Passe compose H3

1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

timer
2:00

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Programme jeudi 5 octobre
Passé composé
                  - avoir et être
                  - verbes réguliers -er
                  

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Wat is "le passé composé"?
De passé composé is een handeling in het verleden
en bestaat uit 2 onderdelen:

1. een vorm van het hulpwerkwoord avoir/être
2. een voltooid deelwoord, bijvoorbeeld gelopen, aangekomen.
                    
                                                 Ik heb gelopen: J'ai marché
                                           ik ben aangekomen: Je suis arrivé


Slide 9 - Tekstslide

STAP 1
Kies voor de passé composé de juiste 
vorm van  

avoir / être

Slide 10 - Tekstslide

Stap 1: Etre / avoir

Slide 11 - Tekstslide

STAP 2
Maak het voltooid deelwoord 
(in dit geval met een werkwoord op -ER)
parler

Slide 12 - Tekstslide

Voltooid deelwoord:
parler
parlé

Slide 13 - Tekstslide

Voilà! Le passé composé
WW
Passé composé
donner
donné
J'ai donné (ik heb gegeven)
parler
parlé
J'ai parlé (ik heb gesproken)
manger
mangé
J'ai mangé (ik heb gegeten)

Slide 14 - Tekstslide

Uitzonderingen
WW
Passé composé
avoir
eu
J'ai eu (ik heb gehad)
être
été
J'ai été (ik ben geweest)!!!

Slide 15 - Tekstslide

Uitzonderingen
WW
Passé composé
avoir
eu
J'ai eu (ik heb gehad)
être
été
J'ai été (ik ben geweest)!!!
 Uit je hoofd leren!

Slide 16 - Tekstslide

Passé composé
Zet de volgende werkwoorden
in de passé composé.
1. ils
travailler
2. elle
aimer
3. nous
avoir
4. tu
parler
5. je
donner
6. vous
combiner
7. elles
être
timer
3:00

Slide 17 - Tekstslide

Passé composé met avoir
1. ils
ont
travaillé
2. elle
ont
aimé
3. nous
avons
eu
4. tu
as
parlé
5. j'
ai
donné
6. vous
avez
combiné
7. elles
ont
été

Slide 18 - Tekstslide

Passé composé met être
Als je vervoegt met être moet je het voltooid deelwoord aanpassen aan het onderwerp:
(vr. enk.) Elle est arrivée (vr. mv.) Elles sont arrivées

Ils sont arrivés / nous sommes arrivé(e)s / vous êtes arrivé(e)s

Slide 19 - Tekstslide

Ma petite soeur .......... (is gevallen) dans le jardin.
A
est tomber
B
a tombé
C
es tombe
D
est tombée

Slide 20 - Quizvraag

Marie et Isa .......................... (zijn aangekomen) à la maison.
A
sont arriveé
B
sont arrivées
C
sont arrivés
D
sont arriver

Slide 21 - Quizvraag

Mes copains... en vacances
A
sont partis
B
sont parti
C
sont partie
D
est parti

Slide 22 - Quizvraag

Présent / passé composé (être/avoir)
Ik ben geweest
Jij bent
Hij is
Zij heeft
Men heeft gehad
Wij hebben gehad
Jullie hebben 
Zij zijngeweest
Tu es
Elle a
il est
J'ai été
Elles ont été
Vous avez
On a eu
Nous avons eu

Slide 23 - Sleepvraag

Tekst
Het werkwoord tomber vervoeg je in de passé composé met......
Het werkwoord chanter vervoeg je in de passé composé met....
Verreweg de meeste werkwoorden die in het Nederlands vervoegt met zijn, vervoeg je in het Frans met....
Het werkwoord avoir vervoeg je met....
Eén belangrijke uitzondering op die regel heb je geleerds in unité 1: het werkwoord être vervoeg je met....
être
avoir
être
avoir
avoir

Slide 24 - Sleepvraag

Mardi 10 octobre
Leren toetsstof
- Neem de toetsstof door
- Voorbereiden vragen


Slide 25 - Tekstslide

C.Passe composé met avoir
Vertaal
1. Ik ben geweest
2. Ik heb gekeken
3. Zij hebben gekocht
4. Wij hebben gewerkt
5. Jullie hebben gedownload

Slide 26 - Tekstslide

Sleep de vervoegingen naar het juiste vakje
Passé composé
Geen passé composé
Je fais
Il parle
Il a parlé
Nous avons regardé
J'ai fait
Nous regardons

Slide 27 - Sleepvraag

Slide 28 - Link