1 De Maatschappij en de politiek KGT

DE MAATSCHAPPIJ EN DE POLITIEK
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo g, t, mavo, havo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

DE MAATSCHAPPIJ EN DE POLITIEK

Slide 1 - Tekstslide

opvallende zaken toets
 • hoofdstuk 6 en 7 redelijk
 • 8 en 9  moet beter kunnen denk ik.

Slide 2 - Tekstslide

Instellingen van Europa
Europese raad

Regeringsleiders van alle lidstaten
Europese top
Politieke richting van Europa

Slide 3 - Tekstslide

Instellingen van Europa
Europese commissie

Dagelijks bestuur
Eurocommissarissen
Indienen van wetsvoorstellen

Slide 4 - Tekstslide

Instellingen van Europa
Raad van de Europese Unie

Raad van ministers
Vakministers
Wetten goed- of afkeuren

Slide 5 - Tekstslide

Instellingen van Europa
Europees parlement

Controleert de Europese commissie
Gekozen door burgers
Samenwerking van partijen

Slide 6 - Tekstslide

WAT IS POLITIEK?
 • HET MAKEN VAN REGELS EN HET NEMEN VAN BESLUITEN DIE TE MAKEN HEBBEN MET HET BESTUREN VAN EEN LAND, EEN PROVINCIE OF EEN GEMEENTE.

Slide 7 - Tekstslide

POLITICI/BESTUURDERS
 • BESTUREN HET LAND OF EEN GEMEENTE
 • MET BEHULP VAN AMBTENAREN
 •  OVERHEID = ALLE POLITICI EN AMBTENAREN SAMEN
 • DRIE NIVEAUS:
 1. LAND (NATIONAAL BESTUUR)
 2. PROVINCIE
 3. GEMEENTE (LOKAAL BESTUUR)

Slide 8 - Tekstslide

INVLOED BEVOLKING
 • DE BEVOLKING KIEST DOOR MIDDEL VAN STEMMEN DE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (2E KAMER, GEMEENTERAAD)

Slide 9 - Tekstslide

 • POLITIEKE BESLUITVORMING:manier waarop politici besluiten nemen
 • OVERHEIDSBELEID: geheel van regels  en afspraken

Slide 10 - Tekstslide

VERZORGINGSSTAAT
 • =TAAK VAN DE OVERHEID: garanderen van een minimumniveau van bestaanszekerheid voor alle burgers
 • eerlijke inkomensverdeling
 • voldoende werkgelegenheid
 • vastgelegd in de grondwet

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

ROL VAN DE POLITIEK BIJ MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN
 • alleen zaken die van algemeen belang zijn:
  • voor heel veel mensen belangrijk
  • omdat ze er voordeel van hebben of gebruik van maken
  • materiële dingen: Koning WIllem Alexander tunnel, snelwegen, ziekenhuizen
  • maatschappelijke problemen: criminaliteit, milieuvervuiling, discriminatie

Slide 13 - Tekstslide

KENMERKEN MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM
 1. SOCIAAL PROBLEEM (VEEL MENSEN HEBBEN ER LAST VAN)
 2. VERSCHILLENDE MENINGEN
 3. VEEL AANDACHT IN DE MEDIA
 4. OVERHEID KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN

Slide 14 - Tekstslide

WAARDEN/NORMEN
WAARDEN= PRINCIPES DIE JE BELANGRIJK VINDT IN HET LEVEN
NORMEN=REGELS DIE BEPALEN HOE JIJ EN ANDEREN ZICH
MOETEN GEDRAGEN

Slide 15 - Tekstslide

 • BELANGEN:voor- of nadeel dat je ergens bij hebt
 • BELANGENTEGENSTELLING: belangen botsen met elkaar

Slide 16 - Tekstslide

MACHTS-MIDDELEN
 • MACHT= mogelijkheid om het gedragen van anderen te beïnvloeden
 • MACHTSMIDDELEN=middelen waarbij je het gedrag van anderen kunt beïnvloeden (geld, functie, beroep, vaardigheden, charisma, "macht van het getal")

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

MAKEN VRAGEN
 •  H1 POLITIEK 1 T/M 16 

Slide 19 - Tekstslide