Koolwaterstoffen

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

(Behaalde?) Leerdoelen
  • Een volledige verbranding beschrijven.

  • De branddriehoek beschrijven en daarmee uitleggen of een verbranding kan plaatsvinden of uitleggen hoe een brand geblust wordt.

  • Uitleggen hoe een onvolledige verbranding verschilt van een volledige verbranding .

  • Uitleggen en herkennen hoe de reactieproducten van een verbranding kunnen worden aangetoond met aantoningsreacties (kalkwater, wit kopersulfaat).

Slide 2 - Tekstslide

Welke 3 voorwaarden zijn er nodig om iets te laten branden?

Slide 3 - Open vraag

Maak de reactievergelijking kloppend: ... C6H12O6 + ... O2 --> ... CO2 + ... H2O

Slide 4 - Open vraag

Is dit een volledige of een onvolledige verbranding? Leg uit!
C6H12O6 + 6 O2 --> 6 CO2 + 6 H2O

Slide 5 - Open vraag

Is dit een volledige of een onvolledige verbranding? Leg uit!
CH4 + O2 --> C + 2 H2O

Slide 6 - Open vraag

Is dit een volledige of een onvolledige verbranding? Leg uit!
4 CH4 + 7 O2 --> 2 CO + 2 CO2 + 8 H2O

Slide 7 - Open vraag

Slide 8 - Tekstslide

Nieuwe leerdoelen
  • Uitleggen wat fossiele brandstoffen zijn en hoe die gemaakt worden m.b.v. destillatie.

  • Uitleggen wat kraken is.

  • De namen van de alkanen t/m hexaan.
+ de structuurformules tekenen.
+ de molecuulformules geven.

Slide 9 - Tekstslide

Waar komen koolwaterstoffen vandaan?
  • Fossiele brandstoffen
  • Destillatie
  • Fracties 

Slide 10 - Tekstslide

Kraken

Slide 11 - Tekstslide

Alkanen
Mama En Papa Beuken Pino Heel Hard Onderuit

MethaanEthaanPropaanButaanPentaanHexaanHeptaanOctaan

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

timer
2:00
C6H14
Ethaan
Methaan
C3H8
Butaan
C5H12
Hexaan
C2H6

Slide 14 - Sleepvraag

Alkenen
Dubbele binding (tussen 2 C)

Mama En Papa Beuken Pino Heel Hard Onderuit

EtheenPropeen

Slide 15 - Tekstslide

Alkanolen
Extra zuurstof atoom (-OH groep)

M
ama En Papa Beuken Pino Heel Hard Onderuit

Methanol, Ethanol

Slide 16 - Tekstslide

1. H
2. O
3. N
4. C

Slide 17 - Tekstslide

Isomeren (vwo)

Slide 18 - Tekstslide

Isomeren (vwo)

Isomeren zijn stoffen die dezelfde molecuulformule hebben maar een verschillende
structuurformule .

Slide 19 - Tekstslide

Aan de slag!
Begin maken aan lesbrief 2.8.

HW: opdrachten t/m 11

HW volgende les: lesbrief 2.8 afmaken

Slide 20 - Tekstslide

Aan de slag!

HW: Lesbrief 2.8 afmaken 
(t/m vraag 16)

Slide 21 - Tekstslide