executieve functies

1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
Communication & multimedia designHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 34 slides, met tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Executieve functies
vaardigheden die het  mogelijk maken om onafhankelijk, doelgericht gedrag te laten zien

Slide 3 - Tekstslide

Executieve functies zijn aangeboren.


en ontwikkelen zich verder geduren het leven.

Maar een beperkt deel van de executieve functies is te trainen

Slide 4 - Tekstslide

executive 
functies
inhibitie
Flexibiliteit
werkgeheugen
2001 Akira Miyake

Slide 5 - Tekstslide

indeling Dawson & Guare (2010)
Reactie inhibitie
werkgeheugen
emotie regulatie
volhouden aandacht
taak initiatie
planning prioritering
organisatie
time managment
doelgericht doorzettings vermogen
flexibilitiet
metacognitie

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Executieve functies 
oefen je niet als losstaand iets.
Je gebruikt het in combinatie met leerstof. 

IQ is niet bepalend hoe een kind functioneert. Het gaat ook
om hoe je met de leerstof omgaat. Hoe leer je? 

Slide 8 - Tekstslide

3 kern functies
 • werkgeheugen
 • reactie inhibitie
 • flexibiliteit

Slide 9 - Tekstslide

Werkgeheugen
verbaal
korte termijn geheugen
visueel ruimtelijk
korte termijn geheugen
centrale  besturing
WERKGEHEUGEN
lange termijn geheugen

Slide 10 - Tekstslide

werkgeheugen en rekenen
verbaal geheugen
verbaal en visueel geheugen
278+345= 
visueel en ruimtelijk geheugen
728
574  +

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link

Reactie-Inhibitie
trainen van inhibitie
van externe - naar interne inhibitie
Het vermogen om je eigen gedrag, handelingen en gedachten op tijd te stoppen
"op tijd stoppen"

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Link

Flexibiliteit
 • Je kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden
 • makkelijk kunen switchen
"Pas je aan"

Slide 16 - Tekstslide

de rest van de EF

Slide 17 - Tekstslide

emotie regulatie
vermogen om emoties te reguleren om doelen te realiseren
"alles onder controle?!"

Slide 18 - Tekstslide

volhouden  aandacht
Volhouden aandacht

Slide 19 - Tekstslide

taakinitiatieHet vermogen om zonder te dralen met een taak te beginnen
"begin eraan"

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

   Planning en prioritering
     De vaardigheid om een plan te maken om       een doel te bereiken.

     Daarbij ook kunnen beslissen wat             belangrijk en niet belangrijk is.

Slide 23 - Tekstslide

Organisatie
"alles op orde?!"
Het vermogen om systemen te ontwikkelen en te onderhouden om op de hoogte te blijven van informatie en benodigde materialen.

Slide 24 - Tekstslide

TIME MANAGEMENT
"denk aan de tijd"
timer
1:00
De vaardigheid om in te schatten hoeveel tijd je hebt, hoe die te verdelen en hoe je een deadline haalt

Slide 25 - Tekstslide

Doelgericht werken
"Hoe zet je door en bereik je het doel"
Het vermogen om een doel te formuleren
dat te realiseren en daarbij niet afgeleid of afgeschrikt te worden door tegengestelde belangen.

Slide 26 - Tekstslide

Metacognitie
"hoe leer jij"
Het proces van reflecteren over en bijsturen van het eigen denken. 
Het managen van het eigen leren
kennis
weten wat je wel en niet kan
vaardigheden
kiezen en switchen van de juiste strategie

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Executieve functies


Werkwijze in 3 stappen

Slide 29 - Tekstslide

Stap 1
 • Maandagmiddag 25 mei 
 • Docenten hebben overleg in kleine groepen 
 • Planning hiervoor volgt nog 
 • Mentor bespreekt met vakdocenten de 
  executieve functies van zijn/haar leerlingen

Slide 30 - Tekstslide

Stap 2
 • Komende weken 
 • (Herhaling) Uitleg voor leerlingen door
  mentor
 • Leerlingen vullen op papier hun
  sterke punten en verbeterpunten in

Slide 31 - Tekstslide

Stap 3
 • In laatste weken van het schooljaar
 • Coachgesprek met een leerling
 • Vul samen het (aangepaste, nieuwe) coachformulier in
 • Bestand opslaan op Q schijf
  Q:\HC\ONDERWIJS\Kerngroep O\leerlingbegeleiding\klas  

Slide 32 - Tekstslide

Ter info
 • Alle bestanden zijn te vinden op de Q-schijf:
Q > HC > Onderwijs > Kerngroep O > Onderwijs > 
CGO onderbouw > 2019-2020

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide