3BKT Unit 5 Grammatica 2

Wat gaan we vandaag doen?

 • uitleg toekomende tijd will/shall + hele werkwoord
 • oefenen met will/shall + hele werkwoord
 • uitleg some/any
 • oefenen some/any
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Wat gaan we vandaag doen?

 • uitleg toekomende tijd will/shall + hele werkwoord
 • oefenen met will/shall + hele werkwoord
 • uitleg some/any
 • oefenen some/any

Slide 1 - Tekstslide

toekomende tijd met will/shall + hele werkwoord is een herhaling, weet jij nog hoe het werkt?
😒🙁😐🙂😃

Slide 2 - Poll

Hoe zat het ook alweer?
Gebruik van "will" en "shall" in het Engels
Beide worden gebruikt voor de toekomende tijd in het Engels.
 • Will voor bevestigende zinnen
 • Shall voor vragende zinnen met I of we

Slide 3 - Tekstslide

Dus "will" voor bevestigende zinnen.
Wat zijn bevestigende zinnen?
A
alle zinnen
B
geen vraagzinnen
C
geen ontkennende zinnen
D
alle zinnen behalve vraagzinnen en ontkennende zinnen

Slide 4 - Quizvraag

Slide 5 - Link

Vul jij de juiste vorm in?
I don't think my sister _____ next month.
(will / marry)

Slide 6 - Open vraag

Vul jij de juiste vorm in?
Mum hopes her leg _____ after the operation.
(will / heal)

Slide 7 - Open vraag

Vul jij de juiste vorm in?
I know your teacher _____ you.
(will / help)

Slide 8 - Open vraag

Easy peasy toch?
Dan nu door naar de vraagzinnen. Goed om te onthouden:
Shall bij I en we!

Slide 9 - Tekstslide

Bij een vraagzin zet je "will" of "shall"...
A
vooraan de zin
B
in het midden van de zin
C
achteraan de zin

Slide 10 - Quizvraag

Vul jij de juiste vorm in?
_____ I _____ a DVD player for the lesson?
(will of shall / get)

Slide 11 - Open vraag

Vul jij de juiste vorm in?
_____ we _____ your options tonight?
(will of shall / discuss)

Slide 12 - Open vraag

Vul jij de juiste vorm in?
_____ I _____ you a milkshake?
(will of shall / make)

Slide 13 - Open vraag

Vul jij de juiste vorm in?
_____ you _____ you won't tell anyone?
(will of shall / promise)

Slide 14 - Open vraag

Vul jij de juiste vorm in?
_____ her friends _____ her to stay?
(will of shall / persuade)

Slide 15 - Open vraag

En dan nu... ontkenningen!
Dat kan op 2 manieren:
 • will not
 • won't
Het betekent allebei hetzelfde.

Slide 16 - Tekstslide

Welke ontkennende zin is dan goed?
A
Just wait. I will be long
B
Just wait. I won't be long.
C
Just wait. I will not be long.
D
Just wait. Shall I not be long?

Slide 17 - Quizvraag

Welke ontkennende zin is dan goed?
A
My cousin will do it.
B
My cousin won't do it.
C
My cousin will not do it,
D
Will my cousin not do it?

Slide 18 - Quizvraag

Welke ontkennende zin is dan goed?
A
I promise I will tell anyone.
B
I promise I won't tell anyone.
C
I promise I will not tell anyone.
D
I promise shall I not tell anyone?

Slide 19 - Quizvraag

Gebruik will of shall + werkwoord, kijk goed, is het vragend, ontkennend of bevestigend?
(+ / ask) Jesse _____ Marion to the party, I think.

Slide 20 - Open vraag

Gebruik will of shall + werkwoord, kijk goed, is het vragend, ontkennend of bevestigend?
(+ / heal) It might take a while, but his leg _____.

Slide 21 - Open vraag

Gebruik will of shall + werkwoord, kijk goed, is het vragend, ontkennend of bevestigend?
(- / tell) I _____ anybody your secret.

Slide 22 - Open vraag

Gebruik will of shall + werkwoord, kijk goed, is het vragend, ontkennend of bevestigend?
(- / have) I _____ have time for lunch today.

Slide 23 - Open vraag

Well done, let's continue...
different subject: some / any
"some" voor bevestigende zinnen
"any" voor vraagzinnen en ontkennende zinnen 
(maar er zijn uitzonderingen... 
natuurlijk... het is Engels)

Slide 24 - Tekstslide

Weet jij nog hoe het werkt met
"some" en met "any"?
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Link

My boyfriend talked about running away _____.
A
somewhere
B
anywhere

Slide 28 - Quizvraag

But I won't tell _____.
A
someone
B
anyone

Slide 29 - Quizvraag

Can _____ tell me what happened?
A
somebody
B
anybody

Slide 30 - Quizvraag

You have to find _____ who can help you.
A
somebody
B
anybody

Slide 31 - Quizvraag

I won't marry _____ I don't know.
A
someone
B
anyone

Slide 32 - Quizvraag

My sister needs _____ help.
A
some
B
any

Slide 33 - Quizvraag

She hasn't told me _____.
A
something
B
anything

Slide 34 - Quizvraag

We need to find _____ to walk our dog for us.
A
somebody
B
anybody

Slide 35 - Quizvraag

She looked and looked but she couldn't find her trainers _____.
A
somewhere
B
anywhere

Slide 36 - Quizvraag

Is there _____ you need?
A
something
B
anything

Slide 37 - Quizvraag

I don't know _____ in Australia.
A
someone
B
anyone

Slide 38 - Quizvraag

She hasn't bought _____ for herself today,
A
something
B
anything

Slide 39 - Quizvraag

Have you got _____ good ideas for me?
A
some
B
any

Slide 40 - Quizvraag

Hoe ging deze les?
How did this lesson go for you?
😒🙁😐🙂😃

Slide 41 - Poll

Slide 42 - Tekstslide

Slide 43 - Tekstslide