Pedagogiek rollen van de leerkracht

Mix en Koppel
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
PedagogiekBasisschoolGroep 8

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Mix en Koppel

Slide 1 - Tekstslide

Rollen van de leerkracht

Slide 2 - Woordweb

Inhoud
- Leraar als gastheer
- Leraar als presentator
- Leraar als didacticus 
- Leraar als leercoach
- Leraar als pedagoog
- Leraar als afsluiter

Slide 3 - Tekstslide

Leraar als gastheer

Slide 4 - Woordweb

Leraar als gastheer
- Psychologische basisbehoeften
- Contact
- Regisseren 
- Start klaar

Kerntaken:
- Contact maken
- Regisseren van de groep
- Zorgen dat leerlingen startklaar zijn

Slide 5 - Tekstslide

Leraar als presentator

Slide 6 - Woordweb

Leraar als presentator
- Aandacht leerlingen
- Verloop les
Kerntaken:
- Aandacht vangen van leerlingen
- Structuur aanbrengen in de les
- Werken met concreet geformuleerde doelen
- Leerlingen motiveren voor en laten oriënteren op de les
- Leider zijn in de klas

Slide 7 - Tekstslide

Leraar als didacticus

Slide 8 - Woordweb

Leraar als didacticus
- Overbrengen leerstof
- Begeleiden leerproces
- Bewust zijn van...
Kerntaken:  
- Activeren van het leerproces van leerlingen
- Uitleggen op een heldere en zorgvuldige manier
- Bewust zijn van de invloed van taal op leren
- Omgaan met verschillen tussen leerlingen
- Leerlingen snel en doelgericht aan het werk zetten
- Werkvormen inzetten
- Leer- en werkprestaties zichtbaar maken

Slide 9 - Tekstslide

Leraar als leercoach

Slide 10 - Woordweb

Leraar als leercoach
- Ondersteunen --> zelfregulerend leren
- Meta-cognitieve vaardigheden
- Affectieve vaardigheden

Kerntaken:
- Afstemmen, betrokkenheid tonen en (h)erkennen
- Didactisch coachen (op individuele zelfsturing)
- Pedagogisch coachen (op individuele zelfcontrole)
- Coachen op individueel zelfregulerend gedrag)

Slide 11 - Tekstslide

Leraar als pedagoog

Slide 12 - Woordweb

Leraar als pedagoog
- Veilig leer-en werkklimaat 

Kerntaken:
- Een veilig pedagogisch klimaat scheppen
- Een stimulerend leer- en werkklimaat scheppen

Slide 13 - Tekstslide

Leraar als afsluiter

Slide 14 - Woordweb

Leraar als afsluiter
- Fase les
- Overzicht
- Kern en doelen
- Leerproces 

Kerntaken: 
- Inhoudelijk samenvatten van de les
- Evalueren van de leerdoelen (door leerlingen te laten reflecteren op de bereikte leerresultaten)
- Evalueren van de activiteiten in de les en het effect ervan (leerproces)
- Vooruitblikken
- Les op tijd afsluiten, (leerlingen laten) opruimen en inpakken

Slide 15 - Tekstslide

Welk van de uitgelegde rollen vind jij het belangrijkste?

Slide 16 - Open vraag