Elektriciteit §1

Vandaag 
  • Je kunt de onderdelen van een elektriciteitscentrale beschrijven.
  • Je kunt de kenmerken van gelijkspanning en wisselspanning met elkaar vergelijken.
  • Je kunt uitleggen waarom in het elektriciteitsnet verschillende spanningen worden gebruikt.  
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Vandaag 
  • Je kunt de onderdelen van een elektriciteitscentrale beschrijven.
  • Je kunt de kenmerken van gelijkspanning en wisselspanning met elkaar vergelijken.
  • Je kunt uitleggen waarom in het elektriciteitsnet verschillende spanningen worden gebruikt.  

Slide 1 - Tekstslide

Elektriciteitsnet
Hoofdstuk 1
Elektriciteit

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Grootheden en eenheden
..

Slide 4 - Tekstslide

De lamp boven je bureau geeft licht. Dit kan alleen als de lamp is aangesloten                    een stopcontact. Er staat dan een spanning van 230 V                      de aansluitpunten van de lamp. De lamp staat                         spanning. Er loopt een elektrische stroom                      de lamp.
timer
1:00
door
onder
op
over

Slide 5 - Sleepvraag

Slide 6 - Link

Slide 7 - Tekstslide

Werking elektriciteitscentrale
- De brander verhit water tot stoom.
- De stoom drijft een turbine (rad) aan.
- De generator (grote dynamo) wekt 
   wisselspanning op.
- De condensor maakt van stoom weer water.


Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Elektriciteitsnet:
  • Als stroom door een kabel gaat, wordt de kabel warm.
          Energieverlies: minder elektrische engergie over voor 
                                           eindgebruikers
  • Voor de minste energieverlies moet stroom over zo hoog mogelijke spanning vervoerd worden (minder warmte).

Slide 10 - Tekstslide

Elektriciteitcentrale

Transformators380kV
10kV
230 V

Slide 11 - Tekstslide

Soorten spanning
  • Het lichtnet levert geen gelijkspanning (zoals batterijen en accu's) maar wisselspanning (wat voortdurend van richting wisselt met 50 keer per seconde) met f = 50 Hz.

Slide 12 - Tekstslide

Wisselspanning lichtnet
f = 50 Hz
Gelijkspanning batterij
Effectieve spanning

Slide 13 - Tekstslide

Waarom wordt de spanning verhoogd als het over lange afstanden vervoerd wordt?
A
Voor veiligheid
B
Om energieverlies te voorkomen
C
Om een frequentie van 50 hz te krijgen
D
Dat is wat apparaten nodig hebben

Slide 14 - Quizvraag

Wat is de spanning van de elektriciteit in onze huizen?
A
20 kV
B
380 kV
C
10 kV
D
230 V

Slide 15 - Quizvraag

Maken
Opgaves 1 en 2

Slide 16 - Tekstslide