haben, sein werden in de verleden tijd

Haben, sein & werden
Verleden tijd
(Präteritum)
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
DuitsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Haben, sein & werden
Verleden tijd
(Präteritum)

Slide 1 - Tekstslide

werden (t.t en v.t)
Ich werde (ik word/zal), "zullen" staat altijd samen met een ander werkwoord! Bijv: Wir werden sehen!

Ich wurde (ik werd)

Ich würde (ik zou)....staat altijd samen met een ander werkwoord!! Bijv: Ich würde das nicht machen.

voltooid deelwoord: ich bin geworden

Slide 2 - Tekstslide

Wiederholung
Tegenwoordige tijd 
(Präsens)

haben
sein
werden

Slide 3 - Tekstslide

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie
habe
haben
hast
haben
habt
hat

Slide 4 - Sleepvraag

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie
bin
bist
ist
sind
seid
sind

Slide 5 - Sleepvraag

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie
werde
wirst
wird
werden
werdet
werden

Slide 6 - Sleepvraag

Welke dubbele betekenis heeft het werkwoorden 'werden'?
A
worden & zijn
B
worden & werden
C
worden & zullen

Slide 7 - Quizvraag

Slide 8 - Tekstslide

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie
hatte
hattest
hatte
hatten
hattet
hatten

Slide 9 - Sleepvraag

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie
war
warst
war
waren
wart
waren

Slide 10 - Sleepvraag

het werkwoord 'werden = werd werden
ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie
wurde
wurdest
wurde
wurden
wurdet
wurden

Slide 11 - Sleepvraag

het werkwoord 'werden = werd werden
ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie

würde

würdest

würde


würden

würdet
würden

Slide 12 - Sleepvraag

Du ... Kopfschmerzen.
A
warst
B
hatte
C
war
D
hattest

Slide 13 - Quizvraag

Meine Mutter ________neue Schuhe gekauft.
A
habt
B
hat
C
hast
D
hatte

Slide 14 - Quizvraag

Ich _______nicht zu spät!
A
war
B
warst
C
wart
D
waren

Slide 15 - Quizvraag

Warum _________ihr nicht zu Hause?
A
hatte
B
hattet
C
wart
D
warst

Slide 16 - Quizvraag

Mein Bruder ______auch zu Hause
A
ist
B
hatte
C
sind
D
war

Slide 17 - Quizvraag

Wir _________in unserem Zimmer.
A
hatten
B
wart
C
waren
D
warten

Slide 18 - Quizvraag

Ich _______zwei Stunden gewartet.
A
habe
B
war
C
hat
D
hatte

Slide 19 - Quizvraag

________Sie auch Hunger?
A
hatten
B
waren
C
hat
D
hattet

Slide 20 - Quizvraag

Warum ________du nicht bei dem Fest?
A
hatte
B
hattest
C
wart
D
warst

Slide 21 - Quizvraag


Im Juli ............. es warm.
A
warst
B
war
C
hatte
D
hattest

Slide 22 - Quizvraag

Mein Handy ... kaputt.
A
war
B
hattest
C
hatte
D
wart

Slide 23 - Quizvraag

Verleden tijd + volt. dw. haben - sein - werden
                   haben (hadden)      sein  (waren)     werden  (werden/zouden)
ich                    hatte                      war                            wurde       -     würde
du                     hattest                  warst                        wurdest   -     würdest
er/sie/es        hatte                      war                            wurde       -     würde
wir                    hatten                    waren                      wurden    -      würden
ihr                     hattet                     wart                          wurdet     -     würdet
Sie/sie            hatten                    waren                       wurden    -     würden
                           gehabt                  gewesen                 geworden

Slide 24 - Tekstslide

werden                  zouden
ich wurde             würde
du wurdest              würdest
er wurde               würde
wir wurden             würden
ihr wurdet              würdet
sie/sie wurden      würden
in combinatie met een zelfstandig naamwoord, voltooid deelwoord of bijvoegelijk naamwoord
in combinatie met een werkwoord

Slide 25 - Tekstslide

wurden/würden
  • Ich wurde im vergangenen Jahr 18.  (werd)
  • Ich würde am liebsten schon 18 sein.  (zou)

  • De Umlaut maakt dus een groot verschil qua betekenis.
  • Würden heeft altijd een extra infinitief (heel werkwoord) nodig om de zin compleet te maken.
    Das würde ich nicht machen.Slide 26 - Tekstslide


Der Hund ...... immer größer.
A
wurde
B
würde

Slide 27 - Quizvraag


Er ................plötzlich krank.
A
wurde
B
werd
C
wird
D
würde

Slide 28 - Quizvraag


Ich .... mit dieser Farbe malen.
A
wurde
B
würde
C
wurd
D
würd

Slide 29 - Quizvraag


Er .............. gestern 18 Jahre alt.
A
würde
B
wurdet
C
wird
D
wurde

Slide 30 - Quizvraag

Mein Bruder (werden) ..... gestern 15 Jahre alt.
A
war
B
würde
C
wird
D
wurde

Slide 31 - Quizvraag

Wo bist du gestern (sein) ......?
A
gewest
B
gewessen
C
gewesen
D
geweßen

Slide 32 - Quizvraag

Was (werden) ..... du machen?

Slide 33 - Open vraag

Ich .... diesen Fehler nicht noch einmal machen.
A
würde
B
hatte
C
war
D
wurde

Slide 34 - Quizvraag

Welches Wort passt?
Monika .... gut in der Schule und konnte danach an der Universität studieren.

Slide 35 - Open vraag

Was ..... du an meiner Stelle machen?

Slide 36 - Open vraag

Der Schüler ..... mit einer guten Note belohnt.

Slide 37 - Open vraag

_____ du mir morgen mit den Hausaufgaben helfen?
A
werden
B
werdet
C
wirst
D
werde

Slide 38 - Quizvraag

Er _____ gestern am Bahnhof abgeholt.
A
würde
B
wurde
C
würden
D
wurden

Slide 39 - Quizvraag

Die Katze _____ immer größer.
A
würde
B
würdet
C
wurdet
D
wurde

Slide 40 - Quizvraag

Slide 41 - Link

Slide 42 - Link

Slide 43 - Link

Slide 44 - Link

Slide 45 - Tekstslide