Thema 2 -1: Zin in leren: 21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid

Leerlijn NMICT - Thema 2
Future-proof leerkracht
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidHBOStudiejaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Leerlijn NMICT - Thema 2
Future-proof leerkracht

Slide 1 - Tekstslide

Doelen thema 2
1. Wat betekenen de 21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid voor mijn onderwijs?

 
2. Waarom, wanneer en hoe zet ik nieuwe media & ict in? (tpack)


Slide 2 - Tekstslide

Inhoud bijeenkomst
Wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden?

Wat is digitale geletterdheid?

Wat is de relatie tussen digitale geletterdheid en digitale didactiek

Volgende bijeenkomst

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Hoe komen onderstaande vaardigheden 
in de klas terug?

- communiceren
- samenwerken
- sociale en culturele vaardigheden
- zelfregulering
- kritisch denken
- creatief denken
- probleem oplossen


Slide 5 - Tekstslide

Digitale escaperoom

Slide 6 - Tekstslide

Aan welke 21e eeuwse vaardigheden
hebben jullie gewerkt?
zelfregulering
communiceren
samenwerken
sociale/ culturele vaardigheden
kritisch denken
creatief denken
probleem oplossen

Slide 7 - Poll

Wat heb je als leraar nodig om KRAAK 'M 
te kunnen doen?

Slide 8 - Tekstslide

21e eeuwse vaardigheden
Digitale geletterdheid

Slide 9 - Tekstslide

Ict-basisvaardigheden
De werking van computers en netwerken begrijpen, kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en de bediening ervan en de mogelijkheden en beperkingen van technologie begrijpen.
Informatievaardigheden
Een informatiebehoefte kunnen signaleren en analyseren en op basis hiervan relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken.
Computational thinking
Problemen op een zodanige manier formuleren dat het mogelijk wordt een computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken om het probleem op te lossen.
Mediawijsheid
Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Waarom?
Leerlingen voorbereiden op een veranderende arbeidsmarkt is meer dan ze digitaal geletterd maken........

Minstens zo belangrijk is dat leerlingen leren om zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen, uit te drukken en hun eigen leven vorm geven in de maatschappij. 


Slide 13 - Tekstslide

Waarom?
Niet: 
leerlingen zo opleiden dat ze precies passen bij wat de maatschappij van ze vraagt. 

Wel: 
leerlingen leren reflecteren op de maatschappij, zodat ze kritische vragen kunnen stellen, er vanuit hun eigen overtuigingen aan kunnen bijdragen en de (digitale) maatschappij zelfs kunnen vormen.

Slide 14 - Tekstslide

Digitale geletterdheid in PO
Digitale geletterdheid wordt een vast onderdeel van het curriculum van het onderwijs. 

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) ontwikkelt kerndoelen voor digitale geletterdheid (in 2024 klaar).

Eind 2022 zullen de conceptkerndoelen gereed zijn.

Slide 15 - Tekstslide

Digitale didactiek
De kennis en kunde
 
met betrekking tot het gebruik van ICT

bij het faciliteren van het leren 

(Simons, 2003).           


Slide 16 - Tekstslide

Digitale didactiek
Digitale didactiek gaat over het kunnen beantwoorden van vragen als:

  • Wat is de meerwaarde van leertechnologie? 
  • Hoe zit de digitale leeromgeving eruit?
  • Welke soorten activerende werkvormen zijn er?
  • Wat is er anders dan in de face-2-face les? 
  • Waarin is professionalisering nodig?

Slide 17 - Tekstslide

Je hebt niet alleen kennis nodig over tools
maar ook kennis 
over welke keuzes je maakt 
om tools op een juiste wijze in te zetten.

Slide 18 - Tekstslide

Opdracht bijeenkomst 2
Bekijk het filmpje 
Introductie van tpack-model 
van Michiel van Ast:

https://youtu.be/YjKEnBk_Vi4

Bedenk een voorbeeld van 
tpack dat bij jou past. 

Slide 19 - Tekstslide