Indirect speech

Indirect speech
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Indirect speech

Slide 1 - Tekstslide

Grammar explanation: Indirect Speech
Grammar explanation: Indirect speech 

Directe rede = Als iemand iets zelf  zegt
Indirecte rede = Wanneer je wilt vertellen wat iemand anders heeft gezegd. 

Direct speech = John: "I am going home".
Indirect speech = John said (that) he was going home.

Wat is er veranderd aan de zin om er indirecte rede van te maken?

Slide 2 - Tekstslide

Rule no 1: 
Take a step back in time
Present simple > Past simple
Jessie: "I am happy with my mark for English."
Maria: "Jessie said that she was happy with her mark for English"
Present continuous > Past continuous
Jessie: "I am going to visit my aunt."
Maria: "Jessie said that she was going to visit her aunt." 

Past simple   >   Past perfect
Jessie: "Last week I worked at McDonalds."
Maria: "Jessie said that she had worked at McDonalds the week before."

Slide 3 - Tekstslide

Grammar explanation: Indirect Speech
Grammar explanation
Je gaat als het ware 1 stap terug op de tijdlijn:
present simple >> past simple
present continuous >> past continuous
present perfect >> past perfect
past simple >> past perfect

Slide 4 - Tekstslide

Changing the tense
Direct speech Mary:          "He tells a lie"
Reported speech:                She said that he told a lie

Present simple → Past simple

So what happens is that when we change the verb tense, we take a step 'back in time', as it were. Have a look →



Slide 5 - Tekstslide

Grammar explanation: Indirect Speech
Grammar explanation: Indirect speech 

LET OP: vaak moet je het persoonlijk voornaamwoord, bezittelijk voornaamwoord en/of tijdsaanduiding aanpassen:

Samantha: "I have a nice car". Samantha said that she had a nice car.

Mr. Jones: "I am doing the dishes". Mr. Jones said that he was doing the dishes.

Jayden: "I will do it right now." Jayden said that he would do it straight away.

Jim: "Our neighbours moved last year." Jim said that their neighbours had moved last year.

Slide 6 - Tekstslide

Tense changes
Mary: "He will tell a lie"                                                               She said that he would tell a lie
Will     →                                                                                             would
Mary: "He can tell a lie"                                                              She said that he could tell a lie
Can     →                                                                                            could
Mary: "He should tell a lie"                                                       She said that he should tell a lie
Should    →                                                                                      should / should have + past participle

When something is reported that is a general truth, there is often no tense change.
Teacher: “Water boils at 100 degrees Celsius."
The teacher said that water boils at 100 degrees Celsius.  


Slide 7 - Tekstslide

Tense changes
Mary: "He is telling a lie"                                                            She said that he was telling a lie
Present continuous    →                                                            Past continuous
Mary: "He has told a lie                                                              She said that he had told a lie
Present perfect    →                                                                    Past perfect
Mary: "He told a lie"                                                                     She said that he had told a lie
Past simple    →                                                                            Past perfect
Mary: "He was telling a lie"                                                      She said that he had been telling a lie
Past continuous    →                                                                  Past perfect continuous
Mary: "He had told a lie"                                                           She said that he had told a lie
Past perfect    →                                                                          Past perfect  

Slide 8 - Tekstslide

Brandon: 'I don't want to hurt your feelings.'

Slide 9 - Open vraag

Firemen: 'We have extinguished the fire in your kitchen.'

Slide 10 - Open vraag

The reporter: 'A disaster has taken place in Japan.'

Slide 11 - Open vraag

Our guests: 'Your restaurant is the best in town!'

Slide 12 - Open vraag

I: 'Could you show me the story you've been working on?'

Slide 13 - Open vraag

The author: 'I spent almost five years writing this story.'

Slide 14 - Open vraag

My teacher: 'Can you hand in your stories tomorrow?'

Slide 15 - Open vraag