Ecologie

Ecologie
PW in toetsweek
Tuinverslag af voor toetsweek
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Ecologie
PW in toetsweek
Tuinverslag af voor toetsweek

Slide 1 - Tekstslide

Basisstof 1
Abiotische en biotische factoren
Evenwicht en kantelpunt

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Basisstof 2
Organisatieniveaus

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Basisstof 3
Tolerantiegebied
Beperkende factoren
Optimum

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Klimaat
 • Abiotische factoren
 • Temperatuur, licht, wind, water (neerslag), bodem
 • Zuurstofgehalte, zoutgehalte, stroming
 • Macroklimaat en microklimaat

Slide 11 - Tekstslide

Basisstof 4
Competitie en coöperatie
Populatiedichtheid
Populatiegroei

Slide 12 - Tekstslide

Populatiedichtheid
 • Dichtheidsafhankelijke factoren: predatie, parasitisme, ziekte, concurrentie (negatieve terugkoppeling)
 • Dichtheidsonafhankelijke factoren: klimaat, activiteiten mens

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Basisstof 5
Voedselketen en voedselweb
Autotroof en heterotroof
Symbiose

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Symbiose
 • Mutualisme +/+
 • Commensalisme +/0
 • Parasitisme +/-

Slide 19 - Tekstslide

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 20 - Quizvraag

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 21 - Quizvraag

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 22 - Quizvraag

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 23 - Quizvraag

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 24 - Quizvraag

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 25 - Quizvraag

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 26 - Quizvraag

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 27 - Quizvraag

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 28 - Quizvraag

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 29 - Quizvraag

Basisstof 6
Piramide van aantallen en biomassa
Productiviteit

Slide 30 - Tekstslide

Piramide van aantallen
Piramide van aantallen

Slide 31 - Tekstslide

Piramide van biomassa

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide

Basisstof 7
Successie

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Basisstof 8
Modelleren

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Tekstslide

 • Biotische en abiotische factoren
 • Kantelpunt
 • Biosfeerm, ecosysteem, levensgemeenschap, populatie, individu
 • Tolerantie, optimum
 • Competitie, coöperatie
 • Populatiedichtheid, populatiegrootte
 • Dichtheidsafhankelijke en -onafhankelijke factoren
 • Populatiegroei, draagkracht
 • Voedselrelaties, trofisch niveau, symbiose
 • Piramides van ecosystemen, productiviteit
 • Successie
 • Modelleren

Slide 40 - Tekstslide