Goederenontvangst 2

Losvoorzieningen
* Laadperron
* Laadkuil
* Dockshelter


1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
LogistiekMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Losvoorzieningen
* Laadperron
* Laadkuil
* Dockshelter


Slide 1 - Tekstslide

Wat bespreek je, voordat je goederen in ontvangst gaat nemen, met collega's?
A
Waar de goederen naartoe moeten
B
Wie er taart gaat kopen
C
Wie de losplaats schoonmaakt
D
Wanneer de goederen in de reclame komen

Slide 2 - Quizvraag

Zoek een afbeelding van een losvoorziening

Slide 3 - Open vraag

Gegaste containers lossen
Zeecontainers zijn soms tegen ongedierte gegast met bestrijdingsmiddelen.
bij inademen gevaar voor:
 • verstikking
 • bedwelming
 • vergiftiging
 • te herkennen aan:
 • sticker op container
 • melding op geleideformulieren

Slide 4 - Tekstslide

Herkennen van gegaste container

Slide 5 - Tekstslide

Behandeling; Gegaste containers lossen

Zet de container apart (twintig meter afstand).
Plaats waarschuwingsborden.
Alleen een bevoegd persoon mag de container openen.
Ventileer de container minimaal twee uur.
Na minimaal twee uur kan een gasmeting worden gedaan.
De container mag worden gelost als de gemeten waarde lager is dan de norm.

Slide 6 - Tekstslide

Hoe handel je als iemand onwel wordt bij het openen van een zeecontainer?

Slide 7 - Open vraag

Etiketteren en coderen

Goederen krijgen bij ontvangst vaak een etiket of code:
doel: goederenstroom goed laten verlopen
op de verpakking:
 • behandelingsetiketten
 • gevarenetiketten
 • milieukeurmerken
 • overige codes.

Slide 8 - Tekstslide

droog houden
gezondheidseffecten op lange termijn
kringlooplogo
Deze zijde boven

Slide 9 - Sleepvraag

Waarom is het belangrijk dat je op etiketten let?

Slide 10 - Open vraag

Ontvangstcontrole

Na het lossen voer je een controle uit:
 • meestal in een aparte ontvangstruimte
 • met een geleideformulier
 • eerst een snelle check op aantallen en beschadigingen (steekproefcontrole)
 • volledige controle bij bepaalde goederen:
 • extreem dure goederen
 • goederen met eerdere leveringsproblemen
 • breekbare, bederfelijke of spoedgoederen.


Slide 11 - Tekstslide

Wat is een steekproefcontrole?

Slide 12 - Woordweb

Ontvangstcontrole

Kwantitatieve controle met vrachtbrief:
  
Zijn de goederen voor jouw bedrijf bestemd?
Kloppen de aantallen?
Lijken de goederen onbeschadigd?

Slide 13 - Tekstslide

De vrachtbrief bestaat uit 3 delen?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quizvraag

1.
Welke stappen moet je nemen bij het ontvangen van een levering?
Zet de stappen in de goede volgorde

2.
3.
4.
Levering en juiste deel vrachtbrief aannemen
Pakket controleren
Tekenen voor ontvangst
Vrachtbrief administratief verwerken

Slide 15 - Sleepvraag

Schoolopdracht 
Blz. 48 maken;  de opdracht bekijk de pakbon in bijlage 1 
Blz. 49 maken ; bekijk de volgende vrachtbrief en maak de vragen op blz. 50
 (20 minuten)

Slide 16 - Tekstslide

Wat is derving?
A
A. Het missen van inkomsten of goederen
B
B. Het geven van korting aan vaste klanten
C
C. Klanten naar de winkel lokken met korting
D
D. Het mislopen van winst door concurrentie

Slide 17 - Quizvraag

Ontvangstcontrole
Kwalitatieve controle met pakbon. Producten zijn:
 • compleet
 • onbeschadigd
 • vers
 • niet over datum
 • op temperatuur.

Slide 18 - Tekstslide

Ontvangstcontrole

Een goede controle voorkomt derving.
Afwijkingen meld je aan de leidinggevende en noteer je op de correctielijst, ook wel Manco/breuk/teveellijst genoemd.
In onverwachte situaties:
Blijf rustig.
Stel prioriteiten.
Voer een snelle controle uit en neem de juiste papieren in ontvangst.
Overleg met de chauffeur.
Vraag zo nodig extra hulp.

Slide 19 - Tekstslide

Huiswerk
Eduhint maken Hoofdstuk 5:  5.3, 5.4 en 5.5

Toets Hoofdstuk 2 volgende week dinsdag
Toets Hoofdstuk 3 volgende week woensdag
leren de vetgedrukte woorden, samenvatting en het hoofdstuk doorlezen
Je kunt de oefentoets maken in Eduhint als voorbereiding

Slide 20 - Tekstslide

Toets van Hoofdstuk 4 en 5 verslag kerntaakopdracht
Kerntaakopdracht 18 (blz. 86 en verder)
Opdracht 1 voorbereiden van het ontvangen en opslaan van goederen.
Opdracht 2 ontvangen en controleren van goederen.
Eisen:
Word gemaakt lettergrootte 11 of 12. 
Voorblad met je naam, kerntaakopdracht en klas; LM 2-1
Automatische Inhoudsopgave 
verslag vorm ( neem in het antwoord de vraag mee)

Slide 21 - Tekstslide