cross

Baksteen en metselwerk

De theorie over baksteen en metselwerk is te vinden via de onderstaande link: 
https://nutechniek.online.noordhoff.nl/leereenheid?chapterid=b651808e-d3ff-e511-96ca-00215a49ba12

Baksteen en metselwerk
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
bouwkundeStudiejaar 1

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

De theorie over baksteen en metselwerk is te vinden via de onderstaande link: 
https://nutechniek.online.noordhoff.nl/leereenheid?chapterid=b651808e-d3ff-e511-96ca-00215a49ba12

Baksteen en metselwerk

Slide 1 - Tekstslide

Inleiding
  • Baksteenfabricage 
  • Baksteenvormen 
  • Baksteenformaten 
  • Kunststeen 
  • Steen bematingen / Gehakte stenen 
  • Koppen en lagenmaat 
  • Soorten muren 
  • Metselverbanden

Slide 2 - Tekstslide

Baksteenfabricage
Er zijn in hoofdzaak 3 soorten klei : 
1. RIVIERKLEI   2. ZEEKLEI  3. LÖSS OF BERGKLEI.

In Nederland komt veel klei voor, vooral bij rivieren (uiterwaarden) en polders.
Klei bestaat uit : zeer fijn zand - kleimineralen - metaaloxiden - plantenresten en kalk.
- Veel ijzeroxide in de klei, baksteen wordt rood.
- Veel kalk in de klei, baksteen wordt geel.

Slide 3 - Tekstslide

Het fabricageproces 
Het fabricageproces bestaat uit:
A. Afgraven van de klei
B. Opslag van de klei
C. Voorbewerken van de klei
D. De steen vormen
E. Drogen
F. Bakken

Slide 4 - Tekstslide

A. Afgraven van de klei : 
In verschillende gebieden wordt klei afgegraven voor de baksteenindustrie. 

Slide 5 - Tekstslide

B. Opslag van de klei 
De klei wordt in lagen opgeslagen, vaak gebruikt men verschillende soorten klei

Men doet dit gewoon buiten of in kleiloodsen.

De plantenresten en dergelijke die in de klei zitten kunnen nu "vergaan".

Door de klei verticaal af te graven worden verschillende soorten gemengd.

Slide 6 - Tekstslide

C. Voorbewerken van de klei 
Met speciale machines wordt de klei gereinigd, vermengd - gedoseerd - geraspt en gewalst.
Kollergang

Slide 7 - Tekstslide

Vervolg
Door deze bewerkingen wordt de klei homogeen (een geheel) en plastisch zo dat ze goed is te vervormen.
Walsmachine

Slide 8 - Tekstslide

D. De stenen vormen 
De steen kan op 3 manieren gevormd worden :
A. Handvormmethode.
B. Vormbakmethode.
C. Strengpersmethode.

Slide 9 - Tekstslide

E. Drogen 
Vormelingen of Groenlingen.

2 dagen drogen tegen scheuren in droogkamers
70 graden
.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Waarom worden de groenlingen voor gedroogd in droogkamers?
A
Dat scheelt tijd in het bakproces.
B
Zo behoudt de steen beter zijn kleur.
C
Zo kost het minder gas/ goedkoper.
D
Anders gaat deze scheuren.

Slide 12 - Quizvraag

Handvormmethode
Handwerk
Gebruik vormbak
Typische vorm 
Tegenwoordig machinaal
Herkenning

Slide 13 - Tekstslide

Welke baksteentype is het meest vormvast?
A
Handvorm baksteen
B
Vormbak baksteen
C
Strengpers baksteen
D
Vormbak en strengpers baksteen

Slide 14 - Quizvraag

Vormbakmethode
De vormbakmethode lijkt veel op handvormmethode.
De klei wordt niet in de vormbak gegooid maar geperst met een machine.
De persdruk is groter als bij de handvormmethoede, de klei komt daarom meer in de hoeken
De vormbakstenen zijn daardoor rechter en strakker.
De vormbaksteen heeft 5 bezande vlakken en een gladde kant.

Slide 15 - Tekstslide

Strengpersmethode
Uit een machine  wordt een klei geperst met de hoogte en breedte van de steen (streng).
Een beugel met ijzerdraad snijdt de steen ieder keer op lengte.  
Men kan de steen met zand bestrooien waardoor deze een ruw oppervlak krijgt. 
De strengperssteen herken je aan de strakke kanten en het gladde oppervlak en de perforaties of doorlopende gaten in de steen. Perforaties besparen grondstof en zorgen voor een snelle en gelijkmatige droging.

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Tekstslide

Baksteenformaten
De metselsteen of baksteen is er in verschillende formaten.                
Het meest gebruikt wordt het WAALFORMAAT:  210 - 100 - 50mm. 

Andere steen formaten zijn :  Vechtformaat  210 -100 - 40mm.
                                                        Rijnformaat     180 - 85 - 50mm.
                                                        Dikformaat      210 -100 -70mm.
                                                        Boerkens          180 - 85 - 65mm.
                                                        IJsselformaat  160 - 78 - 41 mm.

Vroeger had elke streek zijn eigen steenfabriek en dus ook zijn eigen afmeting.
Nu is dag anders het fabricage proces is nu machinaal, zo kan er makkelijk een  ander formaat gemaakt worden.

Slide 19 - Tekstslide

Klezoor
Lagenmaat
Drieklezoor
Strek
Koppenmaat
Kop

Slide 20 - Sleepvraag

Gehakte stenen

Slide 21 - Tekstslide

Soorten muren
Klampmuur                 Halfsteensmuur         Steensmuur

Slide 22 - Tekstslide

Kunststeen (niet gebakken steen)
Dragende binnenmuren

Kalkzandsteen (draagkrachtig)Betonsteen (draagkrachtig) Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Kunststeen (niet gebakken steen)
Niet draagkrachtig scheidingswanden.

Cellenbeton
Gipsblokken

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

Opdracht
De vragen staan op portal
De uitweking moet worden ingeleverd in jullie map constructieleer op OneDrive.

Slide 27 - Tekstslide