Kwaliteitsvol handelen

Kwaliteitsbewust handelen
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgingSecundair onderwijs

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Kwaliteitsbewust handelen

Slide 1 - Tekstslide

Indeling van de cursus
1. Systematisch verzorgend handelen (SVH)
2. Het belang van beroepstechnieken
3. Basisprincipes in de zorg
4. Kwaliteitshandboek

Slide 2 - Tekstslide

Systematisch verzorgend handelen (SVH)
1. Een zorgplan lezen
Aan de hand van dit middel is de ZK in staat :
 • zijn eigen handelen in vraag te stellen
 • rekening te houden met de lichamelijke, sociale en psychische noden van de ZV

Slide 3 - Tekstslide

Zorgplan lezen
1. Gegevens verzamelen (informeren)
 • Gegevens verzamelen
 • Probleem formuleren
2. Doel bepalen


3. Plannen
4. Actie (voorbereiding, uitvoering, nazorg)
5. Rapporteren (mondeling of schriftelijk)
6. Evalueren

Slide 4 - Tekstslide

Het belang van beroepstechnieken

Slide 5 - Tekstslide

Het belang van beroepstechnieken
 1. De voordelen
 • Het wordt routine (meer oog voor de ZV)
 • De handelingen zijn voorspelbaar voor collega als voor ZV
2. De protocollen
 • heeft tot doel de ZK te ondersteunen bij het uitvoeren van zorginhoudelijke handelingen.
3. Evidence based

Slide 6 - Tekstslide

Evidence based
= het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het beste bewijsmateriaal (evidence) dat op dat moment beschikbaar is.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Waarom moeten we volgens de Evidence Based protocollen werken?
Antwoord :
Sommige handelingen, waarvan we uitgaan dat ze werken, kunnen schade toebrengen of helemaal niet werken

Slide 9 - Tekstslide

Geef 1 vbn. van handelingen waarvan we vroeger dachten dat ze goed waren, waarvan we nu weten dat ze schadelijk of onnodig zijn.
A
Aderlating (=bloed onttrekken uit een ader in de veronderstelling dat men zo een ziekte kan verhelpen)
B
Gezonde voeding
C
Veel bewegen
D
Veel roken

Slide 10 - Quizvraag

Geef nog een voorbeeld :
A
uren nuchter blijven voor een operatie
B
veel eten voor een operatie
C
24 uren in bed blijven na een operatie
D
direct opstaan na een operatie

Slide 11 - Quizvraag

Hoe kan jij als zorgvuldige je steentje bijdragen?
A
Gewoon doen wat jij het beste vindt
B
Volgen wat de collega's doen ook al is dat verschillend
C
Door te werken met de protocollen die door de afdeling gehanteerd worden
D
Doen wat de patiënt wenst

Slide 12 - Quizvraag

Geef 2 vbn. van Evidence Based handelen :
Hogere kwaliteit van zorg
Verantwoorden van zorg
Ontwikkelen van verpleegkunde
Voldoen aan de verwachtingen van de zorgvrager

Slide 13 - Tekstslide

BESLUIT : Wat is evidence based handelen?
Werken volgens protocollen die wetenschappelijk ondersteund/bewezen zijn.

Slide 14 - Tekstslide

Basisprincipes in de zorg
 1. Hygiëne
 2. Veiligheid
 3. Beleving
 4. Zelfzorg en inspraak
 5. Comfort
 6. Ergonomie
 7. Economie
 8. Ecologie

Slide 15 - Tekstslide