Voorlichting Keuzedelen

Voorlichting keuzedelen
HTV2
BEV2
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
LOBMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Voorlichting keuzedelen
HTV2
BEV2

Slide 1 - Tekstslide

Keuzedelen
Waarom Keuzedelen in het mbo?

Met een keuzedeel kan de student zich verbreden, verdiepen of voorbereiden op een vervolgopleiding. Het volgen van een keuzedeel is verplicht. Wel heeft de student een grote mate van vrijheid in welke keuzedelen hij kiest. De studielast verschilt per opleiding.

Slide 2 - Tekstslide

Studielast keuzedelen

-voor een entreeopleiding (niveau 1) : 240 klokuren,
-voor een basisberoepsopleiding (niveau 2) : 480 klokuren,
-voor een vakopleiding (niveau 3) : 720 klokuren,
-voor een middenkaderopleiding (niveau 4) : 720 klokuren,
of met toegestane studieduur langer dan drie jaar : 960 klokurenSlide 3 - Tekstslide

Bestuurlijk handhaven
Het keuzedeel bevat kennis op hoofdlijnen van bestuursrecht en op de wijze waarop bestuursorganen zoals Burgermeester en Wethouders “eigen” wet en regelgeving kunnen handhaven. Er wordt aandacht besteed aan de aanzienlijke verschillen tussen het bestuursrecht en het strafrecht. 

Slide 4 - Tekstslide

Bestuurlijk handhaven
 • 240 uur
 • Voordeel voor studenten die als handhaver aan de slag willen.
 • Lesmateriaal via NIVOO
 • Examen via EXTH 

Slide 5 - Tekstslide

Digitale vaardigheden
Centraal in het keuzedeel staan de kennis, vaardigheden en competenties die de mbo deelnemer nodig heeft bij de uitoefening van zijn of haar beroep. Wij hebben te maken met een informatiesamenleving waarin er een toevloed is aan digitale informatie en data, op een grote diversiteit aan devices en waarbij werknemers steeds meer inzicht moeten hebben in de koppeling tussen systemen, het op juiste wijze verspreiden van informatie en de verantwoording voor toekomstige juiste bewaring.

Slide 6 - Tekstslide

Digitale vaardigheden

 • 240 uur
 • Voordeel voor iedereen ongeacht de uitstroomrichting
 • Lesmateriaal via All You can Learn
 • Examen op school 

Slide 7 - Tekstslide

Nederlands 3F
De deelnemer werkt met het keuzedeel Nederlands 3F toe naar het landelijk vastgestelde referentieniveau 3F. 
 • Lezen en luisteren CE
 • Spreken IE
 • Gesprekken voeren IE
 • Schrijven IE

Slide 8 - Tekstslide

Nederlands 3F
 • 480 uur
 • Voordeel voor studenten die naar niveau 4 willen
 • Lesmateriaal via Codename Future
 • Examen op school en online

Slide 9 - Tekstslide

Engels B1
De student werkt met het keuzedeel ‘Engels A2/B1’ toe naar de landelijk vastgestelde minimale referentieniveaus voor Engels: B1 voor lezen en luisteren, en A2 voor schrijven, spreken en gesprekken voeren, vereist voor alle mbo 4-opleidingen.

Slide 10 - Tekstslide

Engels B1
 • 240 uur
 • Voordeel voor studenten die verder willen naar niveau 4
 • Lesmateriaal via Taalblokken
 • Examen op school 

Slide 11 - Tekstslide

Cameratoezicht
Met dit keuzedeel kan de beginnend beroepsbeoefenaar op effectieve wijze toezien op de orde in openbare ruimten en personen en/of eigendommen beveiligen binnen het private domein door middel van het gebruik van camerasystemen.

Slide 12 - Tekstslide

Cameratoezicht
 • 240 uur
 • Voordeel voor alle studenten die aan de slag gaan in het veiligheidsdomein
 • Lesmateriaal via Boom
 • Examen via SVPB 

Slide 13 - Tekstslide

Verdieping blijvend fit
Met dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar fit, veilig en gezond te werken, zodat hijzelf en anderen tijdens de gehele loopbaan minder kans lopen op een arbeidsongeval en/of fysieke of psychische gezondheidsschade.

Slide 14 - Tekstslide

Verdieping blijvend fit
 • 240 uur
 • Voordeel voor alle studenten ongeacht beroepsrichting
 • Lesmateriaal via All You can Learn
 • Examen op school 

Slide 15 - Tekstslide

Belevingsgericht werken
Een beleving is een commercieel georganiseerde memorabele gebeurtenis. In het keuzedeel Belevingsgericht werken leert de beginnend beroepsbeoefenaar wat een beleving betekent in zijn contact met gasten.

Slide 16 - Tekstslide

Belevingsgericht werken
 • 240 uur
 • Afgelopen jaar al een start mee gemaakt. Door dit keuzedeel tellen alle evementuren mee voor het totaal aantal stage uren
 • Lesmateriaal via All You Can Learn
 • Examen op school 

Slide 17 - Tekstslide

Hoeveel uur keuzedelen?
 • 720 uur voor niveau 3
 • Meer uur mag, maar dan via een formulier aanvragen bij LTB 

Slide 18 - Tekstslide

Keuzedeel pakket samenstellen
Voorbeeld 1:
Belevingsgericht werken - 240 uur
Weerbaarheid                        - 240 uur
Digitale vaardigheden       - 240 uur

Voorbeeld 2:
Belevingsgericht werken - 240 uur
Nederlands 3F                       - 480 uur

Slide 19 - Tekstslide

Op basis waarvan
maak je een keuze?

Slide 20 - Woordweb

Stel een pakket samen van 720 uur
Belevingsgericht werken moet je sowieso meenemen.

Slide 21 - Open vraag