M1 SS7 Chapter 4 I, writing, revision, SO

Welcome Mavo 1A
1 / 53
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

In deze les zitten 53 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welcome Mavo 1A

Slide 1 - Tekstslide

Welcome Mavo 1C

Slide 2 - Tekstslide

Stepping Stones Chapter 4

Slide 3 - Tekstslide

PTO2 - Week 6 - lesson 1
Today's mission:
  • Homework check
  • writing

Slide 4 - Tekstslide

Homework Vocabulary: Theme Words chapter 4


De volgende vraag is een sleepvraag. 
Je moet er minstens 4 goed hebben!

Slide 5 - Tekstslide

gebouw
platteland
kruispunt
naast
plein
tegenover
across
square
countryside
building
next to
crossroads

Slide 6 - Sleepvraag

Writing 

Je krijgt zo een schrijfopdracht. 
Bespreek met je buurman/buurvrouw de criteria (voorwaarden) en zorg dat iedereen begrijpt wat hij/zij moet doen. 

Iedereen schrijft zijn of haar eigen zin op. 
Bespreek met elkaar de zinnen (1 voor 1) en noteer welke criteria niet gehaald worden. 

Slide 7 - Tekstslide

Writing

Write one sentence:
criteria: 
1 - Use at least 7 words.
2 - Use the present simple (feiten/regelmatigheden).
3 - Use one name/person in your sentence.
4 - Use capitals  & punctuation correctly.

Slide 8 - Tekstslide

Writing 

Als het goed is, is je zin geschreven en besproken. 

Verbeter nu de zin, zodat je WEL aan alle criteria voldoet. 

Lever je blaadje bij mij in. 

Slide 9 - Tekstslide

Homework

Make/finish:
-

Study:
Grammar 12, page 42

Slide 10 - Tekstslide

PTO2 - week 6 - lesson 2
Today's mission:
  • Homework check
  • You can form and use the present continuous in sentences. 

Slide 11 - Tekstslide

Writing & Grammar 54a - p. 42Slide 12 - Tekstslide

Writing & Grammar 54b - p. 42Slide 13 - Tekstslide

uitleg Present ContinuousSlide 14 - Tekstslide

Present Continuous

Je gebruikt de present continuous dus om aan te geven dat iets NU aan de gang is. 

Je maakt de present continuous door am/are/is + werkwoord + ing te gebruiken. 

voorbeeld: I am teaching English. 


Slide 15 - Tekstslide

Writing & Grammar 55 - page 43Slide 16 - Tekstslide

Writing & Grammar 56 - page 43

Make the correct form of the present continuous. 
Use the verbs in brackets. 

(Deze opdracht staat ook in je boek)

Slide 17 - Tekstslide

1. Hey Ann, where are you? I ___ (to wait) for you on the second floor.
A
am waiting
B
is waiting
C
wait
D
waits

Slide 18 - Quizvraag

2. Hi Tina, I'm with Betty. Do you remember her? She ___ (to stay) with me this weekend.
A
am staying
B
is staying
C
stays
D
stay

Slide 19 - Quizvraag

3. Jack? No, he ___ (to study)
A
am studying
B
is studying
C
studies
D
study

Slide 20 - Quizvraag

4. Ok, I ___ (to walk) back to the entrance now.
A
am walking
B
is walking
C
walks
D
walk

Slide 21 - Quizvraag

Writing & Grammar 56 - page 43

Make the correct form of the present continuous. 
Use the verbs in brackets.

(Deze opdracht staat ook in je boek)

Slide 22 - Tekstslide

5. Hurry, the shop ___ (to close) early because....

Slide 23 - Open vraag

6. ...because the mayor ___ (to come) to town today!

Slide 24 - Open vraag

7. Wow, what ___ (to happen) in town today? Maybe we can get a selfie with her.

Slide 25 - Open vraag

Homework

Make/finish:
-


Study:
Grammar chapter 4 (NIET imperative)
Vocabulary chapter 4

Slide 26 - Tekstslide

PTO2 - week 6 - lesson 3
Today's mission:
  • Grammar Revision chapter 4

Slide 27 - Tekstslide

NUMO Engels
Vergeet niet je opdrachten in NUMO te maken. 
De laatste keer van het jaar!

Slide 28 - Tekstslide

What do you remember about the articles?

Slide 29 - Woordweb

Articles
In het Engels heb je de volgende lidwoorden: 
the / a / an

1. the betekent de/het en kan altijd gebruikt worden. 
2. a betekent een en wordt gebruikt bij woorden die met een medeklinkerklank beginnen.
3. an betekent een en wordt gebruikt bij woorden die met een klinkerklank beginnen. 

Slide 30 - Tekstslide

A
AN
tower
horse
elephant
present
hour
book
invitation

Slide 31 - Sleepvraag

banana
A
a
B
an

Slide 32 - Quizvraag

apple
A
a
B
an

Slide 33 - Quizvraag

game
A
a
B
an

Slide 34 - Quizvraag

avatar
A
a
B
an

Slide 35 - Quizvraag

European
A
a
B
an

Slide 36 - Quizvraag

X-ray
A
a
B
an

Slide 37 - Quizvraag

university
A
a
B
an

Slide 38 - Quizvraag

hour
A
a
B
an

Slide 39 - Quizvraag

I can use articles.
A
Yes, I can
B
No, I can't
C
Yes and no, I can use some but not all

Slide 40 - Quizvraag

What do you remember about the present continous?

Slide 41 - Woordweb

Present Continuous

Je gebruikt de present continuous dus om aan te geven dat iets NU aan de gang is. 

Je maakt de present continuous door am/are/is + werkwoord + ing te gebruiken. 

voorbeeld: I am teaching English. 


Slide 42 - Tekstslide

Present continous

Opdracht: Maak of kies bij de volgende zinnen de juiste vorm van de Present Continous. 


Slide 43 - Tekstslide

We ... the dishes right now.

A
are doing
B
am doing
C
are do
D
is doing

Slide 44 - Quizvraag

Look! They ... him his present.
A
are give
B
is giving
C
are giving
D
were giving

Slide 45 - Quizvraag

He ___ (to play) videogames with friends.

Slide 46 - Open vraag

Hannah ___ (to watch) a film.

Slide 47 - Open vraag

My parents ___ (to sweep) the street right now.

Slide 48 - Open vraag

I can make & use the present continuous.
A
Yes, I can
B
No, I can't
C
A little bit.

Slide 49 - Quizvraag

Homework

Make/finish:
-


Study:
SO:
Grammar chapter 4 (NIET imperative)
Vocabulary chapter 4

Slide 50 - Tekstslide

PTO2 - week 6 - lesson 4
Today's mission:
  • SO
  • NUMO

Slide 51 - Tekstslide

SO chapter 4

- Log in bij Testfox
- Maak het hele SO
- Ga daarna werken in NUMO Engels
- begin bij 'start' en maak het werk dat daar staat (Grammar, Reading, Words)

Slide 52 - Tekstslide

Homework

Make/finish:
-

Study:
-

Slide 53 - Tekstslide