Recap year two unit 5 and 6

Recap unit 5 and 6 second year
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
Recap unit 5 and 6Middelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Recap unit 5 and 6 second year

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ipads charged?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Today we will prepare for the test

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Watch this story and write down in five sentences what the story is

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Write down in 5 sentences your interpetation of the story

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Second

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fill in:
If I _____ (win) the lottery, I _____ (be) very happy.

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Now think of a second conditional yourselves!

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Which is which?
Adjectives
Adverbs
Bijvoegelijke naamwoord
zegt iets over zelfstandig naamwoord (noun)
Bijwoord
zegt iets over een werkwoord (verb)

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Adjectives and adverbs
She dances ......
A
wonderful
B
wonderfully

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Adjectives and adverbs
The garden is .....
A
beautifully
B
beautiful

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Which one is the adjective?
A
Beautiful
B
Well
C
Normally
D
Wonderfully

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Max is a ... singer.
A
Good
B
Well

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


This hamburger tastes ...
A
Awful
B
Awfully

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


You can ... open the box.
A
Easy
B
Easily
C
Easyly

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Jamie Oliver cooks ...
A
Fantastic
B
Fantasticly
C
Fantastically

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


That pizza smells ...
A
Nicely
B
Nice

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Fill in the future tense:

Look at those clouds! it __________ rain
A
is going to
B
will

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Which sentences are in the future tense?
A
I will help you tomorrow.
B
I'm playing football on Saturday.
C
I am going to play football.
D
He helps you every day.

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

always / Sunday / make / on / they / breakfast

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

friends / plays / the / with / she / her / in / often / park

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wie (doet) wat waar wanneer?
onderwerp    werkwoorden+info    plaats                    tijd

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

WIE
WAT
WAAR
WANNEER

in school

My teacher

makes stupid jokes

every day

Slide 25 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Put in the correct order:
at the zoo / saw / a week ago /
an elephant / my family and I

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Kun je nu Engelse zinnen maken in de juiste volgorde?
😒🙁😐🙂😃

Slide 27 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Fred _______ down the hall,
when he dropped his phone.
A
walks
B
was walking
C
walked
D
were walking

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

I ______ fun on my phone,
when my sister ruined the mood.
A
had
B
have
C
was having
D
were having

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Which one is the past simple and which one is the past continuous?
past simple
past continuous

Slide 30 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Choose: is this the past continuous / past simple?
past simple
past continuous

Slide 31 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

George  ........ (fall) off the ladder while he ..... (paint) the ceiling.
Past continuous vs past simple
Sleep de juiste vorm naar de juiste plek in de zin.
fell
was falling
was painting
painted

Slide 32 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

.... you ..... (you watch) TV when I ..... (call) you?
Past continuous vs past simple
Sleep de juiste vorm naar de juiste plek in de zin.
Did ... watch)
were .... watching
called
was calling

Slide 33 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

I know how to use
the past continuous.
A
yes
B
no
C
kind of

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructiesThe end

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

study well, pass the test . Make a first and second conditional

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1st, 2nd conditional.
use : study well, pass the test!

Slide 37 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

will/shall + hele ww
to be going to + hele ww
present simple
present continuous
belofte of voorspelling zonder bewijs, of plan op dit moment gemaakt
iets dat gepland is gaat gebeuren, is voorbereid, maar keert niet terug
iets gaat gebeuren volgens schema
plan eerder gemaakt, of er is bewijs dat het gaat gebeuren

Slide 38 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vul aan met een future vorm:
She ... (celebrate) her birthday this evening.

Slide 39 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vul aan met een future vorm:
... I hold the door for you?

Slide 40 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vul aan met een future vorm:
Sally ... (cut) herself if she is so careless.

Slide 41 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vul aan met een future vorm:
The bus ... (arrive) at 8 o'clock.

Slide 42 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructiesHoe vond je deze training?
😒🙁😐🙂😃

Slide 43 - Poll

Extra informatie
Het platform LessonUp slaat de antwoorden van de leerlingen automatisch op. Zodoende gebruiken we de feedback van de leerlingen voor het continu aanscherpen van ons materiaal en het ontwikkelen van nieuwe lessen.