3.1 Commerciële presentatie

H3 Presentatie
3.1 Commerciële presentatie
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Marketing & CommunicatieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H3 Presentatie
3.1 Commerciële presentatie

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Leerdoelen
Wat je leert in dit hoofdstuk:
- Je kent de betekenis van de winkelpresentatie als retailinstrument.
- Je onderstreept het belang van een goede huisstijl en benoemt de
verschillende onderdelen ervan.
- Je legt uit hoe je met (de onderdelen van) het winkelinterieur en
winkelexterieur de aandacht van de klant trekt.
- Je begrijpt welke functie een presentatieplan heeft en licht de
verschillende soorten presentatieplannen toe.
- Je legt uit hoe je met de schap- en displaypresentatie de
attentiewaarde verhoogt.
- Je weet hoe je de artikelpresentatie onderhoudt en vernieuwt.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Welke winkels die je kent hebben een goede presentatie? leg uit waarom je dat vind.

Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Video

Wat vind je van de winkelpresentatie van het nieuwe winkelconcept van Fietsenwinkel.nl?

Slide 6 - Open vraag

Met presentatie worden alle activiteiten bedoeld die erop gericht zijn om de winkelformule te vertalen in het beeld van de winkel, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. De winkelpresentatie bestaat uit de externe winkelpresentatie en de interne winkelpresentatie.
Presentatie als Retail instrument

Slide 7 - Tekstslide

Externe winkelpresentatie
De externe winkelpresentatie, het winkelexterieur, omvat de buitenkant van de winkel en de
directe omgeving daarvan. Zij moet de aandacht van de (potentiële) klant trekken en deze informeren over het aanbod van de winkel. Zij bepaalt of de klant doorloopt, even blijft staan of werkelijk naar binnen gaat. 

Slide 8 - Tekstslide

Interne winkelpresentatie 
De interne winkelpresentatie, het winkelinterieur, bestaat uit de aankleding van de winkel
aan de binnenkant. Deze kan de klant tot kopen verleiden. Het interieur van een winkel is
als het ware één grote presentatie. De klant loopt erdoorheen en doet ideeën op. Hij ziet,
probeert, voelt en ruikt artikelen. 

Slide 9 - Tekstslide

Visual merchandising
Een goede presentatie houdt in dat de klant de artikelen in de winkel maximaal kan
beleven door ze te zien, ruiken of voelen. De manier van presenteren die voor de maximale
uitstraling van producten zorgt en tot kopen aanzet, noemen we visual merchandising. 

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

H3 Presentatie
3.2 Huisstijl

Slide 12 - Tekstslide

Huisstijl
Huisstijl: de visuele identiteit van een winkel, herkenbaarheid, attentiewaarde, vertrouwd en veilig gevoel, zich onderscheiden


logo (of beeldmerk)

kleurgebruik
  • hoofdkleur: belangrijkste kleur huisstijl
  • accentkleur: ondersteunt hoofdkleur


Slide 13 - Tekstslide

Welke associaties heb jij bij verschillende kleuren?

Slide 14 - Open vraag

Slide 15 - Video

Aan de slag
  1. Lees de theorie van 3.1 en 3.2
  2. Maak op het leerplatform de vragen en opdrachten bij deze paragraaf. 

Slide 16 - Tekstslide