cross

8.4 Bronnen: het Amazonegebied

Amazone
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Amazone

Slide 1 - Tekstslide

Tropisch regenwoud is een
Kenmerken tropisch regenwoud:
 • bevindt zich tussen de 23,5º NB en 23,5º ZB (tropen)
 • Warm en heel vochtig gebied 
 • Hierdoor veel biodiversiteit , etages van bomen
 • Grootste tropisch regenwoud = Amazone gebied

Slide 2 - Tekstslide

Waarom ligt het tropisch regenwoud daar?

Slide 3 - Tekstslide

Bij de evenaar is het warmer omdat ... 
1) Op de evenaar vallen de zonnestralen loodrecht in. Dit geeft meer warmte dan schuine zonnestralen zoals bij de polen. Bij de polen moet met dezelfde zonne-energie een groter gebied verwarmd worden.
2) Bij de evenaar leggen de zonnestralen een kortere weg af door de dampkring. Schuine stralen moeten een langere weg afleggen door de dampkring en komen onderweg meer wolken en stofdeeltjes tegen om tegenaan te bosten.

Slide 4 - Tekstslide

Bij de evenaar is het natter omdat ...
1. Sterke verwarming door de zon bij de evenaar (lage breedte).
2. Warme lucht stijgt op.
3. Lucht koelt af.
4. Koude lucht kan minder
waterdamp bevatten (condensatie).
5. Ontstaan van wolken.
6. Dagelijkse neerslag (heftige buien).


Slide 5 - Tekstslide

Het klimaat in de Amazone is ...
A
warm en droog
B
warm en vochtig
C
koel en nat
D
hetzelfde als in NL

Slide 6 - Quizvraag

Waar ligt het tropische regenwoud
Had je deze kenmerken ook in je woordweb? 
A
Tussen de 23,5 º NB en ZB
B
Tussen de 20º en de 40º NB
C
Tussen de 20º en de 40º ZB
D
Alleen in Zuid- Amerika

Slide 7 - Quizvraag

In de tropen regent het erg vaak. Dit komt door.....?
A
Stuwingsregens
B
Stijgingsregens
C
Loefzijde
D
Frontale regens

Slide 8 - Quizvraag

0

Slide 9 - Video

Wat haal je uit het filmpje?

Slide 10 - Open vraag

Ontbossing

Slide 11 - Tekstslide

Ontbossing?
Wat is het?

Waarom is het?
Hints:
Ontbossing en landbouw?
Ontbossing en bevolkingsgroei?
Ontbossing en handel?
Ontbossing en mijnbouw?
Ontbossing en stuwdammen?
Ontbossing en vleeseten?

Slide 12 - Tekstslide

Ontbossing
redenen voor ontbossing:
 • meer landbouwgrond
 • uitbreiding steden (bevolking spreiden)
manieren van ontbossing:
 • bomen kappen
 • bomen afbranden

Slide 13 - Tekstslide

Gevolgen van ontbossing

Slide 14 - Tekstslide

Biodiversiteit
Verlies biodiversiteit 
-> ecosysteem aangetast
= er leven minder soorten dieren en planten in de omgeving

Slide 15 - Tekstslide

Mondiale klimaat verandering
 • Opwarming aarde
 • Verbranding bossen --> CO2 vrijkomen
       Wel vervangen door landbouwplanten, maar die nemen minder CO2 op
 • Broeikasgassen
--> Landdegradatie

Slide 16 - Tekstslide

Grootschalige (soja)landbouw is niet duurzaam:
 • Het tropisch regenwoud wordt gekapt of verbrand om er vee te laten grazen of om er sojaplantages/palmolieplantages aan te leggen
 • De nieuwe bossen vormen een monocultuur: 1 soort plant
 • Grond raakt uitgeput & bodem en water vervuild met pesticiden en kunstmest

Slide 17 - Tekstslide

Monoculturen

Slide 18 - Tekstslide

Mijnbouw is niet duurzaam:

• Het bos wordt ook gekapt om aan mijnbouw te kunnen doen: door de bomen te kappen kunnen mensen bij de natuurlijke hulpbronnen eronder komen. Gevolg:
 • Grond- en oppervlaktewater raakt vervuild met zware metalen (kwik) en vergif (cyanide) 
• Dagbouwmijnen tasten landschap aan

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Landbouw en mijnbouw
Veel van oorspronkelijke natuurlandschappen is verdwenen, door:
 • stedengroei
 • meer infrastructuur
 • land- en mijnbouw

Slide 25 - Tekstslide

Kleine boeren 
(inheemsen en pachters)
Grootgrondbezitters en MNO's
geen eigendomsrechten
landgrabbing en landroof

Slide 26 - Tekstslide

Landroof of landgrabbing

Slide 27 - Tekstslide

Handen
Waarom zijn de handen op de cartoon zo groot afgebeeld?

Van wie zijn die handen?
De handen symboliseren het verwerven van enorme oppervlaktes grond door de multinationals.


Slide 28 - Tekstslide

Landschap
Waaruit kun je afleiden dat de cartoon geen betrekking heeft op het oorspronkelijke natuurlandschap?

Op de weggegraaide grond staan mensen ‘klein’ afgebeeld. Ze verbeelden de kleine boeren, die al een deel van het landschap gebruikten voor landbouw.
Klein afgebeeld: kleine boeren. Ze worden vaak van hun grond verdreven.


Slide 29 - Tekstslide

Ongelijkheid
In Brazilië is er een grote ongelijkheid tussen de mensen met veel land (grootgrondbezitters) en de mensen met weinig/geen land die land huren van de grootgrondbezitters (landlozen).

De grootgrondbezitters zijn rijk, produceren voor de export en hebben veel macht (vaak corruptie)
De landlozen zijn arm, produceren voor zichzelf en hebben weinig te zeggen

--> ongelijkheid tussen mensen op het platteland

Slide 30 - Tekstslide

Huiswerk
Maak opdracht 1 t/m 6 en de herhaling

Slide 31 - Tekstslide