Thema 4 oefenen voor examen

Thema 4 Inspraak
Oefenen voor examen
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Thema 4 Inspraak
Oefenen voor examen

Slide 1 - Tekstslide

Verkiezingen
-Gemeente, 4 jaar, Gemeenteraad, leden afhankelijk van aantal inwoners
-Provincie, 4 jaar, Provinciale Staten, leden afhankelijk van aantal inwoners
- Landelijk, 4 jaar, Tweede Kamer, 150 leden
- Europese verkiezingen, 5 jaar, Europees Parlement, 705 leden, NL 29 zetels

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Taken
Gemeente: Gemeenteraad, controleren wethouders en nieuwe regels en plannen
Landelijk: Tweede Kamer, controleren ministers en staatssecretarissen en nieuwe wetten goedkeuren/ afkeuren
Europa: Europees Parlement, wetten goedkeuren/ afkeuren
Europese Commissie = regering van Europa, wetten voorstellen en uitvoeren

Slide 5 - Tekstslide

Lijsttrekker
Rol van de lijsttrekker?

Slide 6 - Tekstslide

Formatie; vormen nieuwe regering
Verkenners: welke coalities zijn er mogelijk?
Informateur: onderhandelingen specifieke coalitie
Formateur: meestal minister-president; invulling posities kabinet

Om een regering te vormen heb je de steun van de meerderheid  nodig

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

Hoe kunnen wij inspraak hebben binnen onze democratie?

Slide 9 - Open vraag

Verschil belangen-/ actiegroep
Actiegroep; specifiek doel bereiken; handtekeningenactie voor een nieuw sportveld

Belangengroep: JOB voor belangen mbo-studenten, Greenpeace; na het bereiken van het doel, weer een nieuw doel. 

Slide 10 - Tekstslide

Invloed
- Burgerinitiatief bijvoorbeeld via sociale media
- Hopen dat politieke partijen dit oppakken. 


Directe invloed: referendum; aan iedere stemgerechtigde wordt zijn mening gevraagd over een onderwerp

Indirect: via tussenpersoon

Slide 11 - Tekstslide

Europese Unie
Europees
Landelijk
Gemeente
Europees Parlement
Tweede Kamer
Gemeenteraad
Europese Commissie
Regering
College B&W
Europese Fractie
Regeringspartijen
Fracties/ partijen gemeente

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Link

Europese Unie
Nederland is hier lid van;
  • we hebben de Euro
  • je mag vrij reizen naar alle Eu-landen
  • burgers moeten zich aan de Europese regels houden.

Er is nog geen Europees leger. Landen mogen zelf beslissen over inzetbaarheid.

Slide 14 - Tekstslide

Examen thema 4
Volgende week examen thema 4

Slide 15 - Tekstslide