Some & Any

Plan
1. Presentations
2. Some or any?Goal: at the end of this class you know when to use some/any
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Plan
1. Presentations
2. Some or any?Goal: at the end of this class you know when to use some/any

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

We need some tomatoes.
Do we need any tomatoes?

Slide 3 - Tekstslide

Daffy has some money.
Patrick doesn't have any money.

Slide 4 - Tekstslide

SOME / ANY
Some en any hebben dus dezelfde betekenis, 
maar worden in verschillende soorten zinnen gebruikt. 
Some gebruik je in bevestigende zinnen, deze eindigen altijd met een punt of een uitroepteken en er staat geen 'not' in.
We need some tomatoes.
Daffy has some money.
Any gebruik je in zinnen met een vraagteken 
en zinnen met het woord 'not' er in.
Do we need any tomatoes?
Patrick doesn't have any money.

Slide 5 - Tekstslide

He has ___ money.
A
some
B
any

Slide 6 - Quizvraag

Are there ___ cakes left?
A
any
B
some

Slide 7 - Quizvraag

I have ___ apples left.
A
any
B
some

Slide 8 - Quizvraag

He hasn't got ___ time.
A
any
B
some

Slide 9 - Quizvraag

Independent Work 
  • Read  3.1 Some/Any of your textbook on page 101
  • Do ex: 23, 26, 27, 28 & 25 from page 97 of your WB (kader)
  • Do ex: 23, 25, 26 & 27 from page 98 of your WB (basis)
  • Finished? study the Vocab of Unit 6 and/or do your homework  for today if you haven't done it yet. 
  • Finished? check your homework in Magister.

Slide 10 - Tekstslide

Evaluation
  • Write 4 English sentences
  • 2 different sentences with the word (some)body.
  • 2 different sentences with the word (any)body. 

Slide 11 - Tekstslide

Welke zinnen zijn juist?
A
Je gebruikt een bijwoord als je wilt zeggen hoe iets gebeurt.
B
Engelse woorden eindigen meestal op de letters -ed.
C
Uitzonderingen moet je uit je hoofd leren.
D
The operation went good.

Slide 12 - Quizvraag

Welke Engelse bijwoorden eindigen niet op een -ly en moet je dus uit je hoofd kennen?

Slide 13 - Open vraag

tmn

Slide 14 - Open vraag

hg

Slide 15 - Open vraag

prrt

Slide 16 - Open vraag

ttc

Slide 17 - Open vraag

mstrd

Slide 18 - Open vraag

wraak

Slide 19 - Open vraag

brkfst

Slide 20 - Open vraag

tr

Slide 21 - Open vraag

Extra oefenen met 
some / any?Slide 22 - Tekstslide