paars

🥳⭐️ PAARSE VRIJDAG 10 DECEMBER ⭐️🥳
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

🥳⭐️ PAARSE VRIJDAG 10 DECEMBER ⭐️🥳

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen
 • Je kunt in eigen woorden uitleggen wat Paarse Vrijdag is. 

 • Je kunt uitleggen waarom Paarse Vrijdag nodig/belangrijk is. 

 • Je kunt uitleggen wat LHGBT+ betekent. 

 • Je kunt bedenken wat jij zou doen in bepaalde situaties.


Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is Paarse Vrijdag?
 • Paarse Vrijdag is een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars, op school, hun solidariteit kunnen tonen met LGBTQ+'ers. In Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder jaar op de tweede vrijdag van december gehouden.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is Paarse Vrijdag Nodig?
Paarse vrijdag is nodig omdat scholen vaak geen veilige plek zijn voor LHBTQ+-jongeren. 

LHBTQ+-jongeren vinden school minder leuk, spijbelen vaker, vinden de onderlinge sfeer in de klas minder goed, ze hebben een minder goede band met hun docenten en 51% van hen die uit de kast zijn, zijn het afgelopen jaar gepest of hebben te maken gehad met negatieve reacties rondom hun geaardheid

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is het nodig? 
 • 'Homo’ is het meest gebruikte scheldwoord op school. Volgens het SCP* rapporteert 88% van de LGBTQ+ jongeren dat ze dit scheldwoord regelmatig of vaak horen.  

 • Volgens het onderzoek geeft 32 procent van de lhb-jongeren aan zich ten minste wekelijks ongelukkig te voelen. Dit is drie keer zo vaak als bij de heteroseksuele jongeren, waar dit percentage 10 procent is. Bijna de helft van de jonge lhb'ers kampt met psychische problemen: 43 procent. Dat is ruim twee keer zo veel als bij heteroseksuelen het geval is.


 • 51% van de openlijke LGBTQ+ jongeren werd in het afgelopen jaar met hun seksuele oriëntatie gepest of kreeg andere negatieve reacties.
 • 21% van de transgender jongeren krijgt te maken met geweld achter de voordeur.
 • Het percentage homojongeren dat wel eens een zelfmoordpoging heeft gedaan, ligt volgens het SCP* bijna vijf maal(!) hoger dan onder heterojongeren.                                                                
                                                                                                                                            *Sociaal en Cultureel Planbureau

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is het nodig? 
 • Jongeren die homo, lesbisch of bi zijn weten dat meestal al rond hun dertiende of veertiende. Veel transgender jongeren weten dat zelfs al eerder. Uit onderzoek blijkt echter dat deze jongeren hun school vaak niet veilig genoeg vinden om hier open over te zijn. Dat betekent dat sommige jongeren zo'n vier jaar moeten verstoppen/onderdrukken/verzwijgen wie zij werkelijk zijn. 
 • Dat is (bijna) de hele middelbare school periode.
 • Niemand wil toch de gehele middelbare school periode niet zichzelf kunnen zijn?

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Een mens is meer dan alleen een lichaam. De meeste mensen voelen en gedragen zich volgens de verwachtingen die horen bij hun geboortegeslacht, maar dat is niet altijd het geval. Vrijheid van geslacht geeft iedereen de ruimte om zichzelf te kunnen zijn. 

Slide 9 - Tekstslide

De astronaut laat zien waar gender allemaal uit bestaat. En dat je niet alles aan de buitenkant kan zien. Want is de astronaut een man of een vrouw? Je ziet het niet.
GENDER 
=
 SEKSE + GENDERIDENTITEIT
+ GENDEREXPRESSIE 
 


Seksuele oriëntatie zegt niets over je eigen gender, maar wel iets over de gender(s) waar je op valt.

Slide 10 - Tekstslide

Je gender hangt dus van 3 dingen af.

Slide 11 - Tekstslide

Inzoomen op de afbeelding.
✨LHBTIQ+✨
L
H
B
T
Lesbisch
Homoseksueel
Biseksueel
Transgender
I
Q
+
Intersekse
Queer
Alles wat er onder valt

Slide 12 - Tekstslide

Maar wat is LHBTIQ+ dan? Waar staan al die letters voor?
LHBT
Lesbisch: Een vrouw die zich aangetrokken voelt tot vrouwen.

Homoseksueel: Een man die zich aangetrokken voelt tot mannen.

Biseksueel: Een man/vrouw die zich aangetrokken voelt tot zowel        mannen als vrouwen.

Transgender: Iemand die geboren is in het verkeerde lichaam. Een jongen geboren als meisje, of andersom.


Slide 13 - Tekstslide

We bespreken LHBT
IQ
Intersekse: Iemand die geboren is met lichamelijke eigenschappen die niet horen bij man of vrouw. Bij geboorte is niet goed duidelijk of de baby een jongetje of een meisje is.

Queer: Mensen die hun seksuele voorkeur liever niet in een hokje plaatsen. Iemand die queer is, identificeert zich niet met één van de labels.


Slide 14 - Tekstslide

We bespreken de IQ

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Link

12:50 minuten
+
Aseksueel: Mensen die zich niet seksueel aangetrokken voelen tot anderen

Panseksueel: Mensen die zich aangetrokken voelen tot alle genderidentiteiten en biologische geslachten. Ze vallen dus niet op geslacht, maar op het karakter of de persoonlijkheid van de ander

Non-binair:  Iemand die geen geslacht heeft/zich niet thuis voelt in een bepaalt lichaam + pronouns

Slide 17 - Tekstslide

En als laatste de dingen die onder het plusje vallen.
Sekse 
Genderidentiteit
Genderexpressie
Geaardheid
Het lichaam waarin je geboren bent. Mannelijk, vrouwelijk of ertussenin.
Hoe je je voelt. mannelijk, vrouwelijk of non-binair. 
Hoe je je vertoont aan de wereld, Vrouwelijk, mannelijk of androgyn
Tot wie jij je aangetrokken voelt. Vrouwen, mannen, beide, enz.

Slide 18 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Doel:
Leerlingen laten nadenken over de vooroordelen die ze zelf misschien (onbewust) hebben.
Laat een gesprek ontstaan over gelijkheid tussen verschillende soorten mensen. Je bent goed zoals je bent.

De opdracht:
In deze les staat een aantal foto’s van bekende en minder bekende mensen. Deze mensen zijn homo, hetero, bi of transgender. De leerlingen krijgen de opdracht om aan de hand van de foto te bepalen wat hij of zij is. Dit kunnen leerlingen met hun device doen, maar deze sleepvraag is ook alleen op het centrale scherm te maken. Haal hiervoor het vinkje bij 'Devices in de klas' weg.

Bespreek daarna waarom ze dit denken en wat iemand dan naar hun idee echt LGBTQIAP maakt.

Aandachtspunten:
 • Houd de vaart erin;
 • Vraag door, wat in het uiterlijk maakt dat je denkt dat hij/zij LGBTQIAP is?;
 • Als je suggesties doet bespreek dan met een open houding de reacties daarop. Voorbeeld: sommige jongens geven aan dat ze een transvrouw vies vinden. Vraag dan door, zodat ze bewuster worden van het onderscheid tussen hun gevoelens/gedachten en de feiten.
 • Benoem/stuur aan op: hoe verschillend we ook kunnen zijn, we zijn altijd gelijkwaardig aan elkaar.

Slide 23 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 31 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is het nodig? 

Slide 33 - Tekstslide

Nu gaan we in op het 'waarom'. Bekijk het filmpje.

Slide 34 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Video

Bekijk de video. Hoe mooi is het dat niet iedereen hetzelfde is?! Super mooi. Maar daar moeten mensen dan wel de ruimte voor krijgen.