Theorie Lezen Luisteren 3F 3pw3M

Deze week les 6
voorkennis activeren
De indeling van een tekst
woordbetekenis 
beeldspraak herkennen.

1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Deze week les 6
voorkennis activeren
De indeling van een tekst
woordbetekenis 
beeldspraak herkennen.

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leesvaardigheid
Voorkennis ophalen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

welk soort lezen hebben we niet behandeld?
A
globaal lezen
B
intensief lezen
C
verkennend lezen
D
ondertiteling lezen

Slide 3 - Quizvraag

Globaal lezen: 
Je kijkt naar het uiterlijk van de tekst
Je kijkt welke tekstsoort het is. 
Je leest de tekst precies
Je zoekt de betekenis van moeilijke woorden op.
Je denkt na over wat je al weet over het onderwerp
Je leest de inleiding
en de 1e en laatste zin van een alinea.
Globaal lezen
intensief lezen
verkennend lezen

Slide 4 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Deze weekTekstopbouw 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

INLEIDING

- vertelt op een interessante en boeiende manier wat het onderwerp van een tekst is

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

INLEIDING
Kenmerken van een inleiding.
1. aantrekkelijke opening;
2. introductie van het onderwerp;

3. hoofdvraag of het standpunt

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

MIDDENSTUK (KERN)

- bestaat vaak uit meerdere alinea's
- vertelt in elke alinea iets nieuws over het onderwerp (deelonderwerpen)
- elke alinea kan een tussenkopje hebben

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SLOT

- dit is de afronding van de tekst

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SLOT
In de afrondig wordt bijvoorbeeld:
- de hoofdgedachte van de tekst genoemd

- een advies gegeven

- een conclusie getrokken

- een korte samenvatting van de tekst gegeven

- een toekomstverwachting genoemd

- een vraag uit de inleiding beantwoord

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In de volgende slide zie je twee teksten.


Het zijn inleidingen van een tekst. 
Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lees de 2 teksten.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat denk jij dat het onderwerp is van de hele tekst 'veilig naar de kermis?'?
A
zweefmolens
B
veiligheid van kermisattracties
C
ernstig gewond
D
ongeluk

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Lees de 2 teksten.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk soort slot is het slot in de tekst 'App Examengids'?
A
Een advies
B
een antwoord op de vraag uit de inleiding
C
een conclusie

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

GELEERD?

DE INLEIDING EN HET SLOT VAN EEN TEKST

- je weet dat een goede tekst bestaat uit een inleiding, middenstuk en slot (herhaling)

- je kunt de functie van de inleiding en het slot van een tekst benoemen

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

woordbetekenis 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe vind je een woordbetekenis in een tekst?
  • Zoek in de tekst een synoniem. ( een woord met dezelfde betekenis) 
  • Zoek in de tekst naar de betekenis.
  • Zoek in de tekst naar een voorbeeld.
  • Zoek in de tekst naar en tegenstelling. 
  • Zoek in het woord dat je niet kent een bekend woorddeel.
  • Zoek het op in het woordenboek

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beeldspraak herkennen

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je kamer ziet eruit ALS
een zwijnenstal.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

BEELDSPRAAK IS FIGUURLIJK TAALGEBRUIK

Beeldspraak betekent dat je iets uitlegt met een beeld.
Je gebruikt dan woorden die je niet letterlijk, maar figuurlijk bedoelt.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Is er iets wat je nog niet zo goed snapt?
Zo ja, schrijf dit op.

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat vond je van deze les?
Auw en wauw moment

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies