en brengt ze daarmee onder de politieke controle van Lodewijk.
D
Ze zijn propaganda voor het bewind van Lodewijk doordat ze de grandeur en rijkdom van de paleiscultuur tonen met Lodewijk als stralend middelpunt.

Slide 19 - Quizvraag

Ga je de film 'le Roi danse' kijken in aanloop naar de excursie naar Versailles?
te leen in de bieb
illegaal te downloaden
te leen bij mw Jochems (als ik 'm kan vinden)
Jazeker
Misschien
Nee

Slide 20 - Poll

MEER OEFENEN?
doe de lambo vragen!!!!

Slide 21 - Tekstslide