VCA examenvragen V2 - V

VCA examenvragen
V
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
VCAMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

VCA examenvragen
V

Slide 1 - Tekstslide

In een constructiewerkplaats wordt een nieuwe lasrobot geïnstalleerd. Wat geldt voor de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)?
A
Er moet een nieuwe RI&E door de medewerkers uitgevoerd worden.
B
Er moet een nieuwe RI&E uitgevoerd worden door de werkgever en werknemer samen.
C
Er moet een nieuwe RI&E worden uitgevoerd door een interne veiligheidsdeskundige (preventiemedewerker).
D
De werkgever mag zelf bepalen of een nieuwe RI&E noodzakelijk is.

Slide 2 - Quizvraag

Wat mag de Inspectie SZW doen?
A
Een plan van aanpak afkeuren
B
Een werkvergunning ondertekenen
C
Het werk stilleggen
D
Overwerkbriefjes ondertekenen

Slide 3 - Quizvraag

Wat moet de werkgever regelen in het kader van gezondheidstoezicht?
A
Mogelijkheid tot periodiek onderzoek (PMO)
B
Controle van een zieke thuis
C
Griepspuiten voor werknemers boven de 50 jaar

Slide 4 - Quizvraag

Harry werkt in een fabriek met gevaarlijke stoffen. Hij heeft voldoende PBM's om zich te beschermen en hij heeft ook een persoonlijke monitor bij zich. Opeens ziet hij bij een opslagvat een groene damp vrijkomen. Wat moet hij doen?
A
Gewoon blijven werken. Zijn PBM's en persoonlijke monitor beschermen hem
B
Afstand houden en zijn chef waarschuwen
C
Direct kijken wat er aan de hand is

Slide 5 - Quizvraag

Je bent bezig met graafwerkzaamheden.

Wanneer graaf je zorgvuldig?
A
Als je een getande graafbak gebruikt
B
Als je op aanwijzingen van de Inspectie SZW graaft
C
Als je proefsleuven graaft

Slide 6 - Quizvraag

Gerrit moet werkzaamheden uitvoeren in een opslagtank. Als voorzorgsmaatregel worden er steekflenzen geplaatst. Waarvoor dienen steekflenzen?
A
Om Gerrit te beschermen tegen de gevaren van elektriciteit
B
Als scheidingswand bij de opslag van twee gevaarlijke stoffen
C
Voor het afsluiten van toevoerleidingen naar de opslagtank

Slide 7 - Quizvraag

Wat is het doel van de Arbeidstijdenwet?
A
Bescherming van de werknemers zodat zij niet meer dan 38 uur per week werken
B
Bescherming van werknemers om te voorkomen dat de veiligheid en gezondheid in gevaar komt
C
Bescherming van werkgevers om vakanties mogelijk te maken

Slide 8 - Quizvraag

Wat maakt het werken met hydraulisch gereedschap gevaarlijk?
A
Door de hoge druk kunnen slagen of koppelingen losschieten en letsel veroorzaken
B
Door de hoge luchtdruk kunnen onderdelen worden weggeblazen
C
Er ontstaat veel warmte waardoor brand kan ontstaan

Slide 9 - Quizvraag

Hoe kan het werken met een boormachine brand veroorzaken?
A
Door het wegspatten van heet boorsel
B
Door het werkstuk niet vast te zetten
C
Door het lang uitlopen van de machine

Slide 10 - Quizvraag

Welke eis geldt voor gereedschapmachines?
A
Deze moeten door iedereen bediend kunnen worden
B
Deze moet in een afgesloten ruimte staan
C
Deze moeten een CE-markering hebben

Slide 11 - Quizvraag

Wanneer kun je een rolsteiger veilig verplaatsen?
A
Als dat gebeurt onder deskundig toezicht
B
Als de stabilisatoren verwijderd zijn
C
Als er niemand meer op de steiger is

Slide 12 - Quizvraag

Waarom moet je bij het gebruik van pneumatisch gereedschap regelmatig pauzeren?
A
Om het apparaat weer te laten afkoelen
B
Om je lichaam te laten herstellen (pauze/rust)
C
Om te controleren of alles nog in orde is

Slide 13 - Quizvraag

Welke eis moet je aan een hamer stellen?
A
De steel mag niet meer dan één beschadiging hebben
B
Het gewicht van de kop moet erop staan
C
Kop en steel moeten stevig bevestigd zijn

Slide 14 - Quizvraag

Waarom kun je beter een ringsleutel in plaats van een steeksleutel gebruiken?
A
De moer zal dan minder beschadigen
B
Dat is veiliger voor de gebruiker
C
Je kunt dan meer kracht zetten

Slide 15 - Quizvraag

Welke oordopjes zie je hier?
A
Watten
B
Pluggen
C
Otoplastieken

Slide 16 - Quizvraag

Welk soort bord zie je hier?
A
Waarschuwingsbord
B
Veiligheidsvoorzieningenbord
C
Gebodsbord
D
Verbodsbord

Slide 17 - Quizvraag

Dit bord betekent:
A
Verboden toegang voor vreemden
B
Verboden toegang voor bevoegden
C
Verboden toegang voor onbevoegden
D
Verboden toegang

Slide 18 - Quizvraag

Je werkt bij een verhuisbedrijf. Er worden vandaag verhuisdozen en meubels verhuist.

Welke uitspraak is juist?
A
Je mag maximaal 15 kilo tillen als je alleen bent.
B
Bij het tillen houdt je de last (dat wat je tilt) zo dicht mogelijk tegen je aan.
C
Je houdt je armen gestrekt bij het tillen van een doos.

Slide 19 - Quizvraag

Wat is een belangrijke taak van deskundige personen of diensten op het gebied van preventie?
A
Het uitvoeren van arbeidsgeneeskundige onderzoek
B
Handhaven van de Arbeidsomstandighedenwet op de werkplek
C
Het overnemen van de verantwoordelijkheid op het gebied van Veiligheid en gezondheid (V&G)

Slide 20 - Quizvraag

Wat bevordert veilig werken?
A
Door een positieve instelling over veiligheid
B
Door stoer gedrag te stimuleren
C
Door meer PBM’s dan nodig te gebruiken

Slide 21 - Quizvraag