Keuzedeel Internationaal 1 les1 en 2

 Wat is cultuur?
Keuzedeel Internationaal 1:
Bewustzijn (interculturele) diversiteit
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
Keuzedeel INTMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

 Wat is cultuur?
Keuzedeel Internationaal 1:
Bewustzijn (interculturele) diversiteit

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel % van de Nederlandse bevolking heeft een migratie-achtergrond?
A
15,8
B
24,7
C
30,1
D
55,3

Slide 2 - Quizvraag

Op 1 maart 2021 had 24,7 procent van de bevolking een migratieachtergrond. Daaronder vallen zowel mensen die in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie), als degenen die in Nederland geboren zijn en van wie ten minste een van hun ouders immigrant was (de tweede generatie). 
Hoeveel % van de bevolking met migratie-achtergrond is Niet-westers?
A
3,3 %
B
10,8 %
C
14,1 %
D
19.6 %

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de top 6 van herkomst van inwoners met een migratie-achtergrond in NL?
Turkijke
1
2
3
4
5
6
Marokko
Suriname
Indonesië
Duitsland
Polen

Slide 4 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 6 - Video

Filmpje over Keuzedeel Internationaal 1: overbruggen van interculturele diversiteit
Inhoud Keuzedeel
 1. Kerntaak D1-K1: Ontwikkelt interculturele sensiviteit 
 2. Kerntaak D1-K2: Werkt samen met mensen van verschillende culturele achtergronden

Dit keuzedeel gaat over  cultuur en hoe cultuurverschillen van invloed zijn op de communicatie tussen mensen. 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Praktische zaken
 • Licentie Savantis -->  Studeo                      > account maken/ inloggen;  toevoegen aan groep Keuzedeel Internationaal 1 
 • Periode 1: 10 lesweken > 
 • Theorie + Oefenvragen + Praktijkopdrachten
 • Examen Kerntaak 1 en kerntaak 2 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning leermiddel
 1. H1:  De wereld wordt steeds kleiner
 2. H2: Cultuur in beeld
 3. H3: Multicultureel Nederland
 4. H4: Kijken naar andere culturen
 5. H5: Communiceren met andere culturen
 6. H6: Feedback
 7. H7: Reflecteren

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
 1. Je weet wat cultuur is.
 2. Je kent de kenmerken van je eigen (en de Nederlandse) cultuur.
 3. Je begrijpt de ui-theorie van Hofstede en kunt deze toepassen.Je begrijpt hoe je eigen cultuur je gedachten en je gedrag beïnvloeden.
 4. Je weet wat vooroordelen zijn en herkent deze in contact met anderen.
 5. Je begrijpt wat cultuurshock is.
 6. Je herkent verschillen en overeenkomsten tussen culturen.
 7. Je begrijpt de theorie van Pinto over F- en G-culturen en kunt deze toepassen.
 8. Je weet wat interculturele sensitiviteit is en in hoeverre je dat zelf bent.
 9. Je kunt je verplaatsen in mensen met een andere culturele achtergrond.
 10. Je kunt in contact met anderen omgaan met cultuurverschillen.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke culturen hebben jullie/ hebben we in deze groep?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Culturele diversiteit verrijkt ons allemaal. 
Dat is het interessante en boeiende aan een samenleving met mensen uit verschillende culturen.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een reden voor het bestaan van onze multiculturele samenleving?
A
Toerisme
B
Migratie
C
Discriminatie

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat wordt er bedoeld met Globalisering?
A
Dat de aarde langzaam opwarmt
B
Dat de wereld steeds "kleiner" wordt
C
Dat er steeds meer immigratie plaatsvindt
D
Dat alle landen steeds meer op Amerika beginnen te lijken

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

H1 De wereld wordt steeds kleiner
 • Lees de theorie van H1
 • Bekijk de 2 video's 

 • Over 30 minuten samen nabespreken
 • Wat heeft deze theorie/video te maken met cultuur?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

H1 De wereld wordt steeds kleiner
 • Je ontvangt 2 werkbladen. 'Live uitzendingen' en 'Nederlandse Mulitnationals' 
 • Vul deze in om vervolgens samen na te bespreken

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

H1 De wereld wordt steeds kleiner
 • Maak de oefenvragen deel 1: De wereld wordt steeds kleiner
 • Lever de werkbladen in

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

CULTUUR

Slide 18 - Woordweb

Cultuur of beschaving is het geheel aan gewoonten en (gedrags)regels dat bij een volk of stam hoort; cultuur
is dat wat de mens schept; al die dingen die mensen denken, doen en hebben: gewoonten en gebruiken,
godsdienst, normen en waarden, bestaanswijze, muziek en voorwerpen, eetgewoonten en wijze van kleden,
bouwwerken.

Slide 19 - Video

Filmpje over Wat is cultuur?
Wat is cultuur?
Cultuur is een vorm van mentale programmering. Het zijn patronen van gedachtes, gevoelens en gedrag.
Mentale programmering bestaat op drie niveaus:
 • menselijke natuur
 • cultuur
 • persoonlijkheid

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is cultuur?
Je mentale programmering bepaalt hoe je reageert op alle daagse zaken als groeten, eten, tonen van emoties enzovoort.

Slide 21 - Tekstslide

Mentale programmering bestaat op drie niveaus:
1. menselijke natuur
Deze patronen zijn aangeboren en daarmee universeel, alle mensen hebben dit in zich.
Bijvoorbeeld: Alle mensen kunnen zich wel eens boos, verdrietig of bang voelen.
2. cultuur
Deze patronen zijn aangeleerd en zijn specifiek voor een groep mensen. Het maakt het verschil tussen de ene en de andere groep mensen. Cultuur gaat over van generatie op generatie.
Bijvoorbeeld: In sommige culturen is het niet netjes als een jongere een volwassene recht in de ogen aankijkt tijdens een gesprek. Kinderen leren van hun ouders dat zij dit niet moeten doen en zij leren dat hun kinderen ook weer.
3. persoonlijkheid
Deze patronen zijn zowel aangeboren als aangeleerd en maken een persoon uniek
Elke cultuur heeft zijn eigen waarden en normen. 
Ouderen spreek je aan met u.
Als je ergens iets van vindt, mag je dat gewoon zeggen.
Respect
Vrijheid van meningsuiting
NORMEN
WAARDEN

Slide 22 - Sleepvraag

Elke cultuur heeft zijn eigen waarden en normen. 
Waarden zijn de dingen die je belangrijk vindt. Bij iedere waarde horen bepaalde normen. 
De normen zijn de regels waar je je aan moet houden om een bepaalde waarde in praktijk te kunnen brengen.

Voorbeelden:
Waarde: Vrijheid van meningsuiting
Norm: Als je ergens iets van vindt, mag je dat gewoon zeggen.

Waarde: Respect
Norm: Ouderen spreek je aan met u.
Religie
Veel culturen hebben een religie of geloofsovertuiging als basis. 
Een religie bevat veel waarden, normen en gewoontes en helpt het ontstaan en het doel van de mensheid te verklaren. 

Cultuur en religie zijn twee verschillende dingen, maar lopen vaak wel door elkaar.

Slide 23 - Tekstslide

 Het katholieke geloof heeft bijvoorbeeld als basis de bijbel. Dit is wereldwijd zo. Maar een katholiek in Mexico viert bijvoorbeeld Dios de los Muertos, een feestdag waarbij de doden worden herdacht en mensen zich verkleden als skelet. Dit wordt op een katholieke feestdag gevierd, maar in de bijbel staat niets over deze feestdag genoemd. Een katholiek in Europa viert deze feestdag niet. Deze feestdag is dan ook onderdeel van de Mexicaanse cultuur en hoort niet bij religie.
Wat zijn de vijf grootste religies/ geloofsovertuigingen?

Slide 24 - Open vraag

De vijf grootste religies en geloofsovertuigingen zijn: boeddhisme, christendom, islam, hindoeïsme en jodendom.
Cultuurverandering
Culturen blijven niet eeuwig en altijd hetzelfde. Ze veranderen omdat mensen veranderen. De basis blijft steeds hetzelfde. Maar doordat we kennismaken met andere culturen kunnen we ook dingen overnemen.

Voorbeelden?

Slide 25 - Tekstslide

Bijvoorbeeld:
- Chinees, Turks of Surinaams eten
- het gebruik van Engelse woorden in onze taal 
- invloeden uit andere culturen in onze samenleving
- enzovoort.
Aan de slag!
Doornemen:
Theoriebronnen:
- H1 en H2

Maken:
- oefenvragen H1 + H2
- praktijkopdracht 1


Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mijn gevoelens over dit keuzedeel
😒🙁😐🙂😃

Slide 27 - Poll

Deze slide heeft geen instructies