brief schrijven Engels

Brief schrijven Engels
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, k, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Brief schrijven Engels

Slide 1 - Tekstslide

Today's Menu
- Intro
- Lesdoel
- Voorkennis toetsen
- Instructies: Persoonlijke Brief
-Zelfstandig werken
- Feedback

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoel
Aan het eind van deze les kun jij een persoonlijke brief zelfstandig schrijven.

Slide 3 - Tekstslide

Voorkennis toetsen
Wie weet wat een persoonlijke brief is?
- Steek je vinger in de lucht als jij het antwoord weet

Slide 4 - Tekstslide

Instructies: 
Westvlietweg 24
259l DE
The Hague
The Netherlands


March, 8th 2022

Dear Michael,

Slide 5 - Tekstslide

Inhoud
- Verwerk al de punten in aparte alinea's

- Sla 1 regel over na elke alinea!

- Let op hoofd letters en punctuatie!

Slide 6 - Tekstslide

Afsluiting
Best wishes,
Best regards,
Kind regards,
Love,
Lots of love,
hier tussen komt je handtekening
Marco Sebel

Slide 7 - Tekstslide

 brief: opdracht

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

WELKE ONDERDELEN?

A. DATUM
B. AANHEF
C. INHOUD VAN DE BRIEF
D. AFSLUITING
E. HANDTEKENING
F. NAAM


Slide 12 - Tekstslide

D. Aanhef
- Dear Mr. Jones,
- Dear Professor Dumbledore,
- Dear Dr. White,
- Dear Ted Mosby,
- Dear Ms. Jones,

Slide 13 - Tekstslide

F. Afsluiting (1/2)
- We look forward to hearing from you.
- We look forward to seeing you.
- Thanks for your attention and time.
- We await your reply with interest.
- If you have any further enquiries, please do not hesitate to contact us.

Slide 14 - Tekstslide

F. Afsluiting (2/2)
Wanneer je de persoon bij naam kent:
Yours sincerely,

Wanneer de geadresseerde een onbekende is:
Yours faithfully,

Slide 15 - Tekstslide

Zelfstandig werken
timer
15:00

Slide 16 - Tekstslide

AanhefSituatie
Harry zoekt een stageplaats bij Unilever Research. Bob is de Human Resources assistent manager bij Unilever Research in Vlaardingen. Harry schrijft een brief naar Bob Johnson.
Schrijf de Engelse brief van Harry aan Bob Johnson.
Behandel de volgende punten:
1.Leg uit waarom je schrijft/een stageplaats (internship).
2.Vertel wie je bent (bijvoorbeeld een third-grade MBO student in Rotterdam).
3.Schrijf waarom je juist daar stage wilt lopen (interested in research and practice).
4.Schrijf wat je sterke punten zijn (bijvoorbeeld dat je een team player bent).
5.Vraag of jullie een afspraak kunnen maken.
6.Vraag ook of je een rondleiding kunt krijgen door het laboratorium (tour of the lab).
7. sluit de brief netjes af
timer
15:00

Slide 17 - Tekstslide

LEVER JE BRIEF HIER IN

Slide 18 - Open vraag