cross

De snelheid van geluid

Pictogrammen in LessonUp
Aantekening in je schrift
Hotspot:
Aantekening in je schrift
Hotspot:
Extra uitleg
Hotspot:
Filmpje kijken
Hotspot:
Link naar  toepasing
Opdracht in je schrift maken
Opdracht op je iPad maken
Uitleg, tekst goed doorlezen
Hotspot:
Geluid luisteren
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & Natuurmavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Pictogrammen in LessonUp
Aantekening in je schrift
Hotspot:
Aantekening in je schrift
Hotspot:
Extra uitleg
Hotspot:
Filmpje kijken
Hotspot:
Link naar  toepasing
Opdracht in je schrift maken
Opdracht op je iPad maken
Uitleg, tekst goed doorlezen
Hotspot:
Geluid luisteren

Slide 1 - Tekstslide

Toonhoogte
Snaren en Toonhoogte
De toonhoogte van een gitaar kun je makkelijk aanpassen. Dit doe je als je er muziek mee wilt maken, maar ook als je het instrument wilt stemmen.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Toonhoogte verhogen/verlagen
Er zijn drie manieren waarop je de toonhoogte van een snaar kunt verhogen:
De snaar strakker spannen.
De snaar korter maken.
De snaar dunner maken.

Er zijn drie manieren waarop je de toonhoogte van een snaar kunt verlagen:
De snaar losser spannen.
De snaar langer maken.
De snaar dikker maken.

Slide 4 - Tekstslide

Hoge/lage tonen
Strakker/losser, dikker/dunner en korter/langer werken voor alle snaarinstrumenten. Dus ook voor de viool, cello, contrabas, basgitaar, piano, harp, etc. De lengte gaat ook op voor blaasinstrumenten. 
Hoe langer de pijp van bijvoorbeeld een orgel, hoe lager het geluid dat deze maakt. 

Slide 5 - Tekstslide

Trillingen
Met een trilling bedoelen we in de natuurkunde een beweging die zich steeds herhaalt. 

Slide 6 - Tekstslide

Vraag 1
Hoeveel trillingen staan er in de afbeelding getekend?

Slide 7 - Tekstslide

Frequentie
Frequentie is het aantal trillingen per seconde.
Het symbool voor frequentie is de kleine letter f. 
De frequentie wordt gemeten in hertz (Hz). 

Slide 8 - Tekstslide

Frequentiebereik mens
Mensen kunnen niet alle frequenties horen. De frequenties die mensen kunnen horen liggen tussen de 20 en 20.000 Hz. We noemen dit het
frequentiebereik van het mensenlijk gehoor. Dit frequentiebereik wordt kleiner als we ouder worden. We horen dan steeds minder lage en
hoge tonen. 

Slide 9 - Tekstslide

Trillingstijd

Slide 10 - Tekstslide

Trillingstijd/frequentie
Om iets te kunnen zeggen over de toonhoogte van een geluid, kun je kijken naar de frequentie (f) of de trillingstijd (T). Hoe hoger de frequentie , hoe groter het aantal trillingen per seconde. 
Hoe groter het aantal trillingen per seconde, hoe hoger het geluid. 
Bij een hogere frequentie duurt elke trilling steeds minder lang. Het is logisch dat frequentie en trillingstijd zoveel met elkaar te maken hebben. 
In de formuledriehoek hiernaast zie je het verband tussen de trillingstijd en de frequentie.

Slide 11 - Tekstslide

Voorbeeld
Een trillend voorwerp doet precies 30 ms over 1 trilling. Hoe groot is de frequentie van deze trilling?

Slide 12 - Tekstslide

Vraag 2

Slide 13 - Tekstslide

Antwoord op vraag 2

Slide 14 - Open vraag

Vraag 2 - uitwerking

Slide 15 - Tekstslide

Vraag 3

Slide 16 - Tekstslide

Antwoord op vraag 3

Slide 17 - Open vraag

Vraag 3 - uitwerking

Slide 18 - Tekstslide

Vraag 4

Slide 19 - Tekstslide

Vraag  4 - uitwerking

Slide 20 - Tekstslide

8.5 Geluidsnelheid

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Geluidssnelheid
1

Slide 23 - Tekstslide

1
2
Geluidssnelheid

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Hoe?
Opdracht 1
Gegeven:

Gevraagd:

Formule:

Berekenen:

Antwoord:

Slide 26 - Tekstslide

Uitwerking opdracht 1
Gegeven:
     v = 0,343 km/s
     v = 343 m/s
     t = 5 s
Gevraagd:
     s
Formule:
     s = v x t
Berekenen:
     s = 343 x 5
     s = 1715
Antwoord:
     s = 1715 m

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Echo
Door het praten gaat de lucht trillen
Het geluid / de trilling verplaatst zich weg van de persoon
Harde en gladde oppervlakken kaatsen het geluid goed terug in tegengestelde richting.
Op het moment dat het geluid in het oor komt van de persoon hoort deze het geluid een tweede keer
Het geluid verplaatst zich terug naar de plek waar het vandaan kwam

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Opdracht 2
Gegeven:

Gevraagd:

Formule:

Berekenen:

Antwoord:

Slide 31 - Tekstslide

1
Uitwerking opdracht 2
Het antwoord moet je door 2 delen, want je hebt nu heen en terug uitgerekend. De diepte van de zee is een enkele reis.
2

Slide 32 - Tekstslide

Samenvatting

Slide 33 - Tekstslide

a. Heb je alles van deze les begrepen?
b. Zijn er onderdelen van deze les die je nog niet zo
goed begrijpt of waar je meer uitleg voor nodig hebt?
c. Heb je nog tips of suggesties voor deze les?

Slide 34 - Open vraag