Exam prep: writing letters formal/informal

1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 3,4

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Which is the one you can't use when writing a formal letter?
A
Dear Sir/Madam,
B
Hi Potter,
C
Dear Mr Potter,

Slide 2 - Quizvraag

Key elements in writing:

Slide 3 - Tekstslide

Writing A2: 
Ik kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Ik kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.

Slide 4 - Tekstslide

Formele brief: 

Gebruik je om bijvoorbeeld een sollicitatie te versturen of als je contact zoekt met een bedrijf in het buitenland.

Hoe ziet een formele brief eruit:

Indeling is erg belangrijk bij een formele brief. Een formele brief heeft ook altijd dezelfde opbouw.Denk aan de indeling van de brief, juist taalgebruik en interpunctie. 


Slide 5 - Tekstslide

Indeling formele brief

1. Aanhef:
Dear Ms/Mr Sir/Madam,

2. In de eerste Alinea geef de reden waarom je deze brief schrijft.
I'm writing to you in response to...

3. Voor elk nieuw onderwerp waar je mee begint, gebruik je een nieuwe alinea.
4. Afsluitende zin: 
  • Thank you in advance for your response. 
  • I look forward to hearing from you soon.
  • I hope to hear from you soon. 

5. Afsluiting

a. Ben je bekend met de persoon? ja : Yours sincerely, / Kind regards, 

b. Ben je bekend met de persoon? nee :Yours faithfully, 

 Sluit de brief af met je voor- en achternaam.

Slide 6 - Tekstslide

Informele brief

Publiek: vrienden/familie/buren of mensen die je goed kent. 

Pas je taalgebruik hierop aan. Laat zien dat je binnen de kaders soepeler om kan gaan met de taal. Maar vergeet niet dat het een examen is en dat straattaal/slang niet geaccepteerd zal worden. 
Bijvoorbeeld:

Can you tell me what movie I should watch (informeel)
Could you inform me on what movie I should watch. (formeel)

Het verschil tussen: 

can/could
want to/ would like
fun/ exciting
nice/ wonderful 

Slide 7 - Tekstslide

Indeling informele brief

1. Aanhef
Dear Name/Mr/Miss/Mrs, 

2. Inhoud:
Bij een informele brief mag je meer persoonlijk taalgebruik gebruiken, maar let erop dat het een nette brief blijft.

Bijvoorbeeld: Do you want to get together? 


Introductie alinea: 
Hier begin je met een korte inleiding en introduceer je je brief. 

Bijvoorbeeld: 

 “How are you? I'm doing great"

“How is life at school?”

“I hope you are doing well?”

“Have you heard about ….?”


c. Zorg ervoor dat je weer per onderwerp een alinea gebruikt.

Slide 8 - Tekstslide

3. Afsluitende zin:
Hieronder staan een paar zinnen die je kan gebruiken bij het afsluiten.

  •   “I am looking forward to hearing from you soon”
  • “I hope to hear from you soon”
  • “I can not wait to see you soon”
  • “Give my regards to…”
4. Afsluiting


a. “Best wishes,”

b. “Kind regards,”


5. Je voornaam

Slide 9 - Tekstslide

Voegwoorden: welke ken je?

Slide 10 - Woordweb

Voegwoorden: let's practise

Why? 

Voegwoorden zorgen ervoor dat jouw verhaal een mooie samenhang krijgt. Dit is een belangrijk onderdeel tijdens het schrijven. 

De meest bekende voegwoorden zijn: and/ because/ so 

Maar als je er meer zou kunnen leren, kan je het verhaal niet alleen naar een hoger niveau tillen, je kan het schrijven makkelijk maken, mooier en fijner om te lezen. 

Denk eens aan: therefore, and so on, nevertheless (prachtig toch) 

In class: we are going to play a game
At home: go to your quizlet account: MissTimmerGC : verbindingswoorden

Slide 11 - Tekstslide

We are going to discuss homework. What would you like to go over?

Slide 12 - Open vraag

Homework:

  1. Prepared speech:
--> Would you rather be able to breathe underwater or be able to fly.
--> Would you rather have no internet or have no phone.
3. Noteer 5 voegwoorden die bij jou passen.


Targets next time: 
 
  • Putting letter writing to practice B1: page 107 / A2: page 111
  • Summary 

Slide 13 - Tekstslide

Questions?

Slide 14 - Open vraag