Bezit 's 2BK/KGT

Welcome back everybody!
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welcome back everybody!

Slide 1 - Tekstslide

GRAMMAR
Grammar survey!
Goal of this lesson: -Know when to use 's or s'

Slide 2 - Tekstslide

Wat valt je op aan de volgende zinnen?
the dog is barking                         the dog's bone
the dogs are barking                     the dogs' bone 


Slide 3 - Tekstslide

bezit 's

Slide 4 - Tekstslide

Bezit S Nederlands

iets is van iemand (personen & dieren)

Tims fiets.
De kats snorharen.
Het zijn Piets kleren.
 vaste s in het Nederlands

Slide 5 - Tekstslide

Bezit 's Engels

personen en dieren in enkelvoud & meervoud (niet eindigend op -s)

Tims fiets. - Tim's bike.
De kats snorharen. - The cat's whiskers.
Het zijn Piets kleren.. - They are Pete's clothes.

Slide 6 - Tekstslide

Jill is my ...... friend.

(de vriend van mijn zus)
A
sister's
B
sisters
C
sisters'

Slide 7 - Quizvraag

This is ...... car.

(Dit is de auto van Hannah)
A
Hannahs
B
Hannahs'
C
Hannah's

Slide 8 - Quizvraag

Bezit ' Engels

personen en dieren in meervoud die eindigen op -s alleen een komma!

Mijn ouders huis. - My parents' house.
Het feest van zijn broers. - His brothers' party.
(Het feest van zijn broer. - His brother's party.)

Slide 9 - Tekstslide

The ...... (mv) necks are long.
A
giraffes
B
giraffe's
C
giraffes'

Slide 10 - Quizvraag

These are our ...... (mv) cats.
A
friend's
B
friends'
C
friends

Slide 11 - Quizvraag

Of
dingen, hoeveelheden, aardrijkskundige namen


The roof of the house.
The capital of England.
A cup of coffee
A pound of apples

Slide 12 - Tekstslide

Het dak van het huis
A
The house's roof
B
The house of the roof
C
The roof of the house
D
The houses' roof

Slide 13 - Quizvraag

An ...... (ev) ear is very big.
A
elephants
B
elephant's
C
elephants'

Slide 14 - Quizvraag

My best ...... (ev) wedding.
A
friends
B
friend's
C
friends'

Slide 15 - Quizvraag

My best ...... (mv) wedding.
A
friends
B
friend's
C
friends'

Slide 16 - Quizvraag

Which one is correct?
A
The window of the room
B
The room's window
C
The rooms' window

Slide 17 - Quizvraag

Where is the ...... shower?
A
ladies
B
ladies'
C
ladies's

Slide 18 - Quizvraag

Geef jezelf een cijfer in hoeverre je dit onderdeel hebt begrepen.
Cijfer van 1 t/m 10

Slide 19 - Open vraag

End of this lessonup

Slide 20 - Tekstslide